Rijnvaart Politie Reglement

Elk schip dient een recent exemplaar van het RPR aan boord te hebben.

Hieronder kunt dit reglement downloaden die u verplicht aan boord moet hebben.
Als u deze download, opslaat op uw computer en bij controle kan laten zien voldoet u aan de wet.
RPR 1.11
Aan boord van een schip, met uitzondering van een klein schip en een duwbak, moet een bijgewerkt exemplaar van dit reglement, met inbegrip van de op grond van artikel 1.22, derde lid, uitgevaardigde voorschriften, aanwezig zijn.
Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden, is eveneens toegestaan.

Het Rijnvaart Politiereglement vind je hier