Pegelstanden Marke 1 en Marke 2

De basis van Marke is simpel.

De Rijn is verdeeld in vakken (bv km 150 tot 350). Waneer de waterstand zo is gestegen dat hij op Marke 1 staat (een schaal verdeling die op de kant is geschildert), dient men in het betreffende vak 1/3 uit de kant te blijven en een snelheid aan te houden van maximaal 20 kilometer per uur.

Wanneer het water verder stijgt naar Marke 2 dan word er overgegaan in een vaarverbod voor het betreffende vak. Schepen die zich in dit vak bevinden mogen niet door varen en moeten op last van de autoriteiten de vaart onderbreken. Alleen overheidsvaartuigen zoals Politie, Brandweer en de WSA (Water en Scheepvaart Ambt) mogen doorvaren, indien zij hier een reden toe hebben. Waneer het water weer zakt word de stremming opgeheven.

In het Rijnvaart Politie Reglement staat onder artikel 10.01:

HOOFDSTUK 10 BEPERKING VAN DE SCHEEPVAART BIJ HOOGWATER EN LAAGWATER Artikel 10.01

1. Beperking van de scheepvaart bij hoogwater bovenstrooms van het Spijksche Veer Tussen de Mittlere Rheinbrücke te Bazel (km 166,53) en de sluis te Kembs (km 179,10), alsmede tussen de sluizen bij Iffezheim (km 334,00) en het Spijksche Veer (km 857,40), gelden bij hoogwater, indien de waterstand zich tussen hoogwaterpeil I en II bevindt, voor de scheepvaart de volgende beperkingen:

a) Een schip, met uitzondering van een klein schip zonder motor, moet in afvaart zoveel mogelijk het midden van de rivier en in opvaart zoveel mogelijk het middelste derde gedeelte van de breedte van de rivier houden; als breedte van de rivier geldt de afstand tussen de oeverlijnen. Tijdens het varen, met inbegrip van het voorbijlopen, mogen zich ten hoogste twee eenheden naast elkaar bevinden;

b) Daar waar de plaatselijke omstandigheden het noodzakelijk maken dichter bij de oever te varen dan onder a is aangegeven moeten de in dat onderdeel bedoelde schepen desalniettemin zo ver mogelijk uit de oevers blijven en hun snelheid verminderen;

c) Artikel 9.04 blijft van toepassing. Tussen Lorch (km 540,20) en St. Goar (km 556,00) moet een opvarend schip in het middelste derde gedeelte van de rivier zó dicht de linkeroever aanhouden, dat het ontmoeten met een afvarend schip zonder gevaar bakboord op bakboord kan geschieden.

d) Onverminderd artikel 6.20 mag een schip ten opzichte van de oever niet sneller varen dan 20 km per uur;

e) Na het overschrijden van het hoogwaterpeil I mag een schip slechts op de betreffende riviervakken varen, indien het is uitgerust met een marifooninstallatie. De marifooninstallatie moet voor ontvangst zijn ingeschakeld op de voor de nautische informatie aangewezen kanalen. Dit geldt niet voor kleine schepen die door middel van spierkracht worden voortbewogen.

f) Na het overschrijden van het hoogwaterpeil I is het verboden te varen met een snel schip.

2. Een schip mag in het bij het derde lid genoemde vak niet varen, indien de waterstand het hoogwaterpeil II voor dat vak bereikt heeft of overschrijdt. Dit is niet van toepassing op het oversteken van de vaarweg.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde hoogwaterpeilen die gelden voor de op- en afvaart en de bij dat peil genoemde vakken zijn:

PegelStreckeMarke 1Marke 2
Basel-Rheinhallevan km. 166,64 tot 179,1700790
Maxauvan km. 334,0 tot 384,0620750
Speyervan km. 384,0 tot 412,0620730
Mannheimvan km. 412,0 tot 431,5 650760
Wormsvan km. 431,5 tot 462,0 440650
Mainzvan km. 462,0 tot 511,0475630
Bingenvan km. 511,0 tot 540,0350490
Kaubvan km. 540,0 tot 566,0460640
Koblenzvan km. 566,0 tot 601,0470650
Andernachvan km. 601,0 tot 624,0550760
Oberwintervan km. 624,0 tot 660,0490680
Kölnvan km. 660,0 tot 716,0 620830
Düsseldorfvan km. 716,0 tot 763,0710880
Duisburg / Ruhrortvan km. 763,0 tot 794,09301130
Weselvan km. 794,0 tot 814,08701060
Emmerichvan km 814,0 tot 851,90700870

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst. U dient zelf de plaatselijke omstandigheden en de daarbij behorende wetten en reglementen te controleren.

Open Whatsapp
1
Snel contact
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?