North Sea Port

1Kanaal Gent-Terneuzen
RWS 23 patrouille vaartuig Rijkswaterstaat
Scheepvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen
Ligplaatsen van Rijkswaterstaat
2Bruggen over het Kanaal van Gent naar Terneuzen
3Contact North Sea Port
4Veel gestelde vragen
5Tools
6Harmonie
7Sluisplanning
8Openbare kaaien
9Voorzieningen
10Ligplaatsen
11Bunkeren
12Walstroom
13Afval ophalen
14Meldingen van niet-naleving van het verdrag
15Drinkwatervoorzieningen
16Wifi
17Abonnementen binnenvaart
18Algemeen
19Aanvragen abonnement
20Downloads
21Voertaal Scheldegebied
22Contact vestigingen

Westerschelde: Vlissingen, Borsele en Braakmanhaven 

De Westerschelde is tij gebonden. North Sea Port is in Vlissingen en Borsele aan de Westerschelde bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter. De Braakmanhaven, ook gelegen aan de Westerschelde, heeft een maximale diepgang van 12,1 meter. 


1-Kanaal Gent-Terneuzen 

Terneuzen en Gent is voor zeeschepen en binnenvaartschepen bereikbaar via het sluizencomplex in Terneuzen dat toegang geeft tot het kanaal Gent-Terneuzen. Dit rechte en brede kanaal verzekert de scheepvaart van een vlotte en snelle nautische toegang tot Terneuzen en tot in Gent, dat in het zuiden van North Sea Port ligt. 

Het niet-tijgebonden Kanaal Gent – Terneuzen is toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,5 meter. De Westsluis in Terneuzen kan schepen van 92.000 DWT (deadweight tonnage of draagvermogen) ontvangen, met een maximumlengte van 265 meter, een breedte van 37 meter en een diepgang van 12,50 meter. Tegen 2022 zal een nieuwe sluis gereed zijn die de middelste van de drie bestaande sluizen vervangt. Zo is North Sea Port klaar voor de toekomst om de steeds groter worden schepen goed te kunnen ontvangen. 

Kanaalzone Gent-Terneuzen

Binnenvaartschepen die via de sluis in Terneuzen het Kanaal Gent-Terneuzen willen opvaren, dienen zich vanaf 1 november 2019 bij North Sea Port te melden. Hiermee wordt de dienstverlening vereenvoudigd en de veiligheid verhoogd.

De aanmelding geldt voor het hele kanaal Gent-Terneuzen, dus zowel voor het Nederlandse als het Vlaamse deel alsook voor de zijhavens/dokken in het havengebied. Zodra het binnenschip in de sluis van Terneuzen ligt, meldt de schipper zich via de marifoon op VHF-kanaal 78 bij de Havenkapiteinsdienst van North Sea Port.

Dit betekent dat je je vanaf 1 november nog slechts één maal hoeft te melden aan de Havenkapiteinsdienst voor het hele gebied. De Havenkapiteinsdienst kan aangeroepen worden met de naam North Sea Port.

Nieuwe werkwijze

Bij het binnenvaren van North Sea Port roep je de Havenkapiteinsdienst (Roepnaam: North Sea Port) op. Dat kan wanneer je ligt te wachten in het sluizencomplex Terneuzen, in de Ringvaart aan de Spoorwegbrug of bij het passeren van de Meulestedebrug. Zie de kaart met meldpunten hiernaast.

Gegevens Kanaal

Lengte kanaal: 32 km
Breedte kanaal: 140 meter
Diepte kanaal: 13,50 meter
Maximale snelheid kanaal: 16 km/uur
– diepgang meer dan 10 meter diepgang : 9 km/uur
– diepgang van 4,50 meter tot 10 meter : 12 km/uur
– diepgang minder dan 4,50 meter : 16 km/uur

Opvaart is richting Gent
Afvaart is richting Terneuzen

Op het hele kanaal is uitluisteren op VHF 11


2-Bruggen over het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Brug Sluiskil
Onderdoorvaarthoogte Brug Sluiskil
Lichten aan de zuidzijde van de bruggen
Lichten aan de noordzijde van de bruggen
Informatieborden
Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de bruggen
Brug Sas van Gent
Onderdoorvaarthoogte Brug Sas van Gent
Lichten aan de zuidzijde van de bruggen
Lichten aan de noordzijde van de bruggen
informatieborden
Bijzondere bepalingen van de bruggen
Brug Zelzate
Onderdoorvaarthoogte Brug Zelzate

Onderdoorvaarthoogte Brug Sluiskil

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is brug-sluiskil.jpg

Onderdoorvaarthoogte middengedeelte bij gesloten brug 7 meter.
Onderdoorvaarthoogte oostzijde 6,50 meter
Onderdoorvaarhoogte westzijde 7,00 meter.
Bovenstaande hoogtes zijn bij kanaalpeil NAP + 2.13 meter.
Alles wat de waterstand hoger is dan NAP +2.13 gaat van de onderdoorvaarthoogte af.


Vrije doorvaarthoogte is af te lezen op remmings-werkpalen aan de nw/zw zijde van de middenpijler beweegbare gedeelte.
Noordwestkant kan men de onderdoorvaarthoogte west-en middenzijde aflezen.
Zuidoostkant onderdoorvaarthoogte midden/ oostzijde.
Binnenvaart mogen via oost / westzijde passeren indien afmetingen kleiner zijn dan 135 x 12 x 4,50 
Draaitijd van gesloten naar geopende toestand en omgekeerd 6 minuten en 36 seconden.

Lichten aan de zuidzijde van de bruggen

Voor afvarende schepen geldt dat de Westelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.

Aan de Oostelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten, tegenliggende vaart niet mogelijk.

Lichten aan de noordzijde van de bruggen

Voor opvarende schepen geldt dat de Oostelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.

Aan de Westelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten (bij gesloten brug), tegenliggende vaart niet mogelijk.

Rood/groen op de middenoverspanning betekend dat eerst de vaart aan de zijde waar dit voorsein getoond wordt eerst kan passeren.

Informatiesein dat de brug draait naar geopende toestand: Karakter isophase wit 1 seconde.
     
Spui-lichten: 3 vaste rode lichten. Geeft aan dat er gespuid wordt met meer dan 35 m3/s.
Staan aan de noord- en zuidwestzijde op de midden-peiler van het beweegbare gedeelte.

Voorsein rood/groen: In principe krijgt die kant die als eerste door de brug komt het voorsein.
Als het schip bijna in het bruggat zit heeft de brugwachter de mogelijkheid om de andere kant al rood/groen te zetten ten teken dat het schip van de andere kant er bijna door is. Als er voor een kant sperlichten bijgezet worden gaan alle groene lampen onmiddelijk op rood.

Gele onderdoorvaart lichten:    

Als er een geel licht van het beweegbare gedeelte niet gedoofd is kan de brug niet draaien van gesloten naar geopende toestand. Deze staat dan geblokkeerd.
Als de brug gesloten wordt ,kan het gele onderdoorvaart licht pas vertoond worden als de brug is afgewerkt. De slagbomen hoeven nog niet geopend te zijn

Informatieborden

Bij de bruggen op het Nederlandse gedeelte staan informatie borden ,deze borden staan op 565 meter voor de bruggen . Doelstelling is om de scheepvaart te informeren over de brugbeweging.

Tekst: brug opent en brug sluit dit wordt in 4 talen Nederlands, Duits, Engels en Frans weergegeven.

Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de bruggen.

Strijken van de masten

In BASS 64-2020 is bepaald dat een brug niet wordt bediend (doorvaart verboden) voor vaartuigen, die na het strijken van hun mast, antennes e.d. onder het beweegbare gedeelte van de brug in gesloten toestand kunnen doorvaren.

Zicht

Een brug wordt normaal bediend als het zicht meer is dan 250 meter.

Stremmingen

Op werkdagen is de brug gestremd voor het scheepvaartverkeer van:   

07.40 – 08.00 en van 16.40 – 17.00 (niet in het weekend en tijdens feestdagen)
Op de begintijd van de stremming moet de brug beschikbaar zijn voor het landverkeer.

Bijzonderheden of dergelijk uitgesloten.

Onderdoorvaarthoogte Brug Sas van Gent

Foto: kanaalboek Brug SAS VAN GENT

Onderdoorvaarthoogte middengedeelte bij gesloten brug 7 meter.
Onderdoorvaarthoogte oostzijde 6,50 meter
Onderdoorvaarhoogte westzijde 7,00 meter.
Bovenstaande hoogtes zijn bij kanaalpeil NAP + 2.13 meter.
Alles wat de waterstand hoger is dan NAP +2.13 gaat van de onderdoorvaarthoogte af.

Vrije doorvaarthoogte is af te lezen op remmings-werkpalen aan de nw/zw zijde van de middenpijler beweegbare gedeelte.
Noordwestkant kan men de onderdoorvaarthoogte west-en middenzijde aflezen.
Zuidoostkant onderdoorvaarthoogte midden/ oostzijde.

Binnenvaart mogen via oost / westzijde passeren indien afmetingen kleiner zijn dan 135 x 12 x 4,50 

Draaitijd van gesloten naar geopende toestand en omgekeerd 5 minuten en 27 seconden.

Lichten aan de zuidzijde van de bruggen

Voor afvarende schepen geldt dat de Westelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.
Aan de Oostelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten, tegenliggende vaart niet mogelijk.

Lichten aan de noordzijde van de bruggen

Voor opvarende schepen geldt dat de Oostelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.
Aan de Westelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten (bij gesloten brug), tegenliggende vaart niet mogelijk.

Rood/groen op de middenoverspanning betekend dat eerst de vaart aan de zijde waar dit voorseingetoond wordt eerst kan passeren.

Informatiesein dat de brug draait naar geopende toestand: Karakter isophase wit 1 seconde.
     
Spui-lichten: 3 vaste rode lichten. Geeft aan dat er gespuid wordt met meer dan 35 m3/s.
Staan aan de noord- en zuidwestzijde op de midden-peiler van het beweegbare gedeelte.

Voorsein rood/groen: In principe krijgt die kant die als eerste door de brug komt het voorsein.
Als het schip bijna in het bruggat zit heeft de brugwachter de mogelijkheid om de andere kant al rood/groen te zetten ten teken dat het schip van de andere kant er bijna door is.
Als er voor een kant sperlichten bijgezet worden gaan alle groene lampen onmiddelijk op rood.

Gele onderdoorvaart lichten:    

Als er een geel licht van het beweegbare gedeelte niet gedoofd is kan de brug niet draaien van gesloten naar geopende toestand. Deze staat dan geblokkeerd.

Als de brug gesloten wordt ,kan het gele onderdoorvaart licht pas vertoond worden als de brug is afgewerkt. De slagbomen hoeven nog niet geopend te zijn

Informatieborden

Bij de bruggen op het Nederlandse gedeelte staan informatie borden ,deze borden staan op 565 meter voor de bruggen . Doelstelling is om de scheepvaart te informeren over de brugbeweging.

Tekst: brug opent en brug sluit dit wordt in 4 talen Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de bruggen

Strijken van de masten

In BASS 64-2020 is bepaald dat een brug niet wordt bediend (doorvaart verboden) voor vaartuigen, die na het strijken van hun mast, antennes e.d. onder het beweegbare gedeelte van de brug in gesloten toestand kunnen doorvaren.

Zicht

Een brug wordt normaal bediend als het zicht meer is dan 250 meter.

Stremmingen

Op werkdagen is de brug gestremd voor het scheepvaartverkeer van:   

07.40 – 08.00 en van 16.40 – 17.00 (niet in het weekend en tijdens feestdagen)
Op de begintijd van de stremming moet de brug beschikbaar zijn voor het landverkeer.

Bijzonderheden of dergelijk uitgesloten.

Onderdoorvaarthoogte Brug Zelzate

Foto: kanaalboek Brug ZELZATE

De Zelzatebrug ligt op het Belgische gedeelte van het Kanaal Gent-Terneuzen en bestaat uit nagenoeg twee identieke brugklappen. 

De onderdoorvaarthoogte van de zij overspanningen van de brug wordt is 7.40 m bij normaal kanaalpeil.

De onderdoorvaarthoogte in het hart van het midden gedeelte bedraagt 9.25 m.

Breedte midden opening 60 m en breedte vaste gedeelte 25 m 
De Zelzatebrug vormt een essentiële schakel in de maritieme toegang tot het havengebied van Gent.

De Zelzatebrug is te bereiken op VHF-kanaal 11 “Uitkijk Zelzate”.

Dagelijkse stremming

 • 07.40 – 08.00 en 16.40 – 17.00 (Doordeweeks, uitgezonderd feestdagen)
 • Bij windkracht 8 bft 
 • Zicht < 250 m

Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

RWS 23 patrouille vaartuig Rijkswaterstaat

Begeleiding door de RWS 23

(vanaf 1 januari 2020 is het patrouillevaartuig ’s nachts (tussen24.00 en 06.00 uur) niet meer bemand en wordt de ligplaatstoewijzing van de RWS ligplaatsen verzorgt door de verkeersleider op Vhf11)

 • Bij bovenmaatse zeevaart met een diepgang > 10 m.
 • Bij aankomende en vertrekkende zeevaart vanuit North Sea Port haven met lengte > 90 m.
 • IMO 2 schepen
 • Ligplaats Rijkswaterstaat  toewijzen aan binnenvaart VHF 13.
 • Diverse controles uitvoeren bij binnenvaartschepen

Begeleiding door Verkeerscentrale Terneuzen (Havendienst VHF 11)

Alle overige bovenmaatse zeeschepen welke niet worden begeleid door de RWS ( dus diepgang < 10 m) zullen door de verkeersleider VCTN begeleid worden.

Met name toezien op het oploopverbod van deze schepen door binnenvaart en snelheidslimieten.

Ligplaatsen van Rijkswaterstaat

 • Grenskade 200 m
 • Kegelkade grens 130 m
 • Groene wal tussen kegelkade en Rosier 290 m
 • Zijkanaal H westzijde 200 m
 • Zijkanaal D westzijde 400 m
 • Palen Sluiskil 360 m
 • Duwvaartpalen 200 m
 • Kegelpalen 280 m
 • Nieuwe Goese kade 600 m (waarvan 340 m Nieuwe Goese Kade ligplaats voor binnenvaart)
 • Goese Kade Noord: 135 m autoafzetplaats en calamiteitensteiger.
 • Goese Kade Zuid: 135 m t.b.v. zeevaart (Max lengte 95 m x 4,30 m diep, twee breed)

Tel RWS 23 :  +31 (0)652713923

email : ska-rws88@rws.nl

Werkafspraken binnenvaart ligplaatsen  

Registratie binnenvaart

De administratieve registratie van de binnenvaart op het kanaal Gent-Terneuzen wordt uitgevoerd door North Sea Port. Schippers dienen zich te melden op VHF 78 voor het opvaren van het kanaal in de sluizen van Terneuzen. De registratiegegevens worden ingevoerd in ENIGMA+.  De kapiteinskamer in Gent (VHF 78) doet alleen administratie.

Ligplaatstoewijzing en -beheer

De ligplaatstoewijzing hiervoor en de 72 uurs-regeling blijft bij het patrouille vaartuig. ’ S nachts (tussen 24.00 en 06.00 uur) wordt de ligplaatstoewijzing van de RWS ligplaatsen verzorgt door de verkeersleider op VHF 11.

Schepen die rechtstreeks naar een ligplaats van een bedrijf varen, doen dit in onderling overleg met het desbetreffende bedrijf. (dus zonder tussenkomst van VHF 78 of VHF 13/11)

Communicatie
Schippers met vragen bestemd voor NSP doorverwijzen:

e-mailadres barges@northseaport.com of tijdens kantooruren naar het telefoonnummer +32 (0)9 251 04 57


3-Contact Nort Sea Port

Heb je vragen over de registratie in het gebied Kanaal Gent-Terneuzen? Dan kan je contact opnemen met North Sea Port via: 


4-Veel gestelde vragen

Waarom vanaf 1 november melden op marifoonkanaal 78?

Langs Gentse zijde is registratie op kanaal 78 al enkele jaren van toepassing. Nieuw is de registratie op kanaal 78 wanneer je langs Terneuzen het gebied binnenvaart. Met deze nieuwe werkwijze is er meer eenvoud en uniformiteit op het kanaal. Tevens draagt dit bij aan meer veiligheid, beter haven- en vaarwegbeheer en correcte facturatie.

Geldt in heel North Sea Port-gebied meldplicht op kanaal 78?

Nee, alleen in het kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf de sluizen. Dit geldt niet voor de Braakmanhaven en de Sloehaven (en Buitenhaven) van Vlissingen.

Ben ik verplicht om mij te melden voor registratie?

Ja, dit is opgenomen in de Algemene Politieverordening en Havenverordening & Algemene Voorwaarden van North Sea Port.

Pleziervaart is vrijgesteld van melding op kanaal 78.

Wat als ik me niet meld of vergeet te melden?

De regels hiervoor zullen in de havenverordening en algemene voorwaarden van North Sea Port worden opgenomen. We zullen hier in de nabije toekomst steeds meer op gaan handhaven, zoals in andere havens. Zeker in het begin zullen we eerst signaleren en waarschuwen.

Waarom moet ik mij niet meer afmelden bij het verlaten van het gebied?

North Sea Port heeft met de vergroting van het aandachtsgebied van VHF78 meteen nagedacht over de efficiency van het proces. Daarbij is besloten om twee minder noodzakelijke meldingen te schrappen.

Je meldt je dus nog wel:

 • bij binnenkomst in de haven
 • bij vertrek van de ligplaats
 • bij verandering van eerst opgegeven bestemming

Dan hebben wij alle noodzakelijke gegevens.

Waar meld ik mij voor ligplaatsregistratie?

Voor ligplaatstoewijzing in Terneuzen en Gent kan je contact opnemen via:

Waarom krijg ik twee verschillende facturen in dezelfde haven?

Sinds de fusie in 2018 zet North Sea Port alles in het werk om alle diensten intern samen te voegen. Complexe zaken zoals een tariefreglement of een havenverordening nemen tijd in beslag om samen te voegen. Dit proces is momenteel lopende en de logische volgende stap in het traject. Er is nog geen datum bekend.

Automatic Identification System (AIS)

In het gehele beheersgebied van North Sea Port zijn binnenvaartschepen verplicht om het Automatic Identification System (AIS) te gebruiken. Dit bevordert de veiligheid in het havengebied.

Het gebruik van AIS is per 1 november 2019 ook verplicht gesteld in het havengebied van Terneuzen. Daarmee werd de cirkel qua AIS verplichting in North Sea Port rond, en geldt de verplichting van Vlissingen tot en met Gent. 


5-Tools

Om de doorgang voor de binnenvaart in North Sea Port vlot te laten verlopen, bieden we een aantal tools aan. Zo is er de Harmonie-app, beschikbaar via Appstore of GooglePlay, een registratietool voor de binnenvaart. De app vermindert het administratieproces voor schippers en geeft North Sea Port volledige en tijdige informatie over het verblijf in de haven.

Via Sluisplanning kan je geplande schuttingen zien en de bezetting van de lig- en wachtplaatsen in de sluis. Voor het Gentse deel van North Sea Port dien je een aanvraag voor het gebruik van de openbare kaaien in door middel van een formulier.


6-Harmonie

Harmonie is een registratietool voor de binnenvaart. Het systeem is samen met BLN – Schuttevaer en binnenvaartschippers ontwikkeld. Het doel is om volledige en tijdige informatie over het verblijf van binnenvaartschippers te genereren, alsook het administratieproces voor schippers verminderen.


7-Sluisplanning

Om te zorgen dat de scheepvaart vlot en veilig door het Sluizencomplex in Terneuzen kan, is er een sluisplanning. De meest actuele planning voor alle schepen, vind je in deze sluisplanning.

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen verbindt de stad Gent in België met de Westerschelde. Het kanaal komt in Sas van Gent Nederland binnen en mondt uit in Terneuzen.
Om de haven van Gent of de ringvaart naar sluis Evergem te bereiken moet men door de sluizen van Terneuzen.

Aanmelden sluizen Terneuzen

Het is niet verplicht u voor aan te melden, maar dit wordt sterk aangeraden i.v.m. mogelijke wachttijden die ontstaan tijdens de bouw van de nieuwe sluis. U kunt zich tot maximaal 24 uur vooraf elektronisch aanmelden.

Aanmelden voor de sluizen van Terneuzen kan op meerdere manieren:

 • Via VHF 69 bij binnenkomst blok blijft mogelijk. Bij drukte gaan schepen die zich eerder aangemeld via de GTiTool aangemeld hebben echter voor.
 • Via de website sluisplanning.rws.nl (hiervoor heeft u wel een account nodig)
 • Telefonisch via de spraakcomputer:
  +31115796540 (NL) 
  +3235470111 (BE)
 • Via BICS, meer informatie zie: link

Mocht uw ETA aan de sluis wijzigen kunt u gewoon opnieuw aanmelden, uw eerdere aanmelding wordt automatisch overschreven.

Komt u niet meer schutten horen we dit graag telefonisch, u kunt uw reis namelijk niet zelf verwijderen. (tel: +31 88 798 0554)

Meer informatie over het elektronisch aanmelden vind u op de website van VTS-Scheldt


8-Openbare kaaien

Wie gebruik wil maken van een openbare kaai voor het laden of lossen van goederen of van kaaigrond voor kortstondige opslag van goederen moet hiervoor toestemming vragen. Hier ontdek je hoe dit moet.

Vlissingen en Terneuzen

Voor het gebruik van openbare kades in Vlissingen en Terneuzen dient een formulier ingevuld te worden. Het formulier dient ondertekend te worden door de havendienst van North Sea Port. Het formulier staat hieronder. 

Gent

 • Gelieve de aanvraag minstens twee werkdagen op voorhand te bezorgen aan de Kapiteinsdienst van North Sea Port via e-mail.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het aanvraagformulier.
 • North Sea Port zal de aanvraag toestaan of weigeren. Er dient voorafgaande schriftelijke toestemming van North Sea Port te zijn vóór enig gebruik van de openbare kaai/kaaigrond.
 • De instructies en voorwaarden opgelegd door de Kapiteinsdienst dienen gerespecteerd te worden gedurende de gehele termijn van het gebruik.
 • De rechten zijn verschuldigd door diegene die het aanvraagformulier heeft ondertekend of diegene die met betrekking tot de geladen of geloste goederen optreedt als eigenaar, afzender, ontvanger, consignataris of als gevolmachtigde of aangestelde voor één van hen.

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten.


9-Voorzieningen

North Sea Port biedt in het hele havengebied diverse voorzieningen aan om de doorgang en het verblijf in de havens zo aangenaam mogelijk te maken.

We geven bijvoorbeeld actuele ligplaatsinformatie via een interactieve kaart. Hierin vind je onder meer de functie van de ligplaats of de maximale diepgang op die plek.

Om in te zetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de haven en geluidsoverlast tegen te gaan, zijn er diverse walstroomkasten beschikbaar. Je kan hier meer informatie vinden en een overzicht van alle walstroompunten op een interactieve kaart.

Alle voorzieningen in North Sea Port voor de binnenvaart, vind je hier terug.


10-Ligplaatsen

 • Buitenhaven Vlissingen
 • Vlissingen
 • Braakmanhaven Terneuzen
 • Terneuzen
 • Gent

In de kaart kan je via de ‘mijn locatie’ knop direct inzoomen op de locatie waar je je bevindt. 

De kaart is nog in ontwikkeling. North Sea Port werkt aan verdere uitbreiding en verbetering. 

Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. 


11-Bunkeren


12-Walstroom

North Sea Port biedt in het hele havengebied diverse diensten om het verblijf in de havens zo aangenaam mogelijk te maken. Zo beschik je op diverse plaatsen o.a. over walstroomvoorzieningen.

Locaties walstroom

Heb je problemen met je walstroomaansluiting? Dan kan je direct contact opnemen met de helpdesk van Parkline:

* Tel: (+31) (0)900 464 3 464

* Tel: (+31) 88 4685 440 wanneer je vanuit België belt.

Je kan ook het contactformulier van Parkline invullen


13-Afval ophalen

Afgiftemogelijkheden Vlissingen en Terneuzen

In North Sea Port staan er in de gebieden Vlissingen en Terneuzen diverse containers waarin schippers hun afval kwijt kunnen. Een afvalophaler komt deze legen.

De afgifte van olie en oliehoudend afval gaat via Martens Cleaning.

Afgiftemogelijkheden in Gent

In de haven zijn er verschillende mogelijkheden om afval afkomstig van binnenvaart af te geven.

Olie en vethoudend scheepsbedrijfsafval kan door een binnenschip gratis worden afgegeven aan de bilgesboot Martens 8. De binnenschepen moeten wel beschikken over een bilgesboekje en aan de volgende voorwaarden inzake hoeveelheden voldoen:

 • minimaal 1000 tot maximaal 6000 liter bilgewater;
 • maximum vijf jerrycans van 20 kg zijnde maximaal 100 kg olie- en schroefasvetten;
 • 5 zakken van 20 kg zijnde maximaal 100 kg poetslappen;
 • maximaal 100 kg gebruikte filters.

Afgifte is mogelijk elke werkdag (niet op feestdagen) van 7.30 tot 16.30 uur.

Een afgifte kan enkel na afspraak en kan eenvoudig worden aangevraagd via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op Binnenvaartservices onder afvalinzameling voor binnenschepen. Na ontvangst van deze aanmelding zal Martens Cleaning steeds contact opnemen met het schip ter bevestiging van de gevraagde inzameling.

Huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval (voedselresten, afval uit leefruimtes en lege voedselverpakkingen – PMD, glas, papier) kan worden afgegeven aan North Sea Port aan Gentse zijde binnen het havengebied en is uitsluitend voorbehouden voor verblijven waarvoor havenrechten verschuldigd zijn.

Het afval moet aangeboden worden in zakken van maximaal 80 liter of in een aangepaste verpakking (glas en papier) en door de scheepsbemanning op de kaai worden geplaatst. Als normale hoeveelheid voor andere dan passagiersschepen geldt maximaal 5 zakken van 80 liter.

De aanvraag wordt geregistreerd bij de Kapiteinsdienst door een melding via VHF 78. De Kapiteinsdienst coördineert de ophaling.

Passagiersschepen kunnen een beroep doen op private bedrijven om hun afval in te leveren, of via North Sea Port. Passagiersschepen moeten aan North Sea Port hiervoor een vergoeding betalen. Ook voor huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval vervuild door andere afvalresten zal een vergoeding worden gevraagd. Zie hiervoor het Tariefreglement (Gent).

Afvalafgifte zonder registratie wordt beschouwd als sluikstorten. Abnormale hoeveelheden van gelijk welke soort afval kunnen worden geweigerd. North Sea Port kan mits grondige redenen op elk moment een afgifte stoppen of weigeren.

Afgifte van ladingrestanten, waswaters, goederen waarvoor een terugnameplicht bestaat zoals huishoudtoestellen, autobanden, accu’s en ander scheepsbedrijfsafval kan worden afgegeven aan private bedrijven. De kosten hiervan moeten rechtstreeks betaald worden aan deze bedrijven. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van deze private bedrijven.


14-Meldingen van niet-naleving van het verdrag

Een binnenschip in het Gentse havengebied kan conflicten melden en bemiddeling vragen aan de Havenkapiteinsdienst van de haven via VHF 11 of via het telefoonnummer +32 (0)9 251 04 57.

Indien de ontvanger van goederen van een binnenschip de losverklaringen niet ondertekent, kan dit in Vlaanderen worden gemeld bij het Havenbedrijf Antwerpen (ccr@haven.antwerpen.be of +32 (0)3 205 20 13). De klacht wordt geregistreerd en geldt bij controle door de scheepvaartpolitie of Rijkswaterstaat als bewijs van de melding.


15-Drinkwatervoorzieningen

De binnenvaart kan gebruik maken van verschillende drinkwatervoorzieningen in North Sea Port.

Drinkwaterbedrijven

De Eendracht CBVA

Langerbruggenstraat 111, B-9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 255 90 31
E-mail: werkleider@eendracht.be

Scheldt Water Trading vof (SWT)

Deltahoek 5, NL-4511 PA Breskens
Tel.: +31 115 695 900
E-mail: werkleiders@scheldtmaritimeservices.nl


16-Wifi

North Sea Port biedt diverse diensten om het verblijf in de havens zo aangenaam mogelijk te maken. Zo beschik je in Vlissingen en Terneuzen op een aantal plaatsen over wifi.

Er is voor binnenvaartschippers op verschillende locaties gedurende 48 uur gratis wifi beschikbaar. Na aanvraag online is de wifi direct beschikbaar en beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding.

Voor meer informatie over wifi-hotspots kan je kijken op de website van binnenvaartnet.

Meer informatie over wifi 


17-Abonnementen binnenvaart

North Sea Port biedt voor de binnenvaartschepen die regelmatig in het havengebied komen, de mogelijkheid om een kwartaal- of jaarabonnement af te sluiten.

Het aanvragen van een kwartaal- of jaarabonnement geldt voor het hele beheersgebied van North Sea Port. Je vindt hieronder Algemene Voorwaarden en Tarieven voor scheepvaart. 


18-Algemeen

Een abonnement dient voorafgaand aan de betreffende abonnementsperiode aangevraagd te worden. Het geldt voor het beheersgebied van North Sea Port: 

 • Buitenhaven Vlissingen
 • Vlissingen-Oost
 • Braakmanhaven
 • Terneuzen
 • Terneuzen van het sluizencomplex
 • Kanaal Gent-Terneuzen
 • Gent

Een abonnement kan aangevraagd worden voor binnenvaartschepen, duwbakken, werkvaartuigen en passagiersvaartuigen. 

Om in aanmerking te komen voor een abonnement voor een werkvaartuig Zijkanaal B, dient eerst een vergunning aangevraagd te worden bij de Havenmeester via hdstafterneuzen@northseaport.com. 


19-Aanvragen abonnement

Je vraagt het kwartaal- of jaarabonnement aan via het formulier ‘Aanvraag abonnement North Sea Port 2021’. Na de aanvraag ontvang je een bevestiging via e-mail. 

Abonnement North Sea Port 2021


10-dagentarief

Vanaf 1 januari 2021 kan de binnenvaart gebruik maken van een 10-dagentarief. Dit is conform het huidige 7-dagentarief, waarbij schepen 3 dagen langer mogen liggen voor hetzelfde geld mits er overslag wordt gedaan. Alle tarieven en voorwaarden

Tarieven Vlissingen en Terneuzen

Tarieven Gent

Voor meer informatie of met vragen kun je terecht bij North Sea Port via e-mailadres: tariefreglement@northseaport.com 


20-Downloads 

Nederland

Borsele: 

Terneuzen: 

Vlissingen:

Bijlagen Havenverordening: 

Bijlagen Havenreglement: 

Kaarten:

België

In de Algemene politieverordening (voor Gent) (laatste wijziging 23 november 2015, van kracht sinds 1 januari 2016) wordt het havengebied afgebakend, zijn de bevoegdheden van de havenkapitein binnen het havengebied vastgelegd en worden milieu-, verkeers- en veiligheidsbepalingen duidelijk gedefinieerd.

Er is ook een ‘reglement gevaarlijke en/of schadelijke goederen voor de haven van Gent’ – de zogenaamde codex – opgesteld dat samenhangt met de Algemene Politieverordening.

De integrale tekst van de Algemene politieverordening kan je hier downloaden.

De codex en bijbehorende bijlagen kan je hier downloaden. 


21-Voertaal Scheldegebied

Gebruik van het Nederlands of Engels is een verplichte voorwaarde bij onderlinge communicatie tussen vaarweggebruikers in het Scheldegebied en met de verkeersleiding. Het niet naleven hiervan is een strafbaar feit. De verplichte voertaal draagt bij aan de veiligheid op de rivier. De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als bemanningen van verschillende schepen elkaar niet begrijpen.

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten


22-Contact vestigingen

Heb je een vraag of een opmerking voor ons? Laat het ons weten. Met algemene vragen kan je contact opnemen met het Havenbedrijf in Terneuzen of Gent. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Vestiging Terneuzen

Bezoekadres

Havennummer 1151
Schelpenpad 2
4531 PD Terneuzen
Nederland 
tel.: +31 (0) 115 647400

Postadres

Postbus 132
4530 AC Terneuzen
Nederland

Vestiging Gent

John Kennedylaan 32
Haven 3000A
9042 Gent
België 
tel.: + 32 (0)9 251 05 50

Nautisch

Neem voor nautische operationele vragen, meldingen en aanvragen telefonisch contact op met de Kapiteinskamer. 

De Kapiteinskamer is via één telefoonnummer bereikbaar voor zowel Vlissingen, Terneuzen als Gent:

 • Kapiteinskamer North Sea Port
 • +31 (0)85 48 21 900 

Overige locaties

De overige locaties van North Sea Port zijn alleen op afspraak te bezoeken.

Holding North Sea Port

Westkade 89
4551 CE, Sas van Gent
Nederland

Bezoekerscentrum North Sea Port

Rigakaai 1
9000 Gent
België

Havenhuis

Graslei 14
9000 Gent
België 

Mariahoeve

Akkerweg 1
NL- 4455 TP Nieuwdorp
Nederland

Milieuklachten

Indien u (milieu)klachten heeft, kunt u contact opnemen met de daarvoor beschikbare diensten in de Gentse Kanaalzone of met provincie Zeeland. Het meldpunt en de meldlijn zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.


Provincie Zeeland

Voor de regio Zeeland kunt u met alle milieuklachten en – meldingen, over bijvoorbeeld geluidshinder of bodemverontreiniging, terecht bij het Milieumeldpunt van de RUD Zeeland.
Het Milieumeldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op +31 118 41 23 23. Voor minder spoedeisende zaken kunt u ook mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Kijk op de website van de provincie Zeeland voor meer informatie

Kanaalzone Gent

Omwonenden van de Gentse Kanaalzone kunnen met (milieu)klachten terecht bij het ‘Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone Gent’. De meldingen moeten te maken hebben met de haven- en industriële activiteiten.


Het meldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het gratis nummer 0800 92 999 (België). Wanneer u binnen de kantooruren belt, komt u terecht bij de gemeentelijke Milieudienst of Milieu-inspectie. Buiten de kantooruren wordt de lijn doorgeschakeld naar North Sea Port, vestiging Gent. Alle oproepen worden steeds beantwoord.

Het Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone Gent is een samenwerking tussen North Sea Port, Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Zelzate, gemeente Evergem en het Vlaamse Gewest.