North Sea Port

Westerschelde: Vlissingen, Borsele en Braakmanhaven 

De Westerschelde is tijgebonden. North Sea Port is in Vlissingen en Borsele aan de Westerschelde bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter. De Braakmanhaven, ook gelegen aan de Westerschelde, heeft een maximale diepgang van 12,1 meter. 

Kanaal Gent-Terneuzen 

Terneuzen en Gent is voor zeeschepen en binnenvaartschepen bereikbaar via het sluizencomplex in Terneuzen dat toegang geeft tot het kanaal Gent-Terneuzen. Dit rechte en brede kanaal verzekert de scheepvaart van een vlotte en snelle nautische toegang tot Terneuzen en tot in Gent, dat in het zuiden van North Sea Port ligt. 

Het niet-tijgebonden Kanaal Gent – Terneuzen is toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,5 meter. De Westsluis in Terneuzen kan schepen van 92.000 DWT (deadweight tonnage of draagvermogen) ontvangen, met een maximumlengte van 265 meter, een breedte van 37 meter en een diepgang van 12,50 meter. Tegen 2022 zal een nieuwe sluis gereed zijn die de middelste van de drie bestaande sluizen vervangt. Zo is North Sea Port klaar voor de toekomst om de steeds groter worden schepen goed te kunnen ontvangen. 

Kanaalzone Gent-Terneuzen

Binnenvaartschepen die via de sluis in Terneuzen het Kanaal Gent-Terneuzen willen opvaren, dienen zich vanaf 1 november 2019 bij North Sea Port te melden. Hiermee wordt de dienstverlening vereenvoudigd en de veiligheid verhoogd.

De aanmelding geldt voor het hele kanaal Gent-Terneuzen, dus zowel voor het Nederlandse als het Vlaamse deel alsook voor de zijhavens/dokken in het havengebied. Zodra het binnenschip in de sluis van Terneuzen ligt, meldt de schipper zich via de marifoon op VHF-kanaal 78 bij de Havenkapiteinsdienst van North Sea Port.

Dit betekent dat je je vanaf 1 november nog slechts één maal hoeft te melden aan de Havenkapiteinsdienst voor het hele gebied. De Havenkapiteinsdienst kan aangeroepen worden met de naam North Sea Port.

Nieuwe werkwijze

Bij het binnenvaren van North Sea Port roep je de Havenkapiteinsdienst (Roepnaam: North Sea Port) op. Dat kan wanneer je ligt te wachten in het sluizencomplex Terneuzen, in de Ringvaart aan de Spoorwegbrug of bij het passeren van de Meulestedebrug. Zie de kaart met meldpunten hiernaast.

Contact

Heb je vragen over de registratie in het gebied Kanaal Gent-Terneuzen? Dan kan je contact opnemen met North Sea Port via: 

Veel gestelde vragen

Waarom vanaf 1 november melden op marifoonkanaal 78?

Langs Gentse zijde is registratie op kanaal 78 al enkele jaren van toepassing. Nieuw is de registratie op kanaal 78 wanneer je langs Terneuzen het gebied binnenvaart. Met deze nieuwe werkwijze is er meer eenvoud en uniformiteit op het kanaal. Tevens draagt dit bij aan meer veiligheid, beter haven- en vaarwegbeheer en correcte facturatie.

Geldt in heel North Sea Port-gebied meldplicht op kanaal 78?

Nee, alleen in het kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf de sluizen. Dit geldt niet voor de Braakmanhaven en de Sloehaven (en Buitenhaven) van Vlissingen.

Ben ik verplicht om mij te melden voor registratie?

Ja, dit is opgenomen in de Algemene Politieverordening en Havenverordening & Algemene Voorwaarden van North Sea Port.

Pleziervaart is vrijgesteld van melding op kanaal 78.

Wat als ik me niet meld of vergeet te melden?

De regels hiervoor zullen in de havenverordening en algemene voorwaarden van North Sea Port worden opgenomen. We zullen hier in de nabije toekomst steeds meer op gaan handhaven, zoals in andere havens. Zeker in het begin zullen we eerst signaleren en waarschuwen.

Waarom moet ik mij niet meer afmelden bij het verlaten van het gebied?

North Sea Port heeft met de vergroting van het aandachtsgebied van VHF78 meteen nagedacht over de efficiency van het proces. Daarbij is besloten om twee minder noodzakelijke meldingen te schrappen.

Je meldt je dus nog wel:

 • bij binnenkomst in de haven
 • bij vertrek van de ligplaats
 • bij verandering van eerst opgegeven bestemming

Dan hebben wij alle noodzakelijke gegevens.

Waar meld ik mij voor ligplaatsregistratie?

Voor ligplaatstoewijzing in Terneuzen en Gent kan je contact opnemen via:

Waarom krijg ik twee verschillende facturen in dezelfde haven?

Sinds de fusie in 2018 zet North Sea Port alles in het werk om alle diensten intern samen te voegen. Complexe zaken zoals een tariefreglement of een havenverordening nemen tijd in beslag om samen te voegen. Dit proces is momenteel lopende en de logische volgende stap in het traject. Er is nog geen datum bekend.

Automatic Identification System (AIS)

In het gehele beheersgebied van North Sea Port zijn binnenvaartschepen verplicht om het Automatic Identification System (AIS) te gebruiken. Dit bevordert de veiligheid in het havengebied.

Het gebruik van AIS is per 1 november 2019 ook verplicht gesteld in het havengebied van Terneuzen. Daarmee werd de cirkel qua AIS verplichting in North Sea Port rond, en geldt de verplichting van Vlissingen tot en met Gent. 

Tools

Om de doorgang voor de binnenvaart in North Sea Port vlot te laten verlopen, bieden we een aantal tools aan. Zo is er de Harmonie-app, beschikbaar via Appstore of GooglePlay, een registratietool voor de binnenvaart. De app vermindert het administratieproces voor schippers en geeft North Sea Port volledige en tijdige informatie over het verblijf in de haven.

Via Sluisplanning kan je geplande schuttingen zien en de bezetting van de lig- en wachtplaatsen in de sluis. Voor het Gentse deel van North Sea Port dien je een aanvraag voor het gebruik van de openbare kaaien in door middel van een formulier.

Harmonie

Harmonie is een registratietool voor de binnenvaart. Het systeem is samen met BLN – Schuttevaer en binnenvaartschippers ontwikkeld. Het doel is om volledige en tijdige informatie over het verblijf van binnenvaartschippers te genereren, alsook het administratieproces voor schippers verminderen.

Sluisplanning

Om te zorgen dat de scheepvaart vlot en veilig door het Sluizencomplex in Terneuzen kan, is er een sluisplanning. De meest actuele planning voor alle schepen, vind je in deze suisplanning.

Openbare kaaien

Wie gebruik wil maken van een openbare kaai voor het laden of lossen van goederen of van kaaigrond voor kortstondige opslag van goederen moet hiervoor toestemming vragen. Hier ontdek je hoe dit moet.

Vlissingen en Terneuzen

Voor het gebruik van openbare kades in Vlissingen en Terneuzen dient een formulier ingevuld te worden. Het formulier dient ondertekend te worden door de havendienst van North Sea Port. Het formulier staat hieronder. 

Gent

 • Gelieve de aanvraag minstens twee werkdagen op voorhand te bezorgen aan de Kapiteinsdienst van North Sea Port via e-mail.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het aanvraagformulier.
 • North Sea Port zal de aanvraag toestaan of weigeren. Er dient voorafgaande schriftelijke toestemming van North Sea Port te zijn vóór enig gebruik van de openbare kaai/kaaigrond.
 • De instructies en voorwaarden opgelegd door de Kapiteinsdienst dienen gerespecteerd te worden gedurende de gehele termijn van het gebruik.
 • De rechten zijn verschuldigd door diegene die het aanvraagformulier heeft ondertekend of diegene die met betrekking tot de geladen of geloste goederen optreedt als eigenaar, afzender, ontvanger, consignataris of als gevolmachtigde of aangestelde voor één van hen.

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten.

Voorzieningen

North Sea Port biedt in het hele havengebied diverse voorzieningen aan om de doorgang en het verblijf in de havens zo aangenaam mogelijk te maken.

We geven bijvoorbeeld actuele ligplaatsinformatie via een interactieve kaart. Hierin vind je onder meer de functie van de ligplaats of de maximale diepgang op die plek.

Om in te zetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de haven en geluidsoverlast tegen te gaan, zijn er diverse walstroomkasten beschikbaar. Je kan hier meer informatie vinden en een overzicht van alle walstroompunten op een interactieve kaart.

Alle voorzieningen in North Sea Port voor de binnenvaart, vind je hier terug.

Ligplaatsen

 • Buitenhaven Vlissingen
 • Vlissingen
 • Braakmanhaven Terneuzen
 • Terneuzen
 • Gent

In de kaart kan je via de ‘mijn locatie’ knop direct inzoomen op de locatie waar je je bevindt. 

De kaart is nog in ontwikkeling. North Sea Port werkt aan verdere uitbreiding en verbetering. 

Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bunkeren

Walstroom

North Sea Port biedt in het hele havengebied diverse diensten om het verblijf in de havens zo aangenaam mogelijk te maken. Zo beschik je op diverse plaatsen o.a. over walstroomvoorzieningen.

Locaties walstroom

Heb je problemen met je walstroomaansluiting? Dan kan je direct contact opnemen met de helpdesk van Parkline:

* Tel: (+31) (0)900 464 3 464

* Tel: (+31) 88 4685 440 wanneer je vanuit België belt.

Je kan ook het contactformulier van Parkline invullen

Afval ophalen

Afgiftemogelijkheden Vlissingen en Terneuzen

In North Sea Port staan er in de gebieden Vlissingen en Terneuzen diverse containers waarin schippers hun afval kwijt kunnen. Een afvalophaler komt deze legen.

De afgifte van olie en oliehoudend afval gaat via Martens Cleaning.

Afgiftemogelijkheden in Gent

In de haven zijn er verschillende mogelijkheden om afval afkomstig van binnenvaart af te geven.

Olie en vethoudend scheepsbedrijfsafval kan door een binnenschip gratis worden afgegeven aan de bilgesboot Martens 8. De binnenschepen moeten wel beschikken over een bilgesboekje en aan de volgende voorwaarden inzake hoeveelheden voldoen:

 • minimaal 1000 tot maximaal 6000 liter bilgewater;
 • maximum vijf jerrycans van 20 kg zijnde maximaal 100 kg olie- en schroefasvetten;
 • 5 zakken van 20 kg zijnde maximaal 100 kg poetslappen;
 • maximaal 100 kg gebruikte filters.

Afgifte is mogelijk elke werkdag (niet op feestdagen) van 7.30 tot 16.30 uur.

Een afgifte kan enkel na afspraak en kan eenvoudig worden aangevraagd via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op Binnenvaartservices onder afvalinzameling voor binnenschepen. Na ontvangst van deze aanmelding zal Martens Cleaning steeds contact opnemen met het schip ter bevestiging van de gevraagde inzameling.

Huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval (voedselresten, afval uit leefruimtes en lege voedselverpakkingen – PMD, glas, papier) kan worden afgegeven aan North Sea Port aan Gentse zijde binnen het havengebied en is uitsluitend voorbehouden voor verblijven waarvoor havenrechten verschuldigd zijn.

Het afval moet aangeboden worden in zakken van maximaal 80 liter of in een aangepaste verpakking (glas en papier) en door de scheepsbemanning op de kaai worden geplaatst. Als normale hoeveelheid voor andere dan passagiersschepen geldt maximaal 5 zakken van 80 liter.

De aanvraag wordt geregistreerd bij de Kapiteinsdienst door een melding via VHF 78. De Kapiteinsdienst coördineert de ophaling.

Passagiersschepen kunnen een beroep doen op private bedrijven om hun afval in te leveren, of via North Sea Port. Passagiersschepen moeten aan North Sea Port hiervoor een vergoeding betalen. Ook voor huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval vervuild door andere afvalresten zal een vergoeding worden gevraagd. Zie hiervoor het Tariefreglement (Gent).

Afvalafgifte zonder registratie wordt beschouwd als sluikstorten. Abnormale hoeveelheden van gelijk welke soort afval kunnen worden geweigerd. North Sea Port kan mits grondige redenen op elk moment een afgifte stoppen of weigeren.

Afgifte van ladingrestanten, waswaters, goederen waarvoor een terugnameplicht bestaat zoals huishoudtoestellen, autobanden, accu’s en ander scheepsbedrijfsafval kan worden afgegeven aan private bedrijven. De kosten hiervan moeten rechtstreeks betaald worden aan deze bedrijven. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van deze private bedrijven.

Meldingen van niet-naleving van het verdrag

Een binnenschip in het Gentse havengebied kan conflicten melden en bemiddeling vragen aan de Havenkapiteinsdienst van de haven via VHF 11 of via het telefoonnummer +32 (0)9 251 04 57.

Indien de ontvanger van goederen van een binnenschip de losverklaringen niet ondertekent, kan dit in Vlaanderen worden gemeld bij het Havenbedrijf Antwerpen (ccr@haven.antwerpen.be of +32 (0)3 205 20 13). De klacht wordt geregistreerd en geldt bij controle door de scheepvaartpolitie of Rijkswaterstaat als bewijs van de melding.

Drinkwatervoorzieningen

De binnenvaart kan gebruik maken van verschillende drinkwatervoorzieningen in North Sea Port.

Drinkwaterbedrijven

De Eendracht CBVA

Langerbruggenstraat 111, B-9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 255 90 31
E-mail: werkleider@eendracht.be

Scheldt Water Trading vof (SWT)

Deltahoek 5, NL-4511 PA Breskens
Tel.: +31 115 695 900
E-mail: werkleiders@scheldtmaritimeservices.nl

Wifi

North Sea Port biedt diverse diensten om het verblijf in de havens zo aangenaam mogelijk te maken. Zo beschik je in Vlissingen en Terneuzen op een aantal plaatsen over wifi.

Er is voor binnenvaartschippers op verschillende locaties gedurende 48 uur gratis wifi beschikbaar. Na aanvraag online is de wifi direct beschikbaar en beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding.

Voor meer informatie over wifi-hotspots kan je kijken op de website van binnenvaartnet.

Meer informatie over wifi 

Abonnementen binnenvaart

North Sea Port biedt voor de binnenvaartschepen die regelmatig in het havengebied komen, de mogelijkheid om een kwartaal- of jaarabonnement af te sluiten.

Het aanvragen van een kwartaal- of jaarabonnement geldt voor het hele beheersgebied van North Sea Port. Je vindt hieronder Algemene Voorwaarden en Tarieven voor scheepvaart. 

Algemeen

Een abonnement dient voorafgaand aan de betreffende abonnementsperiode aangevraagd te worden. Het geldt voor het beheersgebied van North Sea Port: 

 • Buitenhaven Vlissingen
 • Vlissingen-Oost
 • Braakmanhaven
 • Terneuzen
 • Terneuzen van het sluizencomplex
 • Kanaal Gent-Terneuzen
 • Gent

Een abonnement kan aangevraagd worden voor binnenvaartschepen, duwbakken, werkvaartuigen en passagiersvaartuigen. 

Om in aanmerking te komen voor een abonnement voor een werkvaartuig Zijkanaal B, dient eerst een vergunning aangevraagd te worden bij de Havenmeester via hdstafterneuzen@northseaport.com. 

Aanvragen

Je vraagt het kwartaal- of jaarabonnement aan via het formulier ‘Aanvraag abonnement North Sea Port 2021’. Na de aanvraag ontvang je een bevestiging via e-mail. 

Abonnement North Sea Port 2021

10-dagentarief

Vanaf 1 januari 2021 kan de binnenvaart gebruik maken van een 10-dagentarief. Dit is conform het huidige 7-dagentarief, waarbij schepen 3 dagen langer mogen liggen voor hetzelfde geld mits er overslag wordt gedaan. Alle tarieven en voorwaarden

Tarieven Vlissingen en Terneuzen

Tarieven Gent

Voor meer informatie of met vragen kun je terecht bij North Sea Port via e-mailadres: tariefreglement@northseaport.com 

Downloads 

Nederland

Borsele: 

Terneuzen: 

Vlissingen:

Bijlagen Havenverordening: 

Bijlagen Havenreglement: 

Kaarten:

België

In de Algemene politieverordening (voor Gent) (laatste wijziging 23 november 2015, van kracht sinds 1 januari 2016) wordt het havengebied afgebakend, zijn de bevoegdheden van de havenkapitein binnen het havengebied vastgelegd en worden milieu-, verkeers- en veiligheidsbepalingen duidelijk gedefinieerd.

Er is ook een ‘reglement gevaarlijke en/of schadelijke goederen voor de haven van Gent’ – de zogenaamde codex – opgesteld dat samenhangt met de Algemene Politieverordening.

De integrale tekst van de Algemene politieverordening kan je hier downloaden.

De codex en bijbehorende bijlagen kan je hier downloaden. 

Voertaal Scheldegebied

Gebruik van het Nederlands of Engels is een verplichte voorwaarde bij onderlinge communicatie tussen vaarweggebruikers in het Scheldegebied en met de verkeersleiding. Het niet naleven hiervan is een strafbaar feit. De verplichte voertaal draagt bij aan de veiligheid op de rivier. De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als bemanningen van verschillende schepen elkaar niet begrijpen.

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten

Contact

Heb je een vraag of een opmerking voor ons? Laat het ons weten. Met algemene vragen kan je contact opnemen met het Havenbedrijf in Terneuzen of Gent. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Vestiging Terneuzen

Bezoekadres

Havennummer 1151
Schelpenpad 2
4531 PD Terneuzen
Nederland 
tel.: +31 (0) 115 647400

Postadres

Postbus 132
4530 AC Terneuzen
Nederland

Vestiging Gent

John Kennedylaan 32
Haven 3000A
9042 Gent
België 
tel.: + 32 (0)9 251 05 50

Nautisch

Neem voor nautische operationele vragen, meldingen en aanvragen telefonisch contact op met de Kapiteinskamer. 

De Kapiteinskamer is via één telefoonnummer bereikbaar voor zowel Vlissingen, Terneuzen als Gent:

 • Kapiteinskamer North Sea Port
 • +31 (0)85 48 21 900 

Overige locaties

De overige locaties van North Sea Port zijn alleen op afspraak te bezoeken.

Holding North Sea Port

Westkade 89
4551 CE, Sas van Gent
Nederland

Bezoekerscentrum North Sea Port

Rigakaai 1
9000 Gent
België

Havenhuis

Graslei 14
9000 Gent
België 

Mariahoeve

Akkerweg 1
NL- 4455 TP Nieuwdorp
Nederland

Milieuklachten

Indien u (milieu)klachten heeft, kunt u contact opnemen met de daarvoor beschikbare diensten in de Gentse Kanaalzone of met provincie Zeeland. Het meldpunt en de meldlijn zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.


Provincie Zeeland

Voor de regio Zeeland kunt u met alle milieuklachten en – meldingen, over bijvoorbeeld geluidshinder of bodemverontreiniging, terecht bij het Milieumeldpunt van de RUD Zeeland.
Het Milieumeldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op +31 118 41 23 23. Voor minder spoedeisende zaken kunt u ook mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Kijk op de website van de provincie Zeeland voor meer informatie

Kanaalzone Gent

Omwonenden van de Gentse Kanaalzone kunnen met (milieu)klachten terecht bij het ‘Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone Gent’. De meldingen moeten te maken hebben met de haven- en industriële activiteiten.


Het meldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het gratis nummer 0800 92 999 (België). Wanneer u binnen de kantooruren belt, komt u terecht bij de gemeentelijke Milieudienst of Milieu-inspectie. Buiten de kantooruren wordt de lijn doorgeschakeld naar North Sea Port, vestiging Gent. Alle oproepen worden steeds beantwoord.

Het Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone Gent is een samenwerking tussen North Sea Port, Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Zelzate, gemeente Evergem en het Vlaamse Gewest.

Vuistregels aflaaddiepte

Een handig advies lijstje bij het bepalen van de aflaaddiepte op de Rijn.

Reglementen

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel.

Duitse kanalen

Er zijn veel kanalen in Duitsland, Rhein Herne Kanal, Dortmund Ems Kanal, Wesel Datteln Kanal, Mittelandkanal, Elbe Seiten Kanaal etc etc

Schrijf je hier in voor onze