Den Helder-Den Oever

Bij het uitvaren van de Koopvaarderschutsluis melden we op VHF 62, dat we de Koop-vaarderschutsluis uit komen en later buiten richting Den Oever(Malzwin) of richting Kornwerd (Texelstroom) gaan.

Eenmaal de hoek om bij de sluis melden we op VHF 18 bij de Moormanbrug dat we een opening naar buiten willen.

Als we eenmaal de haven uitvaren houden we rekening met de sterke dwarsstroom door de eb- of vloedstroom.

Bij de Malzwin 11 houd de sector VTS Den Helder op en schakelen we over naar VHF 10 en VHF 4 (Centrale meldpost Waddenzee).

Na de M16 en M17 houd het Malzwin op en varen we het Visjagersgaatje in.

Tussen de VG21 en de VG 23 zit een verontdieping. Ze geven hier 3.20 meter bij NAP op. Kijk op https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/ voor de actuele waterstand.

Bij de O6 melden we alvast op VHF 20 bij de Stevinsluis dat we graag naar binnen willen schutten. Voor de sluis zit ook een draaibrug, deze wordt bediend vanaf de sluis en hoef je niet apart op te roepen.

Bij de O7 gaan we stuurboord uit de haven van Den Oever in. Houd ook hier rekening met een vrij sterke dwarsstroom. Met afgaand water staan de stuwen open en staat er een vrij sterke dwarsstroom.

In de voorhaven staat over bakboord weinig tot geen water, dit is ook afgezet met rode tonnen. Deze ruim genoeg passeren.

Eenmaal door de brug gelijk naar bakboord sturen omdat de opening van de sluis zich aan de bakboordzijde bevindt.

Open Whatsapp
1
Snel contact
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?