Beperkingstekens

C-serie: Beperkingstekens

C. 1 – Beperkte waterdiepte.

Beperkte waterdiepte.
Het teken geeft, voorzien van een getal, de aanwezige waterdiepte in centimeters en niet de toegestane diepgang van schepen aan.

C. 2 – Beperkte doorvaarthoogte aangegeven in meters.

Het teken wordt gebruikt om de scheepvaart op beperkingen van de normale doorvaarthoogte in meters te attenderen door bijvoorbeeld het gebruik van een aan een brug bevestigde verfwagen. In dan wel onder deze tekens is een zwart vlak met witte cijfers te gebruiken. Hierdoor is ook met nieuwe beeldweergavetechnieken te werken om afwijkingen zichtbaar te maken. Voor het weergave van wisselende doorvaarthoogte en waterdiepte maakt men bij voorkeur gebruik van de tekens G.5.2 en G.5.3
Eenvoudige uitleg:
Beperkte doorvaarthoogte aangegeven in meters. Het teken wordt gebruikt om de scheepvaart op beperkingen van de normale doorvaarthoogte in meters te attenderen door bijvoorbeeld het gebruik van een aan een brug bevestigde verfwagen.

C. 3 – Beperkte breedte van doorvaart of vaarwater.

De beschikbare breedte is aangegeven in meters. Het teken wordt gebruikt om op beperkingen van de normaal beschikbare breedte te attenderen. Aanbevolen wordt op een onderbord de reden van de beperking aan te geven om de beschikbare breedtemaat in het bord te vermelden. Het teken C.3 is ook toe te passen als de bevaarbare breedte tijdelijk beperkt is door bijvoorbeeld werkvaart.

C. 4 – Vaartbeperkingen.

Vaartbeperkingen.
De aard van de vaartbeperking of de wijze waarop informatie met betrekking tot de beperking kan worden verkregen, wordt op een onderbord vermeld. Op de Rijn wordt het teken toegepast overeenkomstig art. 14.01 van het Rijnvaartpolitieregelement.

C. 5 – Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever.

Het op het bord voorkomende getal geeft in meters de afstand aan die de schepen uit de oever dienen te blijven, gerekend vanaf het bord. Het teken kan worden toegepast bij vaarwegen, met name kanalen, waar het toepassen van betonning en/of bebakening niet praktisch is. Het teken dient als waarschuwing voor ondiepten langs oevers, waar bestortingen en dergelijke gevaar voor de scheepvaart kunnen opleveren. Als het teken permanent toegepast wordt, is een verkeersbesluit nodig.

Een officieel scheepvaartbord kopen doe je bij Scheepvaartbord.nl!

Ben je op zoek naar echte scheepvaartborden die conform alle geldende richtlijnen worden geproduceerd? Dan ben je op Scheepvaartbord.nl aan het juiste adres. Zei leveren het gehele BPR scheepvaartborden assortiment, maar kunnen je ook voorzien van borden voor de scheepvaart op maat. Iedereen kan bij Scheepvaartbord.nl bestellen. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png