Auteur: Rob Borremans

Haven van Mannheim

1 Havenkaart Mannheim/ Rheinau 2 Lijst van bruggen in het havengebied van Mannheim 3 Bedieningstijden bruggen 4 Havensluis 4a Tarieven schutten buiten openingstijden4a-Tarieven schutten buiten openingstijden 5 Waterstand Mannheim 6 Havenmeester 7 Overige Telefoonnummers 8 Bilgeboot 9 Huisvuil afgifte 10 Walstroom 11 Haventarieven De Rhein-Neckar-haven van Mannheim bestaat uit vier[ Lees meer…]

Read More

Geluidsseinen

1 Algemene seinen 2 Seinen bij naderen op tegengestelde koersen 3 Seinen bij het voorbijlopen 4 Seinen bij het keren 5 Seinen bij het in- en uitvaren van havens en nevenvaarwateren of bij het oversteken van een hoofdvaarwater 6 Seinen bij slecht zicht 7 Geluidsseinen algemeen( Download) • Zeer korte[ Lees meer…]

Read More

Wijziging VHF kanaal Volkeraksluizen Zuid

Let op; per 27 september 2022 verandert Volkeraksluizen marifoon blokkanaal Zuid VHF 25 naar blokkanaal VHF 78.Ongewijzigd blijft blokkanaal Noord VHF 7, het jachtensluiskanaal op VHF 18 en Volkeraksluizen IVS VHF 64. Waarom deze wijziging?Het nieuwe VHF kanaal 78 voor Volkeraksluizen Zuid is vastgesteld in goed overleg metAgentschap Telecom, de[ Lees meer…]

Read More

Nieuw marifoonkanaal Flevoland

Per 1 april 2022 geldt voor alle bruggen en sluizen, die aangesloten zijn op de provinciale bediencentrale, één nieuw marifoonkanaal, nl 64. Dit betekent dat de vijf bestaande marifoonkanalen, nl. 22, 26, 84, 85 en 86 vervangen worden door kanaal 64. Ook de bruggen en sluizen, die nu geen verbinding[ Lees meer…]

Read More

Van Harinxmakanaal

1 Maximale afmetingen 1a Aanvraag vergunningen 2 Maximale snelheid 3 Bruggen en sluizen 4 Bedieningstijden 5 Handige download 1-Maximale afmetingen ► Maximale afmetingen algemeen: 80,00 x 10,00 x 2,75 • Schepen tot 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing op het gehele Van Harinxma-kanaal tot 3,20 m. – streefpeil[ Lees meer…]

Read More

Port of Switzerland

1 De 3 havenlocaties 1a Autoafzetplaats 2 Loodswezen 3 Sleep- en duwbootdiensten 4 Wilt u weten wat een loods of gebruik van de duw- of sleepdienst kost? 5 Afmeren van schepen 6 Bilgeboot 7 Ecocard 8 Hulpdiensten – zijn er voor u in geval van nood 9 Telefoonnummers voor noodgevallen[ Lees meer…]

Read More

Inzinkingsmerken en diepgangsschalen

1-Inzinkingsmerken ► Het inzinkingsmerk geeft bij een binnenvaartschip het vlak aan van de grootste toegelaten inzinking. In afwijking van het uitwateringsmerk bestaat het inzinkingsmerk uit één horizontale streep omdat van het binnenwater wordt aangenomen dat het altijd hetzelfde soortelijk gewicht heeft. Een binnenschip is geheel geladen als het aan de ijk ligt. Als het over z’n ijk gaat, is het[ Lees meer…]

Read More

Connect4Shore(voorheen Parkline Aqua)

► De nieuwe naam van Park-line Aqua is: Connect4Shore. De app is vernieuwd, verbeterd en vervangt de huidige Park-line Aqua app. • Connect4Shore levert diverse nautische diensten aan schippers. De geleverde diensten zijn walstroom, drinkwater, betaling van transit, liggelden en afvalverwerking. Schippers kunnen hun transactie eenvoudig starten en stoppen met[ Lees meer…]

Read More

FAQ CBR Binnenvaart examens en vaarbewijzen per 18 januari 2022

Geldigheid en omwisselen vaardocumenten •Welke vaarbewijzen worden er vanaf 18 januari 2022 uitgegeven? Vanaf 18 januari bestaat er één vaarbewijs, namelijk het EU kwalificatiecertificaat. Dit certificaat is tevergelijken met het groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren). Op het EU/CCRkwalificatiecertificaat kunnen specifieke vergunningen worden bijgeschreven: • M: maritieme wateren, vergelijkbaar[ Lees meer…]

Read More

Nieuwe richtlijn beroepskwalificaties

Update 21-01-2022 Minimumeisen voor nieuwe kwalificatiecertifcaten Op 18 januari 2022 zal een nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht gaan. Deze richtlijn omvat de competentievereisten die gesteld worden aan de bemanning op een binnenvaartschip. De richtlijn heeft een grote impact op de organisatie van[ Lees meer…]

Read More

Samenladingsverboden ADN

In het ADN staan voorschriften omtrent het samen laden van goederen van verschillende klassen 1 Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen en voorwerpen 2 Samenladingsverbod (los gestorte goederen) 3 Samenladingsverbod ( Colli in laadruimen) 4 Samenladingsverbod ( Containers, voertuigen, wagens) 5 Kort samen gevat 1-Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen[ Lees meer…]

Read More

Explosiegrenzen

Wat is LEL en UEL? LEL LEL is de afkorting van Lowest Explosive Limit, oftewel onderste explosiegrens. Hetis de minimale concentratie brandbaar gas of brandbare damp in de omgevingsluchtwaarbij een explosie kan ontstaan. Dit wordt weergegeven in een percentage. UEL UEL is de afkorting van Upper Explosive Limit, oftewel bovenste[ Lees meer…]

Read More

Vlaamse Waterwegen( compleet overzicht)

1 Scheepvaartreglementering 2 Maximale vaarsnelheden 3 Sluizen en bruggen 3a Algemene tijdelijke voorschriften voor de waterweggebruiker 2022 4 Kaart met kunstwerken 5 Overzicht beschikbare vaarwegfiches( o.a maximale afmetingen) 6 Bediening op Zon- en feestdagen beroepsvaart 7 Ligplaatsen 8 Actuele watergegevens en debietgegevens 9 Scheepvaartberichten 10 AIS Verplichting Vlaanderen 11 Transport[ Lees meer…]

Read More

SAMENWETENWEMEER.NL

Je wilt gaan werken in de binnenvaart, maar ziet door de bomen het bos niet meer? Wij helpen je op weg naar je droombaan in de dynamische en fascinerende wereld van de binnenvaart! Op zoek naar een dynamische werkomgeving? Welkom op samenwetenwemeer.nl! Dé website voor zij-instromers, leerlingen en iedereen die[ Lees meer…]

Read More

Vernieuwingen Port of Antwerp per 22-11-2021

CONCREET VTS: VHF 02 – Sector Polder Bij invaren van de haven via Noordlandbrug – bij uitvaren van de Zandvliet – en Berendrechtsluis richting de dokken – bij het passeren van kaainummers (denkbeeldige lijn) 520 – 529 Wanneer schepen in de Zandvlietsluis of Berendrechtsluis liggen te wachten (schutten) dienen zij[ Lees meer…]

Read More

Arbeidstijden binnenvaart

1 Registratie 2 Binnenvaart vanuit niet-Nederlandse wateren 3 Minimale rusttijd werknemers en niet-werknemers van 18 jaar en ouder 4 Maximale arbeidstijd werknemers van 18 jaar en ouder 5 Pauze werknemers van 18 jaar en ouder 6 Nachtarbeid werknemers van 18 jaar en ouder 7 Compensatieregels voor arbeid aan boord 8[ Lees meer…]

Read More

Verkeersborden en lichten

1 Verbodstekens 2 Gebodstekens 3 Beperkingstekens 4 Aanbevelingstekens 5 Aanwijzingstekens 6 Bijkomende tekens 7 Tekens aan kunstwerken 8 Bewegwijzering 9 Spui-en inlaattekens 1-Verbodstekens Opmerking Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F *) A.1 In-, uit-, of doorvaren verboden (algemeen teken) (artikelen 6.08, onder a, 6.16, lid[ Lees meer…]

Read More

Ontmoeten op Noord-Duitse kanalen

Schifffahrtsrecht/ Binnenschifffahrtsrecht/ BinSchStrO 1 § 15.06 Ontmoeten 2 Ruhr 3 Datteln-Hamm kanaal 4 Rhein Herne kanaal 5 Dortmund Eemskanaal 6 Küstenkanal 7 Kanalbrücke des Mittellandkanals 8 Pareyer Verbindungskanal  9 § 6.07 Voorschriften voor ontmoeten in versmallingen 10 Originele Duitse tekst op Elwis.de 1-§ 15.06 Ontmoeten 1• In geval van een[ Lees meer…]

Read More

Provincie Zeeland

1 Sluizen en bruggen in beheer van de Provincie 2 Bedieningstijden 3 Veiligheid door marifoongebruik 4 Zeelandbrug 5 Bedientijden voor de scheepvaart op zaterdag, zondag en op feestdagen 6 Sluizen te Vlissingen en Veere 7 Bruggen 8 Berichten aan de scheepvaart 9 Heeft u een vraag, melding of een klacht?[ Lees meer…]

Read More

Vaarwegen Wallonië( compleet overzicht)

Op deze pagina hebben wij informatie verzameld over de vaarwegen in Wallonië. Als u op zoek bent naar bedieningstijden, bruggen, sluizen, waterstanden, maximale vaarsnelheden, drinkwatervoorzieningen en veel meer, klik dan in de index voor de juiste pagina 1 Albertkanaal 2 Canal Charleroi – Brussel 3 Canal Du Centre Á Grand[ Lees meer…]

Read More

Stabiliteitsgids containertransport

De CCR heeft een guide of good practices uitgebracht die in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven (ESO, EBU) en AQUAPOL tot stand werd gebracht. De guide is bedoeld om meer bekendheid te geven aan een aantal goede praktijken rond de stabiliteit bij het vervoer van containers in de binnenvaart en[ Lees meer…]

Read More

Interactieve kaart Duitse vaarwegen

Interactieve kaart Duitse vaarwegen Op zoek naar informatie van een sluis, hoogte van een brug, een waterstand of een ligplaats? Op Elwis.de is sinds kort de interactieve kaart flink uitgebreid. Niet meer zoeken op verschillende pagina’s, alles handig op 1 overzichtelijke kaart. Ga via de knop onderaan deze pagina naar[ Lees meer…]

Read More

Bemanningssterkte.nl

Op zoek naar de juiste bemanningssterkte voor uw schip?Klik hieronder op het soort schip en zie op de website van Bemanningsterkte.nl waar het schip aan moet voldoen om aan de juiste regelgeving te voldoen: Motorschip Duwboot Passagierschip, niet zijnde stoomschip, die zonder passagiers aan boord vaart Drijvende werktuig die zelfvarend[ Lees meer…]

Read More