Auteur: Rob Borremans

Port of Switzerland

1 De 3 havenlocaties 1a Autoafzetplaats 2 Loodswezen 3 Sleep- en duwbootdiensten 4 Wilt u weten wat een loods of gebruik van de duw- of sleepdienst kost? 5 Afmeren van schepen 6 Bilgeboot 7 Ecocard 8 Hulpdiensten – zijn er voor u in geval van nood 9 Telefoonnummers voor noodgevallen[ Lees meer…]

Read More

Inzinkingsmerken en diepgangsschalen

1-Inzinkingsmerken ► Het inzinkingsmerk geeft bij een binnenvaartschip het vlak aan van de grootste toegelaten inzinking. In afwijking van het uitwateringsmerk bestaat het inzinkingsmerk uit één horizontale streep omdat van het binnenwater wordt aangenomen dat het altijd hetzelfde soortelijk gewicht heeft. Een binnenschip is geheel geladen als het aan de ijk ligt. Als het over z’n ijk gaat, is het[ Lees meer…]

Read More

Connect4Shore(voorheen Parkline Aqua)

► De nieuwe naam van Park-line Aqua is: Connect4Shore. De app is vernieuwd, verbeterd en vervangt de huidige Park-line Aqua app. • Connect4Shore levert diverse nautische diensten aan schippers. De geleverde diensten zijn walstroom, drinkwater, betaling van transit, liggelden en afvalverwerking. Schippers kunnen hun transactie eenvoudig starten en stoppen met[ Lees meer…]

Read More

FAQ CBR Binnenvaart examens en vaarbewijzen per 18 januari 2022

Geldigheid en omwisselen vaardocumenten •Welke vaarbewijzen worden er vanaf 18 januari 2022 uitgegeven? Vanaf 18 januari bestaat er één vaarbewijs, namelijk het EU kwalificatiecertificaat. Dit certificaat is tevergelijken met het groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren). Op het EU/CCRkwalificatiecertificaat kunnen specifieke vergunningen worden bijgeschreven: • M: maritieme wateren, vergelijkbaar[ Lees meer…]

Read More

Nieuwe richtlijn beroepskwalificaties

Update 21-01-2022 Minimumeisen voor nieuwe kwalificatiecertifcaten Op 18 januari 2022 zal een nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht gaan. Deze richtlijn omvat de competentievereisten die gesteld worden aan de bemanning op een binnenvaartschip. De richtlijn heeft een grote impact op de organisatie van[ Lees meer…]

Read More

Samenladingsverboden ADN

In het ADN staan voorschriften omtrent het samen laden van goederen van verschillende klassen 1 Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen en voorwerpen 2 Samenladingsverbod (los gestorte goederen) 3 Samenladingsverbod ( Colli in laadruimen) 4 Samenladingsverbod ( Containers, voertuigen, wagens) 5 Kort samen gevat 1-Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen[ Lees meer…]

Read More

Explosiegrenzen

Wat is LEL en UEL? LEL LEL is de afkorting van Lowest Explosive Limit, oftewel onderste explosiegrens. Hetis de minimale concentratie brandbaar gas of brandbare damp in de omgevingsluchtwaarbij een explosie kan ontstaan. Dit wordt weergegeven in een percentage. UEL UEL is de afkorting van Upper Explosive Limit, oftewel bovenste[ Lees meer…]

Read More

Vlaamse Waterwegen( compleet overzicht)

1 Scheepvaartreglementering 2 Maximale vaarsnelheden 3 Sluizen en bruggen 3a Algemene tijdelijke voorschriften voor de waterweggebruiker 2022 4 Kaart met kunstwerken 5 Overzicht beschikbare vaarwegfiches( o.a maximale afmetingen) 6 Bediening op Zon- en feestdagen beroepsvaart 7 Ligplaatsen 8 Actuele watergegevens en debietgegevens 9 Scheepvaartberichten 10 AIS Verplichting Vlaanderen 11 Transport[ Lees meer…]

Read More

SAMENWETENWEMEER.NL

Je wilt gaan werken in de binnenvaart, maar ziet door de bomen het bos niet meer? Wij helpen je op weg naar je droombaan in de dynamische en fascinerende wereld van de binnenvaart! Op zoek naar een dynamische werkomgeving? Welkom op samenwetenwemeer.nl! Dé website voor zij-instromers, leerlingen en iedereen die[ Lees meer…]

Read More

Vernieuwingen Port of Antwerp per 22-11-2021

CONCREET VTS: VHF 02 – Sector Polder Bij invaren van de haven via Noordlandbrug – bij uitvaren van de Zandvliet – en Berendrechtsluis richting de dokken – bij het passeren van kaainummers (denkbeeldige lijn) 520 – 529 Wanneer schepen in de Zandvlietsluis of Berendrechtsluis liggen te wachten (schutten) dienen zij[ Lees meer…]

Read More

Arbeidstijden binnenvaart

1 Registratie 2 Binnenvaart vanuit niet-Nederlandse wateren 3 Minimale rusttijd werknemers en niet-werknemers van 18 jaar en ouder 4 Maximale arbeidstijd werknemers van 18 jaar en ouder 5 Pauze werknemers van 18 jaar en ouder 6 Nachtarbeid werknemers van 18 jaar en ouder 7 Compensatieregels voor arbeid aan boord 8[ Lees meer…]

Read More

Verkeersborden en lichten

1 Verbodstekens 2 Gebodstekens 3 Beperkingstekens 4 Aanbevelingstekens 5 Aanwijzingstekens 6 Bijkomende tekens 7 Tekens aan kunstwerken 8 Bewegwijzering 9 Spui-en inlaattekens 1-Verbodstekens Opmerking Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F *) A.1 In-, uit-, of doorvaren verboden (algemeen teken) (artikelen 6.08, onder a, 6.16, lid[ Lees meer…]

Read More

Ontmoeten op Noord-Duitse kanalen

Schifffahrtsrecht/ Binnenschifffahrtsrecht/ BinSchStrO 1 § 15.06 Ontmoeten 2 Ruhr 3 Datteln-Hamm kanaal 4 Rhein Herne kanaal 5 Dortmund Eemskanaal 6 Küstenkanal 7 Kanalbrücke des Mittellandkanals 8 Pareyer Verbindungskanal  9 § 6.07 Voorschriften voor ontmoeten in versmallingen 10 Originele Duitse tekst op Elwis.de 1-§ 15.06 Ontmoeten 1• In geval van een[ Lees meer…]

Read More

Provincie Zeeland

1 Sluizen en bruggen in beheer van de Provincie 2 Bedieningstijden 3 Veiligheid door marifoongebruik 4 Zeelandbrug 5 Bedientijden voor de scheepvaart op zaterdag, zondag en op feestdagen 6 Sluizen te Vlissingen en Veere 7 Bruggen 8 Berichten aan de scheepvaart 9 Heeft u een vraag, melding of een klacht?[ Lees meer…]

Read More

Rotterdam

Ahoy, leuk je te ontmoeten! Wij beheren, exploiteren en ontwikkelen de grootste haven van Europa. Of je nu schipper bent, een lading wilt vervoeren, op- of overslaan, je bedrijf hier wilt vestigen of gewoon leuke dingen wilt doen, in de haven van Rotterdam zit je goed! 1 Aanmelden scheeps- en[ Lees meer…]

Read More

Vaarwegen Wallonië( compleet overzicht)

Op deze pagina hebben wij informatie verzameld over de vaarwegen in Wallonië. Als u op zoek bent naar bedieningstijden, bruggen, sluizen, waterstanden, maximale vaarsnelheden, drinkwatervoorzieningen en veel meer, klik dan in de index voor de juiste pagina 1 Albertkanaal 2 Canal Charleroi – Brussel 3 Canal Du Centre Á Grand[ Lees meer…]

Read More

(Bunkeren van) LNG als brandstof voor de binnenvaart

1 (Bunkeren van) LNG als brandstof voor de binnenvaart 2 Reglementering 3 MSDS 4 Aggegratietoestanden 5 Van vloeibaar naar gas ( Zeer snel) 6 Begrippen( Kookpunt, smeltpunt, vlampunt etc) 7 Persoonlijke beschermingsmiddelen 8 Veiligheidsplan/ Noodplan 9 Normen voor slangen 10 Bunkerzone 11 Inertiseren van het LNG systeem 12 Eerste vulling[ Lees meer…]

Read More

Stabiliteitsgids containertransport

De CCR heeft een guide of good practices uitgebracht die in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven (ESO, EBU) en AQUAPOL tot stand werd gebracht. De guide is bedoeld om meer bekendheid te geven aan een aantal goede praktijken rond de stabiliteit bij het vervoer van containers in de binnenvaart en[ Lees meer…]

Read More

Interactieve kaart Duitse vaarwegen

Interactieve kaart Duitse vaarwegen Op zoek naar informatie van een sluis, hoogte van een brug, een waterstand of een ligplaats? Op Elwis.de is sinds kort de interactieve kaart flink uitgebreid. Niet meer zoeken op verschillende pagina’s, alles handig op 1 overzichtelijke kaart. Ga via de knop onderaan deze pagina naar[ Lees meer…]

Read More

Bemanningssterkte.nl

Op zoek naar de juiste bemanningssterkte voor uw schip?Klik hieronder op het soort schip en zie op de website van Bemanningsterkte.nl waar het schip aan moet voldoen om aan de juiste regelgeving te voldoen: Motorschip Duwboot Passagierschip, niet zijnde stoomschip, die zonder passagiers aan boord vaart Drijvende werktuig die zelfvarend[ Lees meer…]

Read More

APICS Barge( Port of Antwerp)

1 Wat is het en voor wie is het bedoeld? 2 Wat heb je nodig? 3 Toegankelijk via mobile of web 4 Hoe werkt het 5 Vaartuigen beheren 6 Reis aanmaken 7 Sluis kiezen 8 Ligplaatsen raadplegen 9 Raadpleeg de veelgestelde vragen 10 Contact APICS Barge 1-Wat is het en[ Lees meer…]

Read More

Port of Arnhem

De haven en kades van Arnhem heten u welkom en helpen u te genieten van al het moois wat de regio te bieden heeft. 1 Havenverordening 2 Havengeld tarieven 3 Aanmelden bij havendienst 4 Walstroom 5 Drinkwater 6 Afgifte afval 7 Vuil water 8 Autosteiger 9 Contact havendienst 1-Havenverordening 2-Havengeld[ Lees meer…]

Read More

Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter

Op zoek naar een telefoonnummer of adres van de Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter, Riviercentrale of Centrale bedieningscentrum voor sluizen? Hier vindt u de telefoonnummers en adressen voor de Duitse vaarwegen. 1 Donau/ Main Donau Kanaal 2 Elbe 3 Elbe-Noordzee 4 Eems-Noordzee 5 Main 6 Elbe-Seitenkanaal 7 Moezel-Saar-Lahn 8 Noord-Oostzee-Kanaal 9 Neckar[ Lees meer…]

Read More

Spoorbrug Zutphen

1 Doorvaarthoogte 2 Doorvaartbreedte( Hefgedeelte) 2a Minst Gepeilde Diepte 3 Teletekst pagina 720 4 Bedieningstijden 1-Doorvaarthoogte ► Doorvaarthoogte hefgedeelte indien open: 1570 centimeter ► Doorvaarthoogte hefgedeelte indien gesloten: 1080 centimeter ► Doorvaarthooge vaste gedeelte: 1090 centimeter • Let op: doorvaarthoogte is t.o.v. NAP ► VOORBEELD: • Doorvaarthoogte hefgedeelte 1080 centimeter[ Lees meer…]

Read More

Scheepvaartberichten Europa

Op deze pagina hebben we een overzicht verzameld van scheepvaartberichten en waterstanden in Europa. Mis je een site of heb je een goede site die hier tussen zou passen? Laat het ons weten en we plaatsen hem erbij. 1 Nederland 2 België 3 Duitsland 4 Frankrijk 5 Oostenrijk 6 Zwitserland[ Lees meer…]

Read More

Haven van Duinkerken

1 Regels voor verblijf in de haven 1a Bij het naderen van de haven 1b Bij vertrek van de kade 1c Bij transport van gevaarlijke stoffen 2 Port Quest 2a Bij het binnenvaren 2b Bij het verlaten of verleggen in Port Quest 3 ISPS 4 Havenkaarten 5 Autosteiger en drinkwaterplaats[ Lees meer…]

Read More

Port of Deventer

1 Bedieningstijden sluizen en bruggen 2 Prins Bernhardsluis 3 Ligplaatsen en voorzieningen overzichtskaart 4 Verordening haven- en opslaggelden 5 Kadereservering 6 Tarieven elektra 7 Contact 1-Bedieningstijden sluizen en bruggen ► Prins Bernhardsluis en HanzebrugTelefoon +31 570 62 30 30marifoonkanaal VHF 18 ► BedieningMaandag t/m Vrijdag van 06.00 tot 18.15 uurZaterdag[ Lees meer…]

Read More

Watermanagement Stuwen

1 Gestuwde Maas en het Maas-Waalkanaal 1a Hefdebieten/ strijkdebiet in m/s en N.A.P +M 2 Zuidelijk deel Maas en Julianakanaal 2a Maasafvoerverdrag 2b Keersluis Limmel 3 Nederrijn en Lek 3a Debieten hoge afvoeren 3b Debieten lage afvoeren 1-Gestuwde Maas en het Maas-Waalkanaal Sluiscomplex Weurt is een primaire kering. Er wordt[ Lees meer…]

Read More

Haven van Leer

1 Havenverordeningen 2 Scheepsaanmeldings formulier 3 Zeesluis 4 Havenmeesters 5 Meldingsformulier afval 6 Waterstanden Eems 7 Contactpersonen 1-Havenverordeningen 2-Scheepsaanmeldings formulier 3-Zeesluis ►De zeesluis is 192 meter lang en 26 meter breed. De Leda heeft een gemiddeld getijverschil van 3,40 meter. Zonder de zeesluis zou het gebruik van de haven voor zaken en toerisme slechts[ Lees meer…]

Read More

Bayernhafen

Bayernhafen is de overkoepelende organisatie voor de havens van Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg,Roth,Regensburg en Passau. 1 Aschaffenburg 1a Havenverordening 1b Scheepsregistratie formulier 1c Drinkwater, walstroom en afval 1d Contactgegevens 1e Wasserschutzpolizei Aschaffenburg 1f Havenkaart 2 Bamberg 2a Havenverordening 2b Scheepsregistratie formulier 2c Drinkwater, walstroom en afval 2d Contactgegevens 2e Wasserschutspolizei Bamberg[ Lees meer…]

Read More