Aanbevelingstekens

D-serie: Aanbevelingstekens

D. 1a – Aanbevolen doorvaartopening, doorvaart uit tegengestelde richting toegestaan

De tekens D.1a en D.1b komen, uitgevoerd als bord(en), meestal voor aan bruggen en soms aan vaste overspanning van beweegbare bruggen. In plaats van borden wordt meer en meer gebruik gemaakt van lichten. Bij bruggen bestaande uit een beweegbaar gedeelte en één of meer vaste overspanning(en), is toepassing van ‘s nachts verlichte borden aan de vaste overspanningen aan te bevelen.
De reden hiervoor is, dat bij toepassing van lichten het totale seinbeeld niet altijd duidelijk zal overkomen. Het verkeersteken D.1a als bord of als vast geel licht geeft de aanbevolen doorvaartopening aan, plus het feit dat de doorvaart uit beide richtingen is toegestaan. Alleen doorvaartopeningen, die volgens de Richtlijnen Vaarwegen breed genoeg zijn voor tweerichtingsverkeer, komen in aanmerking.
Indien een vaste brug slechts één opening heeft is het teken, meestal uitgevoerd als licht, midden boven de doorvaartopening aan te brengen.
Het licht fungeert dan als oriëntatiepunt. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vaste bruggen over kanalen, waarbij overige vaarwegverlichting ontbreekt.

D. 1b – Aanbevolen doorvaartopening, doorvaart uit tegengestelde richting verboden

Bij toepassing van het teken D.1b, te weten twee borden of twee lichten, worden de tekens meestal naast elkaar in plaats van onder elkaar geplaatst.

D. 2a – Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen – links

Het teken bestaat altijd uit twee borden en wordt meestal toegepast aan vaste bruggen om de breedte van het vaarwater te markeren. Als de doorvaarthoogte van een brug doormiddel van hoogteschalen is aangegeven, komt de afgelezen waarde van de schaal overeen met de hoogte onder het punt van de brug waar teken D.2 is aangebracht. Het teken fungeert in dat geval als referentieteken.

D. 2a – Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen – rechts

Het teken bestaat altijd uit twee borden en wordt meestal toegepast aan vaste bruggen om de breedte van het vaarwater te markeren. Als de doorvaarthoogte van een brug doormiddel van hoogteschalen is aangegeven, komt de afgelezen waarde van de schaal overeen met de hoogte onder het punt van de brug waar teken D.2 is aangebracht. Het teken fungeert in dat geval als referentieteken.

D. 3a – Aanbevolen vaarrichting

Aanbeveling te varen in de richting aangegeven door de pijl.

Een officieel scheepvaartbord kopen doe je bij Scheepvaartbord.nl!

Ben je op zoek naar echte scheepvaartborden die conform alle geldende richtlijnen worden geproduceerd? Dan ben je op Scheepvaartbord.nl aan het juiste adres. Zei leveren het gehele BPR scheepvaartborden assortiment, maar kunnen je ook voorzien van borden voor de scheepvaart op maat. Iedereen kan bij Scheepvaartbord.nl bestellen. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png