Belgie, Info, Nederland, Nieuws

VTS-Scheldt

1Marifoonkanaal blokindeling VTS-Scheldegebied
2Marifoon werk procedures
3Notices to Skippers (NtS) ( Scheepvaartberichten)
4Binnenvaart Passagiersschepen
5Wetgeving
6Voertaal Scheldegebied
7Contactgegevens

Veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied

Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer is een verdragsrechtelijke samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse overheid en staat in voor veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.


1-Marifoonkanaal blokindeling VTS-Scheldegebied (Versie 6.3) 1 Januari 2024 12:00

Wij proberen altijd de laatste versie van een door ons aangeboden PDF aan te bieden, soms kan een PDF verouderd zijn. Kijk op https://www.vts-scheldt.net/nautisch/marifoon voor de laatste versie van deze aangeboden PDF.

2-Marifoon Werk Procedures (Versie 6.2 December 2022)


3-Notices to Skippers (NtS) ( Scheepvaartberichten)


4-Binnenvaart passagiersschepen

De Westerschelde behoort tot de drukst bevaren rivieren ter wereld. Dagelijks delen veel grote zeeschepen deze open zeearm tussen Vlissingen en Antwerpen met de binnenvaart en de pleziervaart.

• Deze rivier kent eb en vloed, waarbij de verschillen in de waterstand vrij groot zijn. Bij laagtij komen er zo tal van zandbanken bloot te liggen. Soms zijn er verraderlijke stromingen.

• Het aantal binnenvaartpassagiersschepen neemt er jaar na jaar toe. Hoge golfslag en aanvaringen vormen een reëel gevaar, te meer omdat binnenvaartpassagiersschepen door hun constructie en het hoge aantal opvarenden een kwetsbare groep vormen.

• Daarom geeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit deze vaarweggebruikers bijzondere aandacht.

5- Wetgeving


6-Voertaal Scheldegebied

De voertaal in het Scheldegebied is Nederlands of Engels

7-Contactgegevens

►• Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA)
Scheldecoördinatiecentrum Vlissingen
Commandoweg 50
NL-4381 BH Vlissingen

GNA adviseur (continu dienst)
Tel: +31 88-7980 760

Nautisch Dienstchef (continu dienst)
Tel: +31 88-7980 758
e-mail: gna-scc@vts-scheldt.net

►• Rijkswaterstaat Zee & Delta

Poelendaelesingel 18
NL – 4335 JA Middelburg
Postbus 2232
NL – 5300 GE Utrecht
Tel: +31 88 7974 600
Fax: +31 88 7974 601

►• Scheepvaartbegeleiding

Maritiem Plein 3
B-8400 Oostende
Tel: +32 59 255 440
Fax: +32 59 255 441
e-mail: scheepvaartbegeleiding@mow.vlaanderen.be

►• Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Stafdienst
Graaf de Ferrarisgebouw, 6e verdieping
Koining Albert II-laan 20, bus 5
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 553 77 11
Fax: +32 2 553 77 05
e-mail: staf.maritiemedienstverlening.kust@vlaanderen.be

►• Beheer- en Exploitatieteam (BET)

Secretariaat
Tel: +31 88 7980 723
e-mail: secretariaat@schelderadar.net

►• Verkeerscentrale Vlissingen

Commandoweg 50
NL – 4381 BH Vlissingen
Tel: +31 88 7980 790
Fax: +31 88 7980 789
e-mail: vts-vlissingen@vts-scheldt.net

►• Verkeerscentrale Zandvliet

Zandvlietsluis
Dienstgebouw blok A – vijfde verdieping
B-2040 Zandvliet

Operationele dienst

Tel: +32 3 20 28 200
Fax: +32 3 20 28 248
e-mail: vts-zandvliet@vts-scheldt.net

►• Verkeerscentrale Zeebrugge

Westelijke Havendam
B-8380 Zeebrugge

Operationele dienst

Tel: +32 59 342 800
Fax : +32 59 342 899
e-mail: vts-zeebrugge@vts-scheldt.net

►• Verkeerscentrale Terneuzen

Noordzijde Middenhavendam 1c
NL – 4531 BX Terneuzen
Tel: +31 88 7980 500
Fax: +31 88 7980 599
e-mail: vts-terneuzen@vts-scheldt.net

►• Verkeerscentrale Hansweert

Kanaalweg 2
NL – 4417 ER Hansweert
Tel: +31 88 7980 300
Fax: +31 88 7980 311
e-mail: vts-hansweert@vts-scheldt.net

►• VTS-simulator Kallo

Steenlandlaan Sluisgebouw bus 9
B-9130 Kallo
Hoofdinstructeur
Tel: +32 3 20 28 255
Fax: +32 320 28 256

►• Uitkijk Zelzate

Beneluxlaan 01
B-9060 Zelzate
Operationele dienst
Tel: +32 9 344 51 64
Fax: +32 9 245 68 05
email: zelzatebrug@vlaanderen.be

►• Loodswezen DAB

Thonetlaan 102, bus 1
B-2050 Antwerpen
Tel. +32 3 222.08.77
e-mail: loodswezen@vlaanderen.be

►• Loodswezen Nederland
Boulevard de Ruyter 8
4381 KA Vlissingen
Tel. +31 118 489 500
Fax. +31 118 412 831
e-mail: scheldemonden@loodswezen.nl
Voor meer informatie omtrent het Scheldegebied ga naar: https://www.vts-scheldt.net/