Havens Nederland, Nieuws

Port of Nijmegen

De haven van Nijmegen is als één van de grootste binnenhavens van Nederland hét logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Duitsland én een stimulator van duurzame economische ontwikkelingen.

1Oostkanaalhavens
2Loswal Westkanaaldijk
3Ligplaatsen bij sluis Weurt
4Noord-Kanaalhaven
5Containerterminal BCTN
6Waalhaven
7Waalkade autosteiger
8Waalkade
9Lindenberghaven
10‘t Meertje
11Walstroom
12Drinkwater
13Afval
14Bedrijven in de haven
15Havendienst en havenmeesters
16Havengeld
17Calamiteiten contact gegevens
18Huisartsen
19Ziekenhuizen

Port of Nijmegen bestaat uit de volgende havengebieden:

1-Oostkanaalhavens

► Dé industriehaven van Nijmegen voor de overslag van goederen en reparatie van schepen. Twee havenarmen, gelegen aan het Maas-Waalkanaal en geschikt voor schepen met een maximale diepgang van 3,20 meter.

• Aanmelden bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

2-Loswal Westkanaaldijk

► Openbare laad- en loskade met een lengte van 170 meter.

• Aanmelden bij Daanen Shipping & Logistics, telefoon: +31(0)24-3775830

3-Ligplaatsen bij sluis Weurt

► Deze ligplaatsen zijn in beheer bij Rijkswaterstraat. Aanmelden bij RWS sluis Weurt, telefoon +31(0)88-7974020 / VHF 4.

4-Noord-Kanaalhaven

► Overslaghaven van de voormalige kolencentrale.

5-Containerterminal BCTN

► Overslag en opslag van containers. Aanmelden via BCTN, telefoon +31(0)24-3333174.

6-Waalhaven

► Aanlegplaats voor binnenvaart (bodemhoogte +NAP 3.50 meter) en thuishaven voor KSCC Schipperscentrum en woonschepen met ligplaatsvergunning. Aanmelden bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

7-Waalkade autosteiger

► Auto afzetplaats nabij de spoorbrug (lengte 135 meter, max. 15 minuten en 2 blauwe kegels). Aanmelden bij RWS Verkeerspost Nijmegen / VHF 4.

Let op!

• Vanwege overlast is de toegang via de Veemarkt naar de Waalkade en autoafzetplaats in Nijmegen voor langere duur gesloten voor niet-bestemmingsverkeer.

• Uitzonderingen zijn opvarenden van binnenvaartschepen en toeleveranciers.

• Tussen 00.00 en 15.00 uur mogen deze gewoon gebruik maken van de Waalkade en autoafzetplaats mits men daadwerkelijk bij een schip moet zijn.

• Tussen 15.00 en 24.00 uur staan er verkeersregelaars bij de toegang naar de Waalkade, men dient zich daar te melden en aan te geven dat men bij een schip moet zijn.

• Toeleveranciers kunnen het best zich vooraf aanmelden bij de Havendienst zodat hun komst bekend is.

• De hulpdiensten kunnen gewoon bij schepen aan de Waalkade komen.Informatie:
Havendienst Nijmegen 06-46195473

Bron: Autosteigers.nl

8-Waalkade

► Aanlegplaats voor cruisevaart en overige binnenvaart. Aansluiten walstroom verplicht. Aanmelden bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

9-Lindenberghaven

Aanlegplaats voor pleziervaart (steiger noordzijde) en historische schepen (steiger zuidzijde). Pleziervaartuigen mogen maximaal 2 x 24 uur gebruik maken van een ligplaats. Aansluiten walstroom verplicht, kosten elektra en drinkwater voor pleziervaart in liggeld verwerkt.

10-‘t Meertje

Haven voor woonschepen met ligplaatsvergunning. Toestemming voor toegang met gemotoriseerde vaartuigen bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

11-Walstroom

Waalhaven
Waalhaven: bij het hoogwatersteiger 1 stroomkast met 4 x 32A en 6 x 63A aansluitingen. Deze aansluitingen worden door de Havendienst bij gebruik geactiveerd. U betaalt € 0,27 per afgenomen kWh. Facturatie loopt via Gemeente Nijmegen.

Waalkade
3 stroomkasten met in elke kast 1 x 400A / 2 x 125A / 2 x 63A / 2 x 32A / 2 x 16A. U dient hiervoor een account te hebben bij Involtum. Heeft u dat niet dan kunt u dat aanmaken via https://walstroom.eu/nl/ . U betaalt € 0,27 per afgenomen kWh. Facturatie loopt via Involtum.

Lindenberghaven
Gebruik van walstroom door pleziervaartuigen is verplicht. De kosten voor elektra (en drinkwater) zijn in het liggeld verwerkt. Alle pleziervaartuigen kopen een ligplaatskaartje bij de automaat op de steiger aan de noordzijde.

12-Drinkwater

► Drinkwater is verkrijgbaar bij drinkwaterpunten aan de Waalkade en in de Lindenberghaven.

Waalkade: alleen mogelijk via een eigen Storz standpijp en toestemming van de Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / • VHF 12. U betaalt € 2,20 per afgenomen kuub. Facturatie loopt via de Gemeente Nijmegen.

• : drinkwaterpunt voor pleziervaartuigen aanwezig.
Voor de levering van drinkwater, brandstof en scheepsbenodigdheden kunt u ook terecht bij Neptun Heijmen Bunkerstation Nijmegen aan de Havenweg 18, telefoon: +31 (0)24-3774852.

13-Afval

► Er zijn in de haven van Nijmegen geen mogelijkheden voor de afgifte van huisvuil. Voor de afgifte van bilgewater, olie- en vethoudend afval, niet-oliehoudend KGA en restafval kunt u contact opnemen met de Milieuboot Nijmegen, telefoon: +31 (0)6-53969546.

14-Bedrijven in de haven

► Via onderstaande link komt u bij de bedrijven die actief in het havengebied, tevens vindt u hier de contactgegevens en openingstijden van deze bedrijven:


15-Havendienst en havenmeesters

► Komt u met uw schip naar Nijmegen en wilt u afmeren? Dan moet u zich altijd melden bij de Havendienst. U heeft voor de meeste havens en kaden toestemming nodig en in sommige gevallen een ligplaatsvergunning. Bel of stuur een mail voor aanmelden, toestemming en ligplaatsvergunning:
Havendienst Nijmegen

• Telefoon: 06 – 46 19 54 73
• Marifoon: VHF 12 (alleen tijdens kantooruren)
• Email: havens@nijmegen.nl
• Havenkantoor: Kromme Elleboog 48, tegenover de autosteiger aan de Waalkade
Maandag tot en met vrijdag geopend tussen 7.30 en 16.30 uur

16-Havengeld 2024

► Via onderstaand button komt u op de pagina met de actuele haventarieven.

Onderaan de pagina vindt u alle informatie:

17-Calamiteiten contact gegevens

• Alarmnummer 112
• Politie (meldkamer) 0900-88 44
• Waterpolitie 0900-88 44 50 00
• Brandweer 0800-4755000
• GGD Gelderland Zuid 0800-144 71 44
• Havendienst Nijmegen 06-461 95 473
• Gemeente Nijmegen 14024
• RWS Verkeerspost Nijmegen 088-7974170 / VHF 4
• RWS Sluis Weurt 088-7974020 / VHF 18

Oppervlaktewaterverontreinigingen melden bij de Verkeerspost Nijmegen en Havendienst.

18-Huisartsen

• Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West, Marialaan 250, 024-377 46 51
• Huisartenspost (bij CWZ), Weg door Jonkerbos 108, 0900-88 80

19-Ziekenhuizen

• U.M.C. Sint Radboud, Geert Grooteplein Zuid 10, 024-361 11 11
• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57