Nieuws

Port of Deventer

1Bedieningstijden sluizen en bruggen
2Prins Bernhardsluis
3Ligplaatsen en voorzieningen overzichtskaart
4Verordening haven- en opslaggelden
5Kadereservering
6Tarieven elektra
7Contact

1-Bedieningstijden sluizen en bruggen

Prins Bernhardsluis en Hanzebrug
Telefoon +31 570 62 30 30
marifoonkanaal VHF 18

Bediening
Maandag t/m Vrijdag van 06.00 tot 18.15 uur
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

Spertijd
Sluis: Maandag t/m Vrijdag van 07.30 tot 09.00 uur
Hanzebrug: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 09.00 uur en van
16.00 tot 17.30 uur

Schutproces
Verplicht marifoonkanaal VHF 18 open zetten, schip vast leggen aan boeg en achtersteven, schroef uit, melden aan sluismeester.

2-Prins Bernhardsluis

► De Prins Bernhardsluis is toegankelijk voor schepen met een maximale lengte van 100 meter en breedte van 11.50 meter.

Naam: Prins Bernhardsluis Deventer

• Lengte: 100.0m
• Breedte: 12.0m
• Drempel diepte beneden/buiten: -1.6m
• Drempel diepte boven/binnen: 2.3m
• Minimale breedte: 12.0m

3-Ligplaatsen en voorzieningen overzichtskaart


4-Verordening haven- en opslaggelden


5-Kadereservering


6-Tarieven elektra

• Op de Pothoofdkade is een 400 Ampère powerlock aansluiting aanwezig. Deze kunt u zelf in gebruik nemen via de app walstroom.eu;

Mocht u gebruik willen maken van de 125 Ampère krachtwandcontactdoos dan moet hiervoor iemand van de gemeente langskomen om die aansluiting tot stand te brengen.  U dient dit bij de reservering aan te geven. Kosten voor werkzaamheden en stroomverbruik worden achteraf in rekening gebracht;

Heeft u verlengkabels voor de powerlock nodig dan kan de gemeente dit tegen onderstaande kosten voor u regelen. U dient dit bij de reservering aan te geven.
Gebruik van verlengkabels€ 108,80
Tarief per verbruikt kilowattuur€ 0,27

7-Contact

Theo van Raaij

• Telefoon: +31 651 69 60 23
• tbfg.van.raaij@deventer.nl

Gerard Groenveld (havenmeester)

• Telefoon: +31 570 69 42 62
• gs.groenveld@deventer.nl