Havens Nederland, Nieuws, Port of Den Helder

Den Helder

1Vessel Traffic Service
2VHF informatie
3VTS Procedures Den Helder
4Havenverordening
5Bruggen en sluizen/ bedieningstijden
5aWerkzaamheden haven Den Helder
6Afvalverwijdering
7Drinkwater
8Haventarieven
9Haven en kade nummers
10Blauwe kegel plaats
11Contactgegevens Nautische Diensten

PROMINENTE OFFSHORE-HAVEN

► Tegenwoordig is Den Helder niet alleen een belangrijke defensiehaven, maar ook een prominente offshore-haven. Sinds 1965 – als er enorm veel gas in de Noordzee wordt getapt – ontwikkelt de offshore-industrie zich snel. De Koninklijke Marine, het bedrijfsleven en het havenbedrijf NV Port of Den Helder werken in de moderne tijd samen om de haveneconomie verder te ontwikkelen.

1-Vessel Traffic Service (VTS)

► Het operationele scheepvaartverkeer rond Den Helder wordt afgehandeld door het VTS-station in de Vessel Traffic Control Center. Deze verkeersleiding is continu in bedrijf, onder alle weersomstandigheden. Hierdoor is de afhandeling van schepen in het VTS-gebied snel en veilig. Het gebied omvat de bevaarbare geulen het Schulpengat, Molengat, Marsdiep, de vaarwegen van Den Helder, de marinehaven, de rijkszeehaven Het Nieuwe Diep en de veerhaven.

2-VHF informatie

► Schepen die zijn uitgerust met VHF moeten daarom overschakelen naar VHF 62 zodra ze het VTS-gebied binnenkomen of verlaten, bruggen passeren, voor anker gaan of andere specifieke activiteiten uitvoeren.

Op verzoek kan informatieve radarondersteuning worden geboden met betrekking tot de positie van het schip. VHF 62 geeft ook regelmatig informatie over weersomstandigheden, waterstanden, zicht, loodsdiensten, etc.

Binnen de VHF 62 range kunnen ETA berichten worden verzonden om de beschikbaarheid van een loods te verzekeren.

De verkeersleiding Den Helder op VHF 62 en het Havenbedrijf op VHF 14 dienen bij aankomst en vertrek door alle schepen te worden gecontacteerd.

3-VTS Procedures Den Helder


4-Havenverordening

► In de haven van Den Helder gelden scheepvaartregels. Deze regelgeving draagt ​​bij aan de veiligheid in de haven van Den Helder. De Havenmeester handhaaft internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving in de haven van Den Helder.

5-Bruggen en sluizen/ bedieningstijden

► Hieronder vindt u relevante informatie over de bruggen en sluizen op de lokale vaarwegen in Port of Den Helder en omgeving.

6-Afvalverwijdering

Gerelateerde documenten
ISD contact informatie

7-Drinkwater

► In de Port of Den Helder beschikken wij over zeer grote bufferinstallaties op de Paleis- en Nieuwediepkade die de schepen met een zeer hoge vulsnelheid van 150m3 / uur kunnen vullen met drinkwater. Dit betekent dat een gemiddeld schip met 200m3 drinkwateropslag binnen 2 uur gevuld is. In andere havens duurt het waarschijnlijk langer! In totaal wordt er jaarlijks meer dan 300.000m³ drinkwater via onze systemen geleverd.

Onze wordt geleverd met Hadex, een vorm van chloor die de houdbaarheid in tanks aan boord van schepen en offshore-platforms verbetert. Ook voeren we extra UV-filtering uit op het water, waardoor de waterkwaliteit verbetert.

Wij verhuren onze installaties aan ISD, die het drinkwater aan de schepen levert. Voor de actuele drinkwatertarieven kunt u hieronder naar hun website gaan.

De vulpunten langs Het Nieuwe Diep zuid (kaaien 43 t / m 55) en de Nijverheidskade hebben een veel kleinere capaciteit en geen Hadex-bijvulling. Vissers gebruiken dit vaak, waar Hadex vanwege het ijs ongewenst is voor het conserveren van hun vis.

8-Haventarieven


9-Haven en kade nummers


10-Blauwe kegelplaats

► Aan de binnenzijde van de Koopvaarderschutsluis is een blauwe kegelsteiger voor 1 scheepslengte.

Er zijn veel diensten werkzaam in of betrokken bij de haven van Den Helder. 
Hieronder vind je de belangrijkste contactgegevens van de meest relevante organisaties.

11-Contactgegevens Nautische Diensten

Harbour service NV Port of Den Helder
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder
+31 (0)223 61 39 55 or +31 (0)6 53 78 15 97
havenmeester@podh.eu

www.portofdenhelder.eu

VHF: 14

► National Port Coordination Center

Fort Harsens
Beversierweg 5
1781 AC Den Helder
+31 (0)223 65 75 22

► Coastguard center

Gebouw MHKC
Nieuwe Haven
P.O. Box 10.000
1780 CA Den Helder
+31 (0)223 54 23 00
ALARM +31 (0)900 01 11
www.kustwacht.nl

► National Police Unit North-West Netherlands
Bastiondreef 2
1784 MR Den Helder
M  +31 (0) 6 52 30 19 91

► Dutch Pilotage BV

T: +31 (0) 255 56 45 00
www.loodswezen.nl

► Koninklijke Marechaussee
Bastiondreef 2
1784 MR Daman
T  +31 (0) 223 65 72 15 (zeehaven kruispunt)
www.marechaussee.nl

► Douane Noord-Holland
+31 (0) 800 05 43

www.douane.nl