Nieuws

Port of Arnhem

De haven en kades van Arnhem heten u welkom en helpen u te genieten van al het moois wat de regio te bieden heeft.

1Havenverordening
2Havengeld tarieven
3Aanmelden bij havendienst
4Walstroom
5Drinkwater
6Afgifte afval
7Vuil water
8Autosteiger
9Contact havendienst

1-Havenverordening


2-Havengeld tarieven


3-Aanmelden bij havendienst /Bevaarbaarheid

► U bent van harte welkom in onze haven of aan onze kade na toestemming van de havenmeester. Deze toestemming kunt u krijgen via het aanvragen van een reservering via de volgende mogelijkheden:

Email naar: haven@arnhem.nl
VHF: 12
Telefoon: 026-377 5510

Bevaarbaarheid

De los- en laadplaatsen zijn te bereiken voor vaartuigen tot  klasse Vb

Lengte, breedte en diepte

De haven van Malburgen heeft een lengte van ruim 1500 meter en is in breedte variërend van 70 tot 200 meter en heeft een diepte van circa 3 meter bij een gemiddelde rivierstand.

De diepte langs de Nieuwe Kade en Rijnkade is ongeveer 2,80 meter bij gemiddelde rivierstand.
Losplaatsen

De haven van Malburgen heeft circa 500 meter kadelengte met los- en laadplaatsen met een laadhoogte van 13 + NAP.

4-Walstroom

WALSTROOM IN DE NIEUWE HAVEN IN ARNHEM

• Vanuit duurzaamheid en milieuoogpunt heeft de gemeente Arnhem in de visie voor de Rijnkade de aanleg van walstroom opgenomen. Bij de reconstructie van de Nieuwe Kade is de infrastructuur voor walstroom aangelegd.

• Op maandag 22 oktober 2018 komt er ook in een deel van de Nieuwe Haven in Arnhem walstroom beschikbaar. Deze walstroom wordt geleverd door Walvoorzieningen Nederland BV.

• Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de walstroom is in de “Havenverordening 2017” van de gemeente Arnhem een generatorverbod opgenomen en is het gebruik van walstroom verplicht gesteld.

Havenverordening 2017, Artikel 4.2 Verbod gebruik hoofdmotor en generatoren

• 1. Het is verboden op een afgemeerd vaartuig de hoofdmotor in werking te hebben, met uitzondering van direct voor vertrek van het vaartuig.

• 2.Het is een gezagvoerder verboden gebruik te maken van scheepsgeneratoren indien gebruik kan worden gemaakt van een aanwezige walaansluiting voor stroomgebruik (walstroom)..

• Nu de walstroom in een deel van de Nieuwe Haven beschikbaar is betekent dit voor alle schepen die daar afmeren dat zij geen gebruik meer mogen maken van hun scheepsgeneratoren en dat er gebruik gemaakt moet worden van de aanwezige walaansluiting.

• Op de website van Walvoorzieningen Nederland BV, www.wvnld.nl, kunt u zien hoe u daar een account aanmaakt, u zich kunt aanmelden voor de stroomaansluiting en hoe de schepen worden aangesloten. Daar is ook vermeld wat het tarief is en hoe er gefactureerd wordt.

• Is u iets niet duidelijk dan kunt u contact op nemen met de servicedienst van Walvoorzieningen Nederland BV.

5-Drinkwater

Drinkwater kade

• Aan de Nieuwe kade en de Rijn kade bestaat de mogelijkheid om drinkwater te laden.

• Hiervoor heeft u toestemming nodig van de havendienst. Deze is te bereiken via de email: haven@arnhem.nl of telefonisch: 026-3775510.

• U bedient de hydrant door een door u zelf aangeschafte passende hydrantsleutel.

• U beschikt zelf over de juiste koppelingen.

• Het is niet toegestaan de putjes naast de hydrant te openen en de zich daarin bevindende kraan om te draaien. Deze staat altijd open!

• Na afname van het drinkwater doet u direct opgave van de afgenomen hoeveelheid m3
De kostprijs is €2,00 per m3 (2018)

6-Afgifte afval

Afgifte huisvuil kade

• Voor passagiersschepen bestaat de mogelijkheid huisvuil af te geven.
• Dit kan aangevraagd worden via haven@arnhem.nl of telefonisch 026-3775510.
• De havendienst komt de container voor u openen.
• Afgifte kan alleen door gebruik te maken van de container door de havendienst aangewezen indien deze leeg is.
• Het zelf laten plaatsen van containers en goederen op de kade is alleen toegestaan na toestemming van de havenmeester.
• Het eenmalig vullen van een (groene) havencontainer kost €2,10 per pax. (pax=max aantal passagiers).

7-Vuil water

► Ligt u in Arnhem aan de nieuwe kade (NK4), dan is het vanaf nu mogelijk om vuil water (geen bilge) af te geven. Bel de havendienst en zij helpen u op weg.

8-Autosteiger

► Op de lage kades in de binnenstad van Arnhem is auto luw maar is bereikbaar voor binnenvaart.

• Zet hiervoor uw navigatie op:
Nieuwe kade 1, 6827AA in Arnhem.
Dan is de hele kade bereikbaar.

9-Contact havendienst

Havendienst

Telefoon: 026-3775510 ( Bij geen gehoor 0643-087807)
Email:haven@arnhem.nl

www.havenarnhem.nl