Havens Nederland, Moerdijk

Moerdijk

Port of Moerdijk is aangetakt op de twee belangrijkste vaarwegen van Nederland: de Rijn en de Maas. Hiermee is Moerdijk direct aangesloten op alle binnenvaartroutes vanuit en naar het Europese achterland.

1Aanmelden
2Binnenhavengeld
3Tarievenreglement
3aHavenverordening
4Praktische informatie
5Reparaties
6Autoafzet locatie
7Scheepsafval
8Wifi hotspots
9Havendieptes
10Contact

4E ZEEHAVEN VAN NEDERLAND

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Het ligt ver landinwaarts, op een afstand van minder dan vier uur varen van de Noordzee. De open verbinding met zee en de maximale keuzevrijheid, voor spoor, weg, buisleidingen en binnenwater brengen alle eindbestemmingen binnen handbereik. Moerdijk is daarmee een belangrijke brug naar Europa.

Haven Moerdijk

1-Aanmelden

Alle binnenvaartschepen moeten zich aanmelden bij de havendienst van Port of Moerdijk. De havendienst voert het directe contact met de schepen via de marifoon, kanaal 12, via de telefoon +31 168 38 88 74 of +31 168 38 88 88.

U kunt de ligplaats innemen na de verkregen toestemming van de havendienst.


2-Binnenhavengeld

Binnenvaartschepen die gebruik maken van de haven van Moerdijk zijn binnenhavengeld verschuldigd. 


3-Tarievenreglement 2024


4-Praktische informatie

Informatie over schoonmaakhandelingen, reparaties, auto afzetlocatie en uw afval.

5-Reparaties

In Moerdijk is het toegestaan om reparaties en schilderwerkzaamheden aan het schip uit te voeren na schriftelijke toestemming van de Havenmeester. Ontheffingen zijn mogelijk en kunnen aangevraagd worden via de havendienst van het Havenbedrijf Moerdijk: havendienst@portofmoerdijk.nl.

6-Autoafzet locatie

Bij de ligplaatsen aan de Roode Vaart bevindt zich alleen een steiger (geen voorziening voor takelen) ten behoeve van het op- en afzetten van auto’s.

7-Scheepsafval

Bij de openbare ligplaatsen aan de Roode Vaart staat een huisvuilcontainer voor huishoudelijk afval. Bedrijfsmatig afval is afval uit de machinekamer zoals bilgewater, afgewerkte olie, filters, gebruikte poetslappen en afgewerkt vet. Ook afval van scheepsonderhoud en klein gevaarlijk afval zoals verfrestanten en batterijen vallen hieronder.


8-Wifi hotspots

In de Roode Vaart en in het Zeemanshuis op het haven- en industrieterrein Moerdijk kunt u gebruik maken van mobiel internet. U heeft hiervoor een abonnement nodig dat u kunt aanschaffen op www.binnenvaartnet.nl. Met een abonnement heeft u internettoegang via de wifi-hotspots bij alle deelnemende havens.


9-Havendieptes

Alle insteekhavens binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk hebben een bodemligging van NAP -9,0m, gemeten 43 meter vanaf de bovenzijde van de kademuur dan wel de bovenzijde van het talud.

Afbeelding situatie 1: Het actuele waterniveau is NAP. De maximale diepgang is 85 dm.

Afbeelding situatie 2: Het actuele waterniveau is NAP + stijging (opgang) X.  De maximale diepgang is nu 85 dm + X, met een maximum van 89 dm in zoet water. De UKC (Under Keel Clearance) in de haven van Moerdijk is minimaal 5% van de actuele diepgang, in dit voorbeeld 4,5 dm. Opmerking: De stijging/opgang X kan negatief zijn.  


De Under Keel Clearance (UKC) in de haven van Moerdijk is minimaal 5% van de actuele diepgang en van toepassing in alle vaarwegen en havens. De stijging/opgang X kan negatief zijn. De actuele waterdiepte bij de aanlegplaatsen kan variëren ten opzichte van de aangegeven diepten in de havens. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de voorzieningen. Naast de restricties die het Havenbedrijf Moerdijk oplegt, zijn er andere beperkingen in de vaarwegen Oude Maas en Dordtse Kil. Deze restricties vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Voor schepen die van en naar Moerdijk varen met een LOA > 175 meter dient speciale ontheffing aangevraagd te worden bij Rijkswaterstaat.

De havendienst van het Havenbedrijf Moerdijk voert het directe contact met de schepen via de marifoon, kanaal 12, via de telefoon +31 168 38 88 74 of +31 168 38 88 88.


10-Contact

ADRES

Plaza 3
NL-4782 SL
MOERDIJK
tel: +31 168 38 88 88

Postadres:
Postbus 17
4780 AA
MOERDIJK

KVK-nummer: 67415938
BTW-nummer: NL856977585B01
IBAN: NL17 RABO 0140740929

VESTIGING EN COMMERCIE

tel: +31 168 38 88 88

HAVENDIENST

tel: +31 168 38 88 88

ADMINISTRATIE

tel: +31 168 38 88 88