Nieuws

Haven Werkendam

De gemeente Altena beschikt over 2 binnenhavens in Werkendam: de Beatrixhaven en de Biesboschhaven.

1Beatrixhaven
1aVoorzieningen
2Biesboschhaven
2aVoorzieningen
3Algemene formatie
3aAutosteiger
3bReglementen havenbedrijf
3cOrde en veiligheid
3cHavengeldtarieven
4Adres havenkantoor
De gemeente Altena beschikt over 2 binnenhavens in Werkendam: de Beatrixhaven en de Biesboschhaven.

1-Beatrixhaven

• Het noordwestelijke deel van de haven heeft 5 gemeentelijke afmeersteigers. Natuurlijk zijn er ook afmeermogelijkheden bij de verschillende bedrijven die in de Beatrixhaven zijn gevestigd.

• De diepgang van de Beatrixhaven is 3,50 meter – NAP.

1a-Voorzieningen

Stroom: walstroom is beschikbaar met 220 volt en 380 volt. Walstroom is te verkrijgen door inworp van euromunten. Bij langdurig of veelvuldig stroomgebruik kan de havenmeester de stroom ‘vrijgeven’. De gebruikte kWh worden dan in rekening gebracht.

Drinkwater: in de Beatrixhaven is een drinkwatertappunt op het terrein van de Firma van Wijk.

Huisvuil: er zijn rond de haven 4 ondergrondse afvalcontainers, aan  het begin van de buitendam. De vuilcontainers zijn alleen te openen met de eco-kaart. De kosten voor het afgeven van huisvuil zijn verwerkt in de havengelden.

2-Biesboschhaven

• De Biesboschhaven is bereikbaar via het toeleidingskanaal van de Biesboschsluis. In de haven bevindt zich aan de zuidzijde de gemeentekade met een lengte van 280 m en 2 gemeentesteigers. Achterin de haven zijn aan stuurboord 2 kleinere afmeersteigers.

• Bij verschillende bedrijven die aan de Biesboschhaven zijn gevestigd zijn er ook afmeermogelijkheden.

• De diepgang van de Biesboschhaven is 3,50 meter – NAP.

• De gemeentekade wordt gebruikt voor kortdurende reparaties. Voor een reparatie kunt u een deel van de kade reserveren voor de duur van maximaal 2 weken.

• U kunt een reservering aanvragen bij de havenmeester via 06 53 18 31 20.

2a-Voorzieningen

Stroom: walstroom is beschikbaar met 220 volt en 380 volt, 32 amp gezekerd. Walstroom is te verkrijgen door inworp van euromunten. Bij langdurig of veelvuldig stroomgebruik kan de havenmeester de stroom ‘vrijgeven’. De gebruikte kWh worden dan in rekening gebracht.

Drinkwater: drinkwater is beschikbaar aan de oost- en westzijde van de gemeentekade.

Huisvuil: er zijn 2 ondergrondse afvalcontainers. De vuilcontainers zijn alleen te open met de eco-kaart. De kosten voor het afgeven van huisvuil zijn verwerkt in de havengelden.

3-Algemene informatie

3a-Autosteiger

• Op de Nieuwe Merwede ter hoogte van de westelijke havendam bevindt zich de auto/calamiteitensteiger. U kunt de autosteiger gratis gebruiken voor het lossen en laden van een auto. Voorwaarde is dat u de auto binnen 30 minuten lost of laadt.

3b-Reglementen havenbedrijf

Elke schipper is bij binnenkomst in de haven verplicht zich te melden bij onze havenmeester.

• De havenmeester is te bereiken op marifoon VHF kanaal 12 of op telefoonnummer 06 – 53 18 31 20.

• De havenmeester is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Komt u buiten deze uren aan in de haven? Dan meldt u zich zodra de havenmeester bereikbaar is.

3c-Orde en veiligheid

• Om de openbare orde en veiligheid in het havengebied te handhaven geldt de havenbeheersverordening

• De tarieven staan in de Verordening haven- en kadegelden 2024

4-Adres havenkantoor

Adres: Beatrixhaven 49
Postcode en plaats: 4251 NK Werkendam
Telefoon: 0183 – 50 18 33
Mobiel: 06 – 53 18 31 20
Mailhavendienst@gemeentealtena.nl