Groningen, Havens Nederland

Groningen Seaports

1Groningen Seaports Eemshaven en Delfzijl
2Wasser- und Shifffahrtsamt Emden (WSA-Emden)
3VHF kanalen overzicht
4Voorrangsregels monding Delfzijl
5Ems Traffic
6Getijden
7Havenkaarten
8Havenreglementen
9Tarieven en havengelden
10Havenafval
11Gebruik van drones in de haven
12Nautical directory ( Engels)
13Contact met Groningen Seaports

1-Groningen Seaports Eemshaven en Delfzijl

• Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met Nouryon en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als ENGIE, NorNed, Vattenfall en RWE. En dat trekt weer energiegebruikers aan: het grootste data center van Europa, van Google, staat in de Eemshaven.

Onder het beheersgebied van Groningen Seaports vallen de volgende Havens:

• Delfzijl
• Eemshaven
• Oosterhornhaven / Farmsumerhaven
• Ligplaatsen Nieuwe Eemskanaal vanaf Woldbrug t/m Farsumerhaven
• Ligplaatsen Oude Eemskanaal vanaf Woldbrug tot brug 15

Regelgeving:

De havens die zich in het beheersgebied van Groningen Seaports bevinden, vallen onder het Binnenvaart Politie Reglement(BPR).

Communicatie:

Zowel Delfzijl als de Eemshaven heeft een VTS-systeem en havendienst.
VTS Delfzijl – VHF 03
VTS Eemshaven – VHF -01
Havendienst Delfzijl/Eemshaven – VHF 66
Volgens de volgende artikelen uit het BPR:
• Art. 4.05 lid 3 en 4 gebruik en uitrusting marifoon
• Art. 6.29 lid 3 Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht
• Art. 6.33 lid 2 Niet op radar varende schepen
• Art. 9.07 lid 1 en 2 Meld-, uitluister- en communicatieplicht
Is men verplicht zich op bovengenoemde marifoonkanalen te melden en te blijven uitluisteren.

Getij:

Zowel de rivier Eems, de Eemshaven als de buitenhaven van Delfzijl hebben een dubbeldaags getij (twee maal per dag hoogwater en twee maal per dag laagwater).
Het getij kan door weersinvloeden afwijken van het astronomische getij, hierdoor kan een verhoging of verlaging ontstaan.
Door contact met de verkeersleiders kunt u de juiste gegevens krijgen.
Het gemiddelde verval in de havens:
Eemshaven: 2 ½ meter
Delfzijl: 3 meter

Scheepvaart- en weerberichten:

Op verzoek kan op VHF 66 de volgende haveninformatie worden opgevraagd:
• De actuele meteogegevens (windrichting en kracht, zicht)
• De actuele waterstanden met het eventuele verschil t.o.v. de voorspelde waterstanden
• De weersverwachting uitgegeven door het KNMI voor het district Rottum
• Bijzonderheden: Baggerwerkzaamheden, meetwerkzaamheden, duikwerkzaamheden, etc. etc.
Deze gegevens kunnen altijd op aanvraag nog extra worden uitgezonden.

Contact:

Nautisch Service Centrum: 0596-640477 (24h)
Operations/Tijpoorten: 0596-640410
Tariefen en facturatie: 0596-640476
nsc@groningen-seaports.com


2-Wasser- und Shifffahrtsamt Emden (WSA-Emden)


Het beheersgebied de Eems (vanaf de Westereems tot Papenburg) valt onder het Wasser- und Schifffahrtsamt Emden . Binnen het verdragsgebied zijn zowel WSA-Emden als Rijkswaterstaat Noord Nederland
bevoegde autoriteit.

Regelgeving:

Het scheepvaartregelement Eemsmonding (SRE) die zijn basis vindt in de Scheepvaartverkeerswet (SVW) is van toepassing op de Eemsmonding en de Dollard. Dit reglement vindt mede haar basis in
een overeenkomst tussen Nederland en Duitsland. Het is gebaseerd op de Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee (BVA).

Communicatie:

Het nautisch beheer op de rivier vindt plaats vanuit de Verkehrzentrale Ems (Ems Traffic) op VHF 74. De volgende kanalen worden voor berichtgeving gebruikt:
Borkum Radar – VHF 18
Knock Radar – VHF 20
Wybelsum Radar – VHF 21
Ems Rivier Radar – VHF 15

Scheepvaart- weerberichten:

Iedere 10 minuten voor elk heel uur (h+50) wordt er op de bovengenoemde VHF kanalen een “LageMeldung” uitgezonden. Deze meldingen zijn wat wij scheepvaarberichten noemen.
In deze berichten wordt vermeld:
• De actuele waterstand, plus het volgende hoog- en laagwater met verwachte waterstanden als ook het laatste hoog- en laagwater.
• De weersverwachting voor de Duitse Bocht
• De huidige en verwachte wind voor Borkum en Knock
• De wind en stroom waarschuwingen voor de Oost Friese kust.
• Zicht berichten.
• Bijzonderheden: Baggerwerkzaamheden, meetwerkzaamheden, verdreven tonnen etc. etc.

Contact:

De Verkehrzentrale Ems bevindt zich aan de Jannes- Ohling- Strasse 17 in Emden, en is te bereiken onder telefoonnummer: +49 4927- 18770
Interessante internet links:
www.groningen-seaports.com (havendienst Delfzijl/Eemshaven)
www.vaarweginformatie.nl (actuele getij en meteo gegeven van Nederland)
www.wsa-emden.de (wasser- und Schifffahrtsamt Emden)
www.elwis.de (scheepvaartberichten Duitsland)
www.bsh.de (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie


3-VHF kanalen overzicht


4-Voorrangsregels monding Delfzijl

Voorrangregels aanloop haveningang Delfzijl

In het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) staan voorschriften die betrekking hebben op het in- en uitvaren van havens varende voor- en/of tegen stroom. Voor de haveningang van Delfzijl is het Scheepvaart Reglement Eemsmonding (in aanvulling op Internationale Bepalingen) van toepassing en gelden, in tegenstelling tot het BPR, andere voorrangsregels. Deze voorrangregels gelden voor de aanloop van de haveningang, welk gebied in onderstaande kaart gearceerd is aangegeven.

Dit gebied van de aanloop van de haveningang Delfzijl wordt begrensd door een denkbeeldige lijn te trekken over de volgende boeien en bakens:

51/PS1, PS3/BW26, het westelijk havenhoofd, het oostelijk havenhoofd, PS O/Rede, 53 PS2/Oterdum-Reede en weer terug naar 51 PS1

In dit gebied gelden navolgende voorrangsregels:

  • Schepen die de haven inlopen hebben voorrang op schepen die de haven willen verlaten
  • Schepen die door ‘Gaatje Bocht’ varen, hebben voorrang op schepen die uit het (boven)genoemde gebied ‘Gaatje Bocht’ invaren
  • Schepen, in het (boven)genoemde gebied hebben voorrang op schepen die uit de Bocht van Watum of de Dollard het (boven)genoemd gebied willen aanvaren.

5-Ems Traffic

Het gearceerde gebied valt onder de bevoegdheid van Ems Traffic en de scheepvaart dient zich tijdig vóór het invaren van dit gebied te melden op VHF 20 of 21. De aanwijzingen van de bevoegde autoriteit Ems Traffic dienen direct te worden opgevolgd. Delfzijl radar werkt op VHF 03.

Samenwerkende autoriteiten

De voorrangsregels van de aanloop van de haveningang Delfzijl zijn tot stand gekomen in samenwerking met de volgende autoriteiten: Rijkswaterstaat, Politie, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) en Groningen Seaports.


6-Getijden

Alle dieptes die hier worden weergegeven zijn ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil). Delfzijl en de Eemshaven kennen een dubbeldaags getij. LLWS ligt in Delfzijl 2,03 meter beneden NAP. In de Eemshaven ligt LLWS op 1,80 meter beneden NAP.

Delfzijl getijde

DelfzijlHW (meter)LW (meter)Verschil (meter)
Gemiddeld springtij+ 1.53 m– 1.86 m3.39 m
Gemiddeld tij+1.40 m– 1.66 m3.06 m
Gemiddeld doodtij+1.19 m– 1.47 m2.66 m

Eemshaven getijde

EemshavenHW (meter)LW (meter)Verschil (meter)
Gemiddeld springtij+ 1.34 m– 1.57 m2.91 m
Gemiddeld tij+ 1.22 m– 1.40 m2.62 m
Gemiddeld doodtij+ 1.02 m– 1.19 m2.21 m

Om het getij in de Eemshaven uit te rekenen kan gebruik worden gemaakt van de getijtafel voor Delfzijl. Hoogwater in de Eemshaven is 40 minuten vroeger en 0,22 meter lager dan het hoogwater in Delfzijl. Laagwater in de Eemshaven is 46 minuten vroeger en 0,28 meter hoger dan in Delfzijl. Oostelijke wind kan voor verlaging van de waterstand zorgen. Alle dieptes die hier genoemd worden zijn indicatief.

Getijdestroming voor DelfzijlGetijdestroming voor de Eemshaven
HoogwaterStroomsterkteStroomrichtingHoogwaterStroomsterkteStroomrichting
-603 – 06275°-607 – 04310°
-509 – 0980°-51.7 – 2.2130°
-41.2 – 1.690°-41.8 – 2.0125°
-31.0 – 1.390°-31.4 – 1.6120°
-20.9 – 1.1100°-20.9 – 1.2130°
-10.6 – 0.990°-10.6 – 0.8130°
HW Delfzijl0.5 – 0.695°HW Delfzijl0.0 – 0.0
+10.7 – 0.8275°+10.7 – 1.1300°
+21.1 – 1.4280°+21.4 – 1.8300°
+31.3 – 1.4280°+31.6 – 1.7300°
+41.1 – 1.2275°+41.4 – 1.8310°
+50.9 – 1.2260°+51.1 – 1.5300°
+60.5 – 0.8265°+60.6 – 0.9315°

7-Havenkaarten

Delfzijl

Eemshaven


8-Havenreglementen


9-Tarieven en havengelden


10-Havenafval

In de haven van Delfzijl en de Eemshaven geldt het Havenafvalplan. Dit naar aanleiding van internationale regelgeving die hiervoor is opgesteld. Op deze pagina vindt u informatie over de Havenontvangstvoorzieningen en het Havenafvalplan van Groningen Seaports.


11-Gebruik van drones in de haven


12-Nautical directory ( Engels)

In de Nautical Directory staat alle benodigde nautische informatie weergegeven. Hierin vindt u onder meer informatie over de havens, getijden, havenfaciliteiten, de havenbekkens, loodsen, kaartmateriaal, etc.


13-Contact met Groningen Seaports