Handig, Nieuws

Duisport

De haven van Duisburg is de grootste binnenhaven ter wereld en het belangrijkste logistieke knooppunt in Centraal-Europa.

1Havenplan
2Havenverordening
3Waterpolitie en in geval van nood
4Contact Politie
5Huisarts
6Binnenvaart
7Algemene informatie
8Drinkwater
9Walstroom
10Havenmeester
11Nautische informatie: havenbodem en aflaaddieptes
12Bruggen
13Vrije hoogte van de overslaghallen die boven het water uitsteken
14Passage van duwkonvooien en gekoppelde vaartuigen
15Havengeld 2023
16Bilgeboot
17Bunkerboten
18Sluizen

1-Havenplan

Op onderstaande kaart wordt het havengebied wat onder Duisport valt, duidelijk weergegeven.

2-Havenverordening


3-Waterpolitie en in geval van nood

Algemeen alarmnummer 112

Het Europese alarmnummer 112 geldt in vijftig Europese landen als dé manier om de hulpdiensten in te schakelen. Zowel de plaatselijke politie als de brandweer en/of medische diensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis bereikbaar. 
Als je politiehulp nodig hebt: bel het gratis politie-alarmnummer 110!
Om ervoor te zorgen dat de politie uw noodoproep snel en efficiënt kan verwerken, is sommige informatie erg belangrijk:

Wie belt er?
Uw naam.

Wat is er gebeurd?
Geef een korte beschrijving van wat je hebt waargenomen.

Waar gebeurde het?
Geef zo ​​nauwkeurig mogelijk informatie over de plaats waar iets is gebeurd. Als u niet precies weet waar u zich bevindt, kan een smartphone of auto-navigatieapparaat uitkomst bieden.

Wanneer is het gebeurd?
Geef de tijd of de periode van de gebeurtenis zo nauwkeurig mogelijk door.

Hoe is het gebeurd?
Geef een korte beschrijving van de opeenvolging van gebeurtenissen.

Waarom gebeurde het?
Waarom is er iets gebeurd? Zijn er oorzaken hoe iets is gebeurd?

Wie is betrokken
Geef informatie over de dader, het slachtoffer en de getuige. Beschrijf, indien onbekend, wie erbij betrokken was.
Zo kunt u in noodgevallen gratis de politie bereiken vanaf elke telefoonaansluiting, of het nu gaat om een ​​telefooncel, uw huistelefoon of uw mobiele telefoon.

4-Contact politie

Kreispolizeibehörde Duisburg 
Düsseldorfer Straße 161 – 163
47053 Duisburg
Telefon: 0203 280-0
Telefax: 0203 280-1009
E-Mailpoststelle.duisburg@polizei.nrw.de

E-Government:
poststelle@polizei-duisburg-nrw.de-mail.de
poststelle@polizei-duisburg.sec.nrw.de
Websiteduisburg.polizei.nrw

Hoofd van de waterpolitie
Telefoon: 0203280 3002
Fax: 0203280 1957
E-Mail: wsp-fuest.duisburg@polizei.nrw.de
Adres:Moerser Strasse 217-219
47198 Duisburg

Waterpolitiebureau in Duisburg
Telefoon: 0203280 3080
Fax: 0203280 3089
E-Mail: wspwduisburg.duisburg@polizei.nrw.de
Adres: Vinckeufer16
47119 Duisburg
Openingstijden: 24 uur.

5-Huisarts

MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM (MVZ)

Adres: Beekstr. 17
47051 Duisburg
Tel.: 0203.3186 1770
Fax: 0203.3186 177
Website: https://hausarzt-du.de/
Email: info@hausarzt-du.de

Voor meer huisartsen ga naar:
https://www.werkenntdenbesten.de/hausarzt/duisburg

6-Binnenvaart

Op deze pagina hebben wij alles wat u moet weten over de binnenvaart in en rond de havens van Duisburger Hafen AG (duisport) op een rijtje gezet.

Dit omvat algemene informatie over de ligplaats zoals elektriciteitsverbruik, afvoer van huishoudelijk afval, het scheepsafvalbeheerplan en de drinkwaterheffing.

Daarnaast vind je er ook alle nautische informatie over de havenbodem en de losdieptes, brugpassages, de vrije hoogte van de boven het water uitstekende overslaghallen en de verkeersregels voor duwkonvooien en gekoppelde voertuigen. Ook vindt u hier meer informatie over havengeld.

7-Algemene informatie

Verwijdering van huishoudelijk afval
De verwijdering van gewoon huisvuil is gratis. Bedrijfsafval wordt dienovereenkomstig in rekening gebracht.

Vuilniszakken kunnen worden aangevraagd bij Hafag 38 op telefoonnumer: 0160-5309715.

Plan voor het beheer van scheepsafval:
Download hier het actuele scheepsafvalbeheerplan:

8-Drinkwater

► Verkrijgbaar bij de havenmeester in het pegelhuis. Het drinkwater voor vrachtschepen is geïntegreerd in het havengeld. 

• Elk vrachtschip dat de havenmond gebruikt om drinkwater te laden, is dus ook onderhevig aan overliggeld.

• Houd er rekening mee dat de levering van drinkwater in normale huishoudelijke hoeveelheden is.
Passagiersschepen zijn vrijgesteld van de drinkwaterheffing

9-Walstroom

De walstroomtankstations bevinden zich bij/nabij het waterpeilstation. Op deze locaties kunnen schepen met de CEE-stekker op het laadstation worden aangesloten en kan het laadproces worden gestart en beëindigd met behulp van de eCharge + -app. Betalingen kunnen worden gedaan met een creditcard of PayPal. Facturering is gebaseerd op de hoeveelheid verbruikte energie (kWh), die in de app wordt weergegeven.


10-Havenmeester

► De havenmeester in Pegelhaus is bereikbaar van ma-vr 06:00 tot 22:00 uur en zaterdag van 07:30 tot 12:30 uur, voor vragen kunt u contact opnemen via:

Marifoon: VHF 14
Tel.: +49 203803-4257
Fax: +49 203 578989456

anmeldung@duisport.de
fahrgastschiff@duisport.de

• De havenmeester komt ook met de havendienstboot Hakon langsvaren.

11-Nautische informatie: havenbodem en aflaaddieptes

De aflaaddiepte dient minimaal 30 cm minder te zijn dan de betreffende waterdiepte . Deze berekeningen gelden met de Pegelstand Ruhrort.
De nominale bodemwaarden geven de minimale diepte aan, die op schuine oevers niet over het gehele wateroppervlak beschikbaar is:
* Het betreffende waterpeil op de Ruhrortpegel moet van de richtwaarden voor de berekening van de vrije hoogte worden afgetrokken!

* Engpasssteckbrief Rheinhausen


12-Bruggen

► Onderstaand overzicht bevat onder meer richtwaarden voor het berekenen van de vrije hoogte. Ze zijn gerelateerd aan de Ruhrortpegel en houden rekening met het niveauverschil en een veiligheidsmarge.

In grensgevallen moet de buitenste doorvaarthoogte nauwkeurig worden bepaald aan de hand van de opgegeven NN-waarden en het betreffende waterpeil op het niveau van de Ruhrorter of Duisburg. Het kan ook worden afgelezen van de omgekeerde niveaus die aan de brughoofden zijn bevestigd.
BrugLaagste punt van de bovenbouw of niveau nul boven zeeniveauRichtwaarde voor het berekenen van de vrije hoogte *
a) Ruhrort-niveau nul16,09 m
Brug over de havenmond34,20 m17,80 m
Vinckekanalbrücke33,10 m17,05 m
Havenkanaalbrug33,80 m17,40 m
Brug over het bassin C38,20 m21,80 m
b) Duisburg
Lijnbrug over de buitenhaven37,80 m20,90 m
Wegbrug over de buitenhaven37,00 mtr20,90 m
c) Rheinhausen
Energiebrücke38,00 mtr20,75 m

* Het betreffende waterpeil op de Ruhrortpegel moet van de richtwaarden voor de berekening van de vrije hoogte worden afgetrokken!


13-Vrije hoogte van de overslaghallen die boven het water uitsteken

► In onderstaand overzicht staan ​​richtwaarden voor het berekenen van de doorvaarthoogtes van de boven het water uitstekende overslaghallen. Het betreffende waterpeil op de Ruhrortpegel moet van de opgegeven waarden worden afgetrokken.
Hallen Südhafen, noordkant km 2,6 en 2,917,68 m
Halle Hafenkanal, zuidkant km 2,8517,50 m
Halbassin C, zuidkant km 4.417,70 m
Hal bekken C, noordzijde km 4,019,14 m
Halle Parallelhafen, zuidkant km 0,619,20 m
Parallelle haven Halle, zuidkant km 1.320,40 m
Halle voorhaven, noordkant km 0,418,00 m
Halle buitenhaven, zuidkant km 1,4526,10 m
Hal parallelle poort, noordkant km 0,517,00 m
Parallelle haven Halle, noordkant km 0,719,60 m
Halle Vinckekanal Wendebereich20,30 m

14-Passage van duwkonvooien en gekoppelde vaartuigen

• Gekoppelde samenstellen en duwkonvooien moeten zodanig worden verplaatst, gekoppeld en ontkoppeld dat de veiligheid en werking van de haven en havenfaciliteiten en het milieu niet in het gedrang komen en dat niemand anders ermee wordt geschaad of gehinderd dan onvermijdelijk is onder de omstandigheden.

• De lengte, breedte, hoogte, diepgang en snelheid van de gekoppelde samenstellen en duwkonvooien moeten worden aangepast aan de toestand van de havenwateren en de havenfaciliteiten.

• Bij dreigend gevaar dienen de schippers alle maatregelen te nemen die de omstandigheden vereisen, ook als dit hen dwingt af te wijken van de wettelijke bepalingen.

• Gekoppelde samenstellen en duwkonvooien mogen andere vaartuigen niet inhalen, met uitzondering van kleine vaartuigen.

• Het passeren van kleine vaartuigen is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan ​​nadat het oplopende vaartuig ervoor heeft gezorgd dat deze manoeuvre veilig kan worden uitgevoerd.

• Kleine vaartuigen die individueel varen, evenals eenheden en gekoppelde vaartuigen die uitsluitend uit kleine vaartuigen bestaan, moeten alle andere vaartuigen de ruimte geven die nodig is voor hun koers en manoeuvreren.

• Gekoppelde samenstellen en duwkonvooien moeten passage op versmallingen vermijden waar onvoldoende ruimte is om te passeren.  Als het zicht beperkt is, moeten alle schepen en samenstellen een “lange toon” geven voordat ze een versmalling in gaan. Het akoestische signaal moet tijdens de passage worden herhaald, vooral als de versmalling lang is.

• Indien de passage toch onvermijdelijk is, dient de schipper van het samenstel alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de ontmoeting plaatsvindt op een locatie en onder omstandigheden die een gevaar vermijden. Indien nodig moet hij tijdig op een geschikt punt stoppen en de vaargeul zo ver mogelijk vrijmaken.

15-Havengeld

• Pasen van 1 april 2021 (donderdag), 18 uur, tot 6 april 2021 (dinsdag), 8 uur, d.w.z. 6 dagen

• Pinksteren vanaf 21 mei 2021 (vrijdag), 18 uur, 25 mei 2021 (dinsdag ), 8 uur , dus 5 dagen

• Kerst van 22 december 2021 (woensdag), 18 uur, tot 27 december 2021 (maandag), 8 uur, dus 6 dagen

• Oudejaarsavond vanaf 30 december 2021 (donderdag ), 18.00 uur, tot 2 januari 2022 (zondag), 8.00 uur, dus 4 dagen

• Deze regeling is uitsluitend van toepassing op motorbakken zonder overslag

Hier vindt  u het tarievenoverzicht voor haven- en walgelden voor 2017 t/m februari, geldig t/m 31.12.2019. 

Het actuele tarievenoverzicht haven- en walgeld 2023 is hieronder te downloaden:
* Deze berekening dient als richtlijn en is exclusief wettelijke BTW.
Het huidige tarief havengeld 2023 is bindend.

16-Bilgeboot

Bilgentöler 4
Tel.: +49 (0) 1 70 / 8 13 06 04

Bilgenentöler 9
Tel.: +49 (0) 1 70 / 8 13 06 09

Bilgenentölungsgesellschaft mbH
Adres: August-Hirsch-Strasse 3
D-47119 Duisburg
Telefoon: 02 03 – 80 09 – 4 53 of 4 54
Fax: 02 03 – 80 09 – 4 48 
Email: info@bilgenentoelung.de

17-Bunkerboten

Bunkerstation „Rheintank Homberg“ Büro und zentrale Disposition
Tel.: +49 (0) 2 03 / 80 09 – 4 55 / 4 54

Adres: Königstraße
47051 Duisburg, Duitsland

Bunkerboot „Rheintank 1“ Tel.: +49 (0) 1 70 / 8 13 06 02
Bunkerboot „Rheintank 3“ Tel.: +49 (0) 1 70 / 8 13 06 02

18-Sluizen

Duisburg-Meiderich
VHF 82
Afmetingen: 190×11,89meter
Adres: Pontwert 50
47059 Duisburg
Telefoon:+492034504-210
Telefax:+492034504-213
E-Mail-Adres: Schl-Duisburg-Meiderich@wsv.bund.de

Bedieningstijden

Periode
01.01. – 31.12.
Maandag
06:00 – 24:00
Dinsdag
00:00 – 24:00
Woensdag
00:00 – 24:00
Donderdag
00:00 – 24:00
Vrijdag
00:00 – 24:00
Zaterdag
00:00 – 22:00
Zondag
06:00 – 22:00
FeestdagBedieningstijden
Neujahrstag06:00 – 14:00
Heilige Drei KönigeBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Karfreitag00:00 – 22:00
Ostersonntag06:00 – 22:00
Ostermontag06:00 – 22:00
Tag der Arbeit06:00 – 22:00
Christi Himmelfahrt00:00 – 22:00
Pfingstsonntag06:00 – 22:00
Pfingstmontag06:00 – 22:00
FronleichnamBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Mariä HimmelfahrtBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Tag der Deutschen Einheit06:00 – 22:00
ReformationstagBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
AllerheiligenBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Buß- und BettagBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Heiligabend06:00 – 14:00
1. Weihnachtstag06:00 – 14:00
2. Weihnachtstag06:00 – 14:00
Silvester06:00 – 14:00
Opmerkingen voor de feestdagen
• 01. Mai und 03. Oktober, sofern diese Tage auf einen Sonntag oder Montag fallen:
06:00 – 22:00 Uhr;
sofern diese Tage auf einen Dienstag bis Sonnabend fallen:
00:00 – 22:00 Uhr

• 24. und 31. Dezember, sofern diese Tage auf Sonntag oder Montag fallen:
06:00 – 14:00 Uhr;
sofern diese Tage auf einen Dienstag bis Sonnabend fallen:
00:00 – 14:00 Uhr

• Endet der Schleusenbetrieb um 14:00 Uhr oder 22:00 Uhr, wird am nächsten Tag ab 06:00 Uhr geschleust.


Duisburg-Ruhrschleusse
VHF 78
Afmetingen: 310×12,80meter
Adres: Pontwert 30
47059 Duisburg
Telefoon: +49203442387
Telefax: +49203434090
E-Mail-Adres: Schl-Duisburg-Meiderich@wsv.bund.de

Bedieningstijden

Periode
01.01. – 31.12.
Maandag
06:00 – 22:00
Dinsdag
06:00 – 22:00
Woensdag
06:00 – 22:00
Donderdag
06:00 – 22:00
Vrijdag
06:00 – 22:00
Zaterdag
Geen bediening
Zondag
Geen bediening
FeestdagBedieningstijden
Neujahrstagkein Betrieb
Heilige Drei KönigeBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Karfreitagkein Betrieb
Ostersonntagkein Betrieb
Ostermontagkein Betrieb
Tag der Arbeitkein Betrieb
Christi Himmelfahrtkein Betrieb
Pfingstsonntagkein Betrieb
Pfingstmontagkein Betrieb
FronleichnamBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Mariä HimmelfahrtBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Tag der Deutschen Einheitkein Betrieb
ReformationstagBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
AllerheiligenBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Buß- und BettagBetriebszeit des jeweiligen Wochentages
Heiligabend06:00 – 14:00
1. Weihnachtstagkein Betrieb
2. Weihnachtstagkein Betrieb
Silvester06:00 – 14:00
Opmerkingen voor de feestdagen
• 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage auf Montag bis Freitag fallen:
06:00 – 14:00 Uhr