ADN, Nieuws

ADN controlelijst 2023 meertalig

ADN CHECKLIST 2023

7.2.4.10.1 Met het laden en lossen mag pas worden begonnen wanneer een Controlelijst overeenkomstig 8.6.3 is ingevuld voor de betreffende ladingen en de vragen 1 t/m 20 in de Controlelijst met “X” zijn aangekruist.

• Niet van toepassing zijnde vragen moeten worden doorgehaald.

• De Controlelijst moet, nadat de pijpleidingen voor het overslaan zijn aangesloten en voorafgaand aan het overslaan, in tweevoud worden ingevuld en zowel door de schipper (of door een door hem met de verantwoording belaste persoon) als door de voor de behandeling verantwoordelijke persoon van de walinstallatie worden ondertekend.

• Indien niet alle van toepassing zijnde vragen positief kunnen worden beantwoord, is laden of lossen slechts met voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit toegestaan.

7.2.4.10.2 De Controlelijst moet overeenkomen met het model in 8.6.3.


7.2.4.10.3 De Controlelijst moet ten minste in talen zijn gedrukt die worden begrepen door de schipper en de persoon
verantwoordelijk voor de behandeling op de walinstallatie.

• Download hier de ADN checklist 2023 die ,na downloaden, digitaal kan worden ingevuld.