Nieuws, Partners

Partner: Particuliere Transport Coöperatie b.a.

PTC – SAMEN STERK

De wereld beweegt en wij bewegen mee, steeds met het belang van onze klanten én het belang van onze leden voor ogen. PTC als antwoord op de toekomst van de schippers en als betrouwbare partner voor de (inter-)nationale verlader.

Wilt u meer informatie over onze transportdiensten? Of heeft u interesse wat onze coöperatie voor u als binnenvaartondernemer kan betekenen?

PTC in een notendop

 • 1993 “noord-zuid” werk loopt niet meer via de schippersbeurs.
 • Bij oprichting PTC, 7 januari 1994, 50 schepen lid, goed voor 71.000 ton aan scheepsruimte.
 • Ons rollengootsysteem, afgekort CCC wat staat voor Connected Coil Carrier, november 2012 in gebruik genomen. 
 • 07-01-2019 25-jarig bestaan
 • Vandaag de dag ca. 45 schepen lid, goed voor ca. 90.000 ton scheepsruimte.

Vervoer over water

Bent u verlader of logistiek dienstverlener en zoekt u een betrouwbare partner, welke tegen eerlijke tarieven uw vervoer over water uit kan voeren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Combinatie transporten

Wat wij verstaan onder combinatie transporten?  

Voor- en natransport

Extra transport, zoals voor- of natransport aansluitend op uw transport over water, bijvoorbeeld over de weg nodig? Onze Manager Acquisitie denkt graag in de voorbereidende fase al met u mee!

Multimodaal transport

Ook onderzoeken we graag samen de mogelijkheden voor multimodale transporten, waarbij uw product over meerdere modaliteiten, dus over de binnenwateren gecombineerd met de weg, zee en/of het spoor, wordt vervoerd. 

We onderhouden een goed netwerk met diverse partijen buiten de binnenvaart waarmee we de mogelijkheden graag voor u in kaart brengen.

Synchromodaal transport

Wanneer is er nu sprake van synchromodaal transport? Synchromodaal transport is een vorm van multimodaal transport, waarbij het niet uitmaakt van welke vervoermiddelen er gebruik wordt gemaakt. Er wordt dus gekozen voor de best passende route en modaliteit op dat moment.

Op- en overslag

Het mag voor ons dan geen hoofdactiviteit zijn, maar in geval van een ontbrekende watergebonden los- en/of laadlocatie, denken wij graag met u mee in de mogelijkheden. Ook voor op- en overslag beschikken wij over een uitgebreid netwerk, waarmee we in de keten samenwerken. 

Voor meer informatie, neemt u contact op met onze manager Acquisitie!

Green Award

Green Award is een keurmerk voor schepen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en milieu. 

Sinds april 2022 is onze coöperatie ook Incentive Provider van Green Award. Door 50% van de certificeringskosten te vergoeden, stimuleren we onze leden om behaalde resultaten te tonen.

Onze organisatie

Ons bestuur bestaat altijd in meerderheid uit varende ondernemers, zodat de controle en invloed op de gang van zaken binnen de organisatie bij de aangesloten leden blijft.

Momenteel bestaat ons bestuur uit 7 bestuursleden, te weten:

 • Wim Bennik (voorzitter & bestuurslid HR)
 • Wijnand Volker (secretaris)
 • Henri van Sandijk (penningmeester & bestuurslid pr & sustainability)
 • Dick Middelkoop (bestuurslid acquisitie)
 • Paul Cornet (bestuurslid bevrachtingen)
 • Maikel Tabbers (bestuurslid en lid geschillencommissie)
 • Floris Weijma (bestuurslid)

Rivium 1e straat 115
2909 LE Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer:  +31 (0)10 79 99 050
E-mail:  ptc@ptcba.nl


Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.