Nieuws

ISGINTT

Internationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminals (ISGINTT)

1ISGINTT Nederlands
2ISGINTT Engels
3ISGINTT Duits
4ISGINTT Frans
5ISGINNT 2023 Engels

• Het ISGINTT-handboek heeft tot doel bij het vervoer van gevaarlijke goederen de interactie tussen binnentankschepen en andere schepen of walvoorzieningen zoals terminals veiliger te maken. Het is niet de bedoeling om de bestaande wettelijke voorschriften te vervangen of te wijzigen, maar om aanvullende aanbevelingen te doen.

• Het ISGINTT is een samenstelling van de beste praktijken die door de deelnemende industriële organisaties worden aanbevolen. Het handboek sluit aan op de internationale richtsnoeren voor zeeschepen (zoals “International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)” en “Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals (LGHP)”).


• Het project is in januari 2006 door de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) en het OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) geïnitieerd, met de medewerking van alle industriële organisaties die bij het vervoer van gevaarlijke goederen op de Europese binnenwateren betrokken zijn. Sinds 2007 neemt ook SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators) aan het project deel.


• De toepassing van het handboek zal door de deelnemende industriële organisaties met de nodige politieke impulsen van de CCR worden aanbevolen. Het handboek is nu ook in de werktalen van de CCR (Duits, Frans en Nederlands) beschikbaar om een zo breed mogelijke toepassing mogelijk te maken.


1-ISGINTT Nederlands

2-ISGINTT Engels

3-ISGINTT Duits

4-ISGINTT Frans

5-ISGINNT 2023 Engels