Handig, Nederland, Nieuws, Vaarwegen

Minst Gepeilde Diepten MGD

UPDATE: 27-07-2022
In riviervakken van de Geldersche IJssel, Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek en Waal, worden systematisch peilingen verricht om te bepalen wat de minste waterdiepte in de vaargeul is. Het bekendmaken van deze Minst Gepeilde Diepte vindt plaats zodra en zolang deze, ergens in de vaargeul, de volgende grens onderschrijdt.

• Geldersche IJssel 300 cm of minder
• Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek 300 cm of minder•
• Waal 350 cm of minder


Daarnaast wordt als extra service een Minst Gepeilde Diepte bekend gemaakt voor:

• Sluis Weurt (beide kolken) 350 cm of minder –> westsluis Weurt is 100 cm meer dan de oostsluis
• Uitvaardiepte sluis Eefde  280 cm of minder

Tijdens de huidige laagwaterperiode wordt van het traject Millingen-Loevestein de detailinformatie gegeven voor de 3 deeltrajecten:

• Millingen tot Maas-Waalkanaal
• Maas-Waalkanaal tot Amsterdam-Rijnkanaal
• Amsterdam-Rijnkanaal tot Loevestein
Bron: Rijkswaterstaat