Nieuws

Routeplanner ‘RiverGuide app’ breidt dienstverlening uit

De app RiverGuide – een routeplanner voor de binnenvaart – krijgt er nieuwe functies bij. Binnenkort kunnen binnenvaartschippers er eenvoudige reis- en ladinggegevens mee melden bij de vaarwegbeheerders. Hiermee wordt weer een extra stap gezet om de reis vlot en efficiënt voor te bereiden.

In het tweede kwartaal 2022 wordt deze nieuwe functionaliteit bij een beperkte groep binnenvaartschippers getest. Na positieve afronding van deze test kunnen schippers er gebruik van gaan maken en worden gegevens automatisch doorgegeven aan de bevoegde vaarwegautoriteit. De app leent zich met name goed voor het invoeren van een beperkte hoeveelheid data. De focus ligt dan ook op de eenvoudige meldingen voor schepen met bulklading.

Tevens komt er een nieuwe routeplanner beschikbaar die rekening houdt met bedientijden van bruggen en sluizen, via plannen en start- en eindtijden. Ook wordt een aantal nieuwe kaartlagen toegevoegd met o.a. de ‘Varen Doe Je Samen’-knooppunten, -snelheden en -vernauwingen. Verder wordt de objectinformatie over bruggen en sluizen uitgebreid.

Riverguide en North Sea Port

North Sea Port steunt de ontwikkeling van de Riverguide App waar mogelijk. Met deze app wordt wederom een nieuwe stap gezet om het voor binnenvaartschippers zo gemakkelijk mogelijk te maken hun reis voor te bereiden en te plannen. Deze app omvat tevens het hele havengebied North Sea Port, van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Ook de Vlaamse Waterwegen zijn volledig opgenomen. Het is dus mogelijk de hele reis van naar en door North Sea Port te plannen in RiverGuide.

Aanmelden en gebruik

Aanmelden voor de RiverGuide app kan eenvoudig op www.riverguide.eu. Mobiele telefoongebruikers kunnen de app gratis downloaden. 

Over RiverGuide – de samenwerking

De deelnemende partijen in RiverGuide zijn North Sea Port, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen Seaports. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers.