Archief nieuws, Nieuws

Maas, Lateraalkanaal en Julianakanaal

Update 10-04-2022
1Maximale toegestane afmetingen
1aLet op! Werkzaamheden op het Julianakanaal, traject Berg aan de Maas – Obbicht.
2Gegevens sluizen( o.a bedieningstijden)
2aLith
2bGrave
2cSambeek
2dBelfeld
2eRoermond
2fLinne
2gHeel
2hMaasbracht
2iBorn
2jTernaaien
3Bruggen
4Lijst van bruggen en sluizen download
5Stuwen Hefdebieten/ strijkdebiet in m/s en N.A.P +M
6Gestuwde Maas en het Maas-Waalkanaal
7Zuidelijk deel Maas en Julianakanaal
8Maasafvoerverdrag
9Keersluis Limmel
10Bediencentrale Maasbracht
ST.Servaasbrug in de afvaart

Op deze pagina kunt u diverse informatie vinden over de volgende vaarwegen: Amer, Bergse Maas, Maas, Lateraalkanaal en Julianakanaal

1-Maximale toegestane afmetingen

Van TotAfmetingen
Maas kilometer 8,65Invaart Julianakanaal137.5 x 14.0 x 3.0
Gekanaliseerde MaasBeatrixhaven137.5 x 14.0 x 3.0
BeatrixhavenHaven Stein110.0 x 12.0 x 3.0*
*Schepen of duwstellen langer dan 110 meter moeten zijn
uitgerust met een actieve kopsturing.
Haven SteinSluis Born137.5 x 14.0 x 3.0 = Traject nieuwe sluis Born
*Traject Oude sluis Born = 132.50 x 13.50 x 3.0
Sluis BornSluis Maasbracht137.5 x 15.5 x 3.0
Sluis MaasbrachtLateraalkanaal Linne Buggenum137.5 x 15.5 x 3.0
Sluis Heel137.5 x 15.5 x 3.0
Traject Sluis Belfeld137.5 x 15.5 x 3.0 = Traject nieuwe sluis
Oude sluis Belfeld: 137,50 x 13,50 x 3,00m*
> 137,50 = 193,00 x 13.50 x 3.00m* *
Of zoveel minder als de waterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan
NAP+10,95m.
Traject Sluis Sambeek137.5 x 15.5 x 3.2 = Traject nieuwe sluis Sambeek
Oude sluis Sambeek: 137,50 x 13,50 x 3,00m*
>137,50 = 193,00 x 13,50 x 3,00m* *
Of zoveel minder als de waterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan
NAP+7,70m.
Maas tussen Grave (boven de sluis)Brug over de A50137.5 x 15.5 x 3.2*
*maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.
Brug over de A50Veerhaven Herpt113.5 x 13.5 x 3.5*
Sluis Lith *Zuidkolk = 113,50 x 13,50 x 3,50m* *
Diepgang bij een waterstand van NAP+1m of
zoveel minder als de buitenwaterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+1m.
**Noordkolk = 193 x 17,50 x 4,00m** **
Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de
buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.
Veerhaven HerptVoedingskanaal Amercentrale193.0 x 17.5 x 4.0*
*Diepgang bij een waterstand van NAP of
zoveel minder als de buitenwaterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP
Voedingskanaal Amercentrale200.0 x 23.5 x -*
*Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).
Brede geduwde afmetingen: 153.00 x 34.40
Geduwde afmetingen: 229.50 x 22.90

1a-Werkzaamheden op het Julianakanaal, traject Berg aan de Maas – Obbicht

Beste gebruiker van het Julianakanaal,

In februari jl. hebben wij u bericht over de geplande verruimingswerkzaamheden op het Julianakanaal, traject Berg aan de Maas – Obbicht.

Zoals hierin aangegeven hebben wij samen met MARIN onderzoek gedaan naar de specifieke scheepvaartverkeersmaatregelen welke nodig zijn om het passeren van de bouwkuipen veilig te laten verlopen.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn afgestemd met Rijkswaterstaat en Koninklijke BLN-Schuttevaer.

De scheepvaartverkeersmaatregelen zullen gelden tijdens de pilotperiode welke naar verwachting eind mei aanstaande zal aanvangen. Op dat moment zullen wij ook starten met het aanbrengen van de 1e bouwkuip tussen km. 17.300 en km 18.200.

Wij verwachten dat deze pilotperiode ca. 6 maanden zal duren.

Naast een aantal reguliere scheepvaartmaatregelen, zoals een verbod op ontmoeten en voorbijlopen, een verbod op het veroorzaken van hinderlijke waterbewegingen, een verplichting voor het aanhouden een specifieke zijde van het vaarwater en een verplichting tot aanmelden via de marifoon zullen tijdens de
pilotperiode een aantal specifiek scheepvaartverkeersmaatregelen gelden:

Het toepassen van 24/7 actieve scheepvaartbegeleiding;

De maximale scheepsbreedte wordt beperkt tot 11,50 meter. Schepen breder dan 11,50 meter worden dus niet toegelaten op het traject Born – Haven Stein;

De vaarweg wordt middels de bouwkuip versmald tot 18 meter op het geladen kielvlak (3 meter –kanaalpeil);

De maximale vaarsnelheid, voor de meeste schepen, bedraagt 6 km/uur. Dit wordt dan ook middels de hiervoor bedoelde scheepvaartborden aangegeven;

Voor geladen Europaschepen (CEMT Klasse IV, breedte tot 9,50 meter) en geladen Rijnschepen (CEMT Klasse Va, breedte tot 11,50 meter) in de opvaart, dus van Born richting Haven Stein, zullen specifieke vaarsnelheden gelden, lager dan 6 km/uur.

Deze specifieke snelheid wordt bepaald op de actuele stroming en de actuele waterstand op het traject en wordt door de aanwezige scheepvaartbegeleiding gecommuniceerd;
Voor geladen Europaschepen en Rijnschepen in de afvaart, dus van Haven Stein richting Born en ongeladen en kleinere schepen in beide vaarrichtingen, kan op aanwijzing van de aanwezige scheepvaartbegeleiding het mogelijk zijn om een hogere vaarsnelheid aan te houden, met dien verstande dat de bouwkuip veilig gepasseerd kan worden en bijvoorbeeld geen hinderlijke waterbeweging wordt veroorzaakt.
Gedurende deze pilot wordt intensief gemonitord en aan het eind worden de scheepvaart-verkeersmaatregelen geëvalueerd. Op basis hiervan worden de scheepvaartverkeersmaatregelen bepaald welke gedurende onze werkzaamheden op het traject Berg aan de Maas – Obbicht en dus de komen jaren zullen gelden.
Uit de evaluatie van de pilot kunnen dus mogelijk andere scheepvaartmaatregelen volgen.
Indien dit het geval is wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Tijdens het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden zullen wij u blijven informeren over de voortgang en bijvoorbeeld ook over de resultaten van de pilot. Voor eventuele vragen kunt u ons middels het bekende emailadres julianakanaal@herik.nl bereiken.

Uiteraard kunt u de ontwikkelingen ook volgen op onze website en facebookpagina.
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

• e-mail: julianakanaal@herik.nl
• facebook.com/Verruiming-Julianakanaal
• https://julianakanaal.ireporting.nl/

2-Gegevens sluizen( o.a bedieningstijden)

We hebben bij elke sluis hieronder een link geplaatst( de blauwe knop), via deze link komt u bij alle gegevens van de gekozen sluis:
Als u deze pagina via de mobiel bekijkt ziet deze er anders uit dan via de pc.
Op de pc komen direct alle gegevens naar voren zoals: bedieningstijden, adresgegevens, telefoonnummer etc…
Op de mobiel komen deze gegevens tevoorschijn als u rechtsboven op identificatie drukt:

2a-Lith

VHF Kanaal22
AdresLithoijensedijk 4a
Postcode en plaats5396 NE Lith
Telefoonnummer088 7974135 / Fax 0412-483442

2b-Grave

VHF Kanaal20
AdresSluisweg 2
Postcode en plaats6612 AR Nederasselt
Telefoonnummer088 797 4142 / Fax 024-6222579

2c-Sambeek

VHF Kanaal22
AdresMaasstraat 8
Postcode en plaats5836 BB Sambeek
Telefoonnummer088 797 4214

2d-Belfeld

VHF Kanaal18
AdresDe Roffart 12
Postcode en plaats5991 PS Baarlo
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

2e-Roermond( Via de Maas)

VHF Kanaal20
AdresSluisweg
Postcode en plaats6041 TK Roermond
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

2f-Linne( Via de Maas)

VHF Kanaal22
AdresSluisweg
Postcode en plaats6097 PC Linne
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

2g-Heel( Via het Lateraalkanaal)

VHF Kanaal18
AdresSluisweg 1
Postcode en plaats6097 PC Heel
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

2h-Maasbracht

VHF Kanaal85 Na week 41-2022 –> VHF 78
AdresOude Maasweg 11
Postcode en plaats6051 LV Maasbracht
Telefoonnummer088-7974220 / 088-7974170

2i-Born

VHF Kanaal22
AdresSluisweg 27 a
Postcode en plaats6121 JR Born
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

2j-Ternaaien

VHF Kanaal18
AdresRue Collinet
Postcode en plaatsTernaaien (Lanaye) (B)
Telefoonnummer0032-433748740

Wilhelminabrug en ST.Servaasbrug

3-Bruggen

KmNaamHoogte
247,8Brug Keizersveer9,90
231,0Brug Heusden10,30
219,9Brug Hedel12,00
219,5Spoorbrug Hedel11,50
217,3Brug Empel in de A213,20
182,82Spoorbrug Ravenstein8,40
181,85Brug in de A50 Ravenstein10,80
175,5Brug over sluis Grave9,20
167,5Maasbrug Heumen10,30
165,3Spoorbrug mook10,30
154,6Brug Gennep11,10
151,3Brug Boxmeer11,20
131,65Koninginnebrug11,30
111,00Noorderbrug12,20
107,7Spoorbrug Venlo11,80
107,6Stadsbrug Venlo11,00
105,85Zuiderbrug Venlo14,10
Via de MaasVia het Lateraalkanaal
79,45Louis Raemakersbrug8,60Spoorbrug Buggenum10,70
74,0Brug over sluis Linne9,80Hornerbrug11,70
Via het Julianakanaal
36,1Brug Wessem9,20
34Brug over sluis Maasbracht9,70
29,6Brug Echt10,30
26,1Brug Roosteren10,30
23,3Brug illikhoven7,30
18,9Brug Obbicht7,40
17Brug Berg7,70
15,5Brug Urmond7,70
12,9Brug Stein7,50
11,5Scharbergbrug7,20
10,5Brug Elsloo7,70
7,0Brug Geulle7,20
4,7Brug Bunde7,30
2,9Brug Itteren7,30
0,85Keersluis Limmel en Brug9,10
Vervolg via Maas
14,3Noorderbrug Maastricht9,0
14,2Spoorbrug Maastricht***7,0
13,40Wilhelminabrug8,20
13,15ST.Servaasbrug****6,40
12,8Hoge brug te Maastricht10,40
12,3Kennedybrug10,60

Stuw Borgharen

4-Lijst van bruggen en sluizen download


5-Stuwen Hefdebieten/ strijkdebiet in m/s en N.A.P +M

StuwHefdebiet/Strijkdebiet in m³/sStreefpeil N.A.P +MScheepvaart door stuw
mogelijk bij hoogwater
Borgharen200044,05Nee
Linne1350-2000*20,85Nee
Roermond1000-1100*16,85Ja
Belfeld900-1000*14,10Ja
Sambeek1300*11,10Ja
Grave1200-15007,25( 7,91 bij Mook)Ja
Lith12004,90Ja
*Afvoer bij St. Pieter-Noord

6-Gestuwde Maas en het Maas-Waalkanaal

Sluiscomplex Weurt • Sluiscomplex Weurt is een primaire kering.

• Er wordt geschut bij een peil van de Waal tussen 5 m en
13,5 m NAP.
• Op het Maas – Waalkanaal is het peil gelijk aan dat op de Maas, behalve tijdens hoogwater op de Maas.

• Dan wordt de keersluis bij Heumen gesloten. Het kanaal vormt de doorgaande scheepvaartverbinding tussen Maas en Waal.

• In normale omstandigheden staan de keersluis en schutsluis van Heumen open.

• Het kanaalpeil is dan gelijk aan het peil op het stuwpand Grave; de scheepvaart kan ongehinderd doorvaren.

• Bij hoge waterstanden op de Maas sluiten beide sluizen; schepen dienen van de schutsluis gebruik te maken.

• Door middel van een gemaal wordt het peil op het kanaal dan tussen 7,90 M en 8,40 M gehandhaafd.
Aan het noordeinde van het kanaal bevinden zich de schutsluizen van Weurt.
Heumen• Heumen is een primaire kering.

• Het complex bestaat uit een keersluis, een schutsluis en een gemaal (6 m3/s).

• Het sluitpeil is NAP +8,25 bij Mook.

• Bij ijsgang worden de stuwen geheven, ook die bij Grave. 

• Dan worden ook de ebdeuren bij Heumen gesloten.

.


7-Zuidelijk deel Maas en Julianakanaal

Julianakanaal • Het Julianakanaal bevindt zich tussen Maastricht en Maasbracht, en heeft als functies scheepvaart en waterbeheer.

• Bij Born en Maasbracht bevinden zich schutsluizen met grote vervallen en daarmee grote schutverliezen.

• Bij lage Maasafvoeren moet daarom zuinig worden omgegaan met het water.

• Mogelijke maatregelen zijn: schutten met alleen volle schutkolken, een deel van het schutwater hergebruiken bij de naastgelegen schutkolk, en het terugpompen van water.

• Bij voldoende wateraanvoer kan een pomp gebruikt als turbine en wekt zo energie op.
Stuw Borgharen  • Stuw Borgharen bestaat uit 3 schuiven, daarboven is een kantelbare klep aangebracht.

• Daarnaast heeft de stuw nog een brede schuif zonder klep (scheepvaartschuif).

• Peilregeling gebeurt bij lage en normale afvoeren met alleen kleppen, bij hogere afvoeren worden de schuiven opgetild (onderstroming).

• Vanaf 2000 m/s is de stuw buiten bedrijf (alle schuiven boven water).

8-Maasafvoerverdrag

Het Maasafvoerverdrag tussen Vlaanderen en Nederland geeft een sleutel voor de verdeling van het
Maaswater bij lage afvoeren (minder dan 130 m³/s op de Maas bij de stuw van Monsin).

Het water wordt verdeeld over het Albertkanaal, de Zuid- Willemsvaart, de Grensmaas en het Julianakanaal.

Het water voor de Zuid-Willemsvaart is gedeeltelijk weer voor Nederland bestemd.

Uitgangspunt in het Maasafvoerverderdag is een gelijk gebruik van water voor de economische doeleinden van beide landen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Grensmaas.

9-Keersluis Limmel

Aan de zuidzijde van het Julianakanaal bevindt zich de keersluis Limmel. Deze wordt gesloten bij waterstanden boven de NAP + 44,20 m, vanwege de beperkte hoogte van de kanaaldijken.

De scheepvaart is dan gestremd.

10-Bediencentrale Maasbracht

Vanuit de bediencentrale Maasbracht begeleidt Rijkswaterstaat de scheepvaart op de Maas vanaf de Belgische grens tot aan Venlo. De bediencentrale treedt op als coördinatiepunt bij ongevallen, calamiteiten en waterverontreinigingen. Sinds 2014 worden de sluizen op de Maasroute bediend vanuit de centrale in Maasbracht.

Contactgegevens:
Oude Maasweg 7-11
6051 LV Maasbracht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088-7974220