ADN, Nieuws

Piggen naar tankschepen

Leegdrukken van landleidingen naar het schip (piggen)

Piggen is het leegmaken van landleidingen van een installatie in een schip met behulp van een prop tussen de vloeistof en het gas (meestal stikstof). Onder hoge druk wordt de prop door de leiding geblazen, waardoor de leiding leeggemaakt wordt en de vloeistof in het schip komt, waarbij veel druk vrijkomt. 

Het “piggen” van zo’n landleiding in een schip houdt voor het schip gevaren in. Aan het eind van de rit in zo’n te piggen leiding wordt de pig in een speciale ruimte opgevangen, waarbij het achter de pig aanwezige drijfgas plotseling in de wal – schip verbinding doorschiet, en dan met geweld in de scheepstank komt. Dit gas kan een vrij hoge druk hebben (tot wel 6 BAR) en in de scheepstank zal dit gas zeer snel expanderen. Hierdoor zal niet alleen de druk in de tank zeer snel oplopen, ook het vloeistofniveau in de tank kan even, maar zeer snel, omhoog komen. De snel oplopende druk is echter het grootste gevaar. Natuurlijk zal men op de installatie door tijdig knijpen van afsluiters proberen te voorkomen dat een te grote hoeveelheid stikstof met te hoge druk in het schip geraakt, maar ook een kleine hoeveelheid onder hoge druk in een bijna volle scheepstank kan fataal zijn. Door aan boord goed op te letten, kan een dergelijke schade voorkomen worden.

Hierbij dienen de volgende regels in acht te worden genomen: Overleg met de installatie. Altijd vragen wel of niet piggen! Het walpersoneel behoort u op de hoogte te stellen van het voornemen een leiding in het schip leeg te maken. Bespreek met deze mensen hoe dat gaat gebeuren. Vermeldt de afspraken duidelijk in de operationele overeenkomst om hoeveel m3 product het gaat hoe hoog de druk is.

Maatregelen aan boord :

• De manifoldafsluiter knijpen als extra zekerheid.

• Bereken de totale ledige ruimte van de te gebruiken tanks (minimaal 2 centertanks / 4 conventionele tanks nemen)

• De betreffende laadafsluiters dienen voldoende te worden geknepen, indien mogelijk laden via de drainleiding

• De drukmeter op je manifold kan slecht tegen een plotselinge drukgolf en kan zelfs kapot gaan, zet deze dicht!

• De overdrukkleppen lichten. 

Meestal zullen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een “pig-” of “operationele” overeenkomst.

Let op : een type C 50 kPa schip : afblaasventiel opent bij 50 kPa = 0,5 bar ! een type N 10 kPa schip : afblaasventiel opent bij 10 kPa = 0,1 bar ! Hoe dikker de walleiding is hoe meer gas (onder dezelfde druk dan bij een dunnere leiding ) in de scheepstanks zal vrijkomen.

Er zijn door onjuiste afspraken al veel ongevallen gebeurd waarbij tanks overliepen, voorkom dit door juiste afspraken te maken met de wal. Bespreek deze aan boord met de gehele bemanning, volg de bovenstaande maatregelen en blijf alert bij het piggen.

bron: Ton Mol – Interstream