Nieuws

Van Lemmer naar Delfzijl

UPDATE Oktober 2021

1Van sluis Lemmer naar sluis Delfzijl
1AMaximale afmetingen Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborgkanaal
1BMaximale afmetingen Eemskanaal
1CMaximale snelheden schepen, niet zijnde passagiersschepen
1DMaximale snelheid passagiersschepen
1EMaximale snelheid en regels bij bruggen
1FVergunningsaanvraag voor schepen tot 135 meter
2Prinses Margriet kanaal bruggen en sluizen
3Van Starkenborghkanaal bruggen en sluizen
4Eemskanaal bruggen en sluizen
5Lijst met bruggen en sluizen( Download)
6Bedieningstijden
7Aanwijziging ligplaatsen Rijkswaterstaat

1-Van sluis Lemmer( Prinses Margrietsluis) naar sluis Delfzijl( Zeesluis Farmsum)

Het traject Lemmer-Delfzijl is 118 km lang en je vaart vanaf Lemmer via het Prinses Margriet kanaal, Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal naar Delfzijl.

Je komt op dit traject 4 sluizen tegen

Over het kanaal liggen 28 bruggen
• De Prinses Margrietsluis in Lemmer, sluis Gaarkeuken, de Oostersluis in Groningen en Zeesluis Farnsum in Delfzijl.

• Een aantal zijn vast en een aantal kunnen open.

1A-Maximale afmetingen Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborgkanaal:

LengteBreedteDiepte
111 meter11,50 meter3,50 meter

1B-Maximale afmetingen Eemskanaal

LengteBreedteDiepte
144 meter13 meterVan Groningen tot de Woldbrug 4,50 meter
Van de Woldbrug tot Zeesluizen Farmsum 5,00 meter

1C-De volgende snelheidsbeperkingen zijn van kracht op het Prinses Margrietkanaal en van Starkenborghkanaal,

Voor een schip, niet zijnde een passagiersschip:

Tonnage →0-100101-1.2001.201-1.600Meer dan 1600
Diepgang ↓
Tot en met 1,50 meter12,5 km/uur13,5 km/uur12 km/uur12 km/ uur
Vanaf 1,51 meter12,5 km/uur11 km/uur10 km/uur9 km/uur

De volgende snelheidsbeperkingen zijn van kracht op het Eemskanaal,

Voor een schip, niet zijnde een passagiersschip:

Tonnage →0-100101-1.2001.201-1600Meer dan 1600
Diepte ↓
Tot en met 1,50 meter 13,5 km/uur 14 km/uur 13 km/uur 13 km/uur
Vanaf 1,51 meter 13,5 km/uur 12 km/uur 11km/uur 9km/uur

1D-De volgende snelheidsbeperkingen zijn van kracht op het Prinses Margrietkanaal, van Starkenborghkanaal en Eemskanaal,

Voor passagiersschepen:

12,5 km/uur

1E-Maximale snelheid en regels bij bruggen

llOp het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van de bruggen van Kootstertille, Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg schepen met een breedte van meer dan 9,60 meter én samenstellen met een breedte van meer dan 9,60 meter te verbieden gebruik te maken van de doorvaartopening van het beweegbare deel van deze bruggen.
lllSchepen en samenstellen, zoals genoemd in besluitpunt II, zijn uitgezonderd van het verbod beschreven in besluitpunt II als brugbediening, vanwege een hoogteoverschrijding, nodig is om passage mogelijk te maken.
lVVoor de doorvaartopening van het vaste deel van de bruggen, genoemd in besluitpunt II, een ontmoetings- en oploopverbod in te stellen voor alle schepen en alle samenstellen.
VVoor alle schepen en samenstellen de vaarsnelheid te beperken tot en met 8 kilometer per uur bij de bruggen genoemd in besluitpunt II.
VlVoor schepen en samenstellen, zoals genoemd in besluitpunt II, is de vaarsnelheid voor de doorvaartopening na brugbediening van het beweegbare deel van de brug, genoemd in besluit-punt II, beperkt tot en met 6 km per uur.
VllHet verbod genoemd in besluitpunt IV geldt niet voor een klein schip (sport) indien het ontmoeten en oplopen plaatsvindt via verschillende doorvaartopeningen van een brug onder voorwaarde dat het schip zo veel mogelijk aan stuurboordzijde van de vaarweg blijft varen.
VlllHet verbod genoemd in besluitpunt V geldt niet voor een klein schip (sport).

LET OP: UW VAARSNELHEID WORDT REGELMATIG GECONTROLEERD!


1F-Vergunningsaanvraag voor schepen tot 135 meter

Om met schepen groter dan de toegestane afmetingen te mogen varen, kan er een vergunning aangevraagd worden bij Rijkswaterstaat.

Aanvragen kan via onderstaande link:

https://fd8.formdesk.com/ienw/Besluit_SVW/?get=1&sidn=f196dd0621a14a1ea6551e1e8c13f43b

2-Prinses Margriet kanaal bruggen en sluizen

KM Naam objectVHFDoorvaarthoogte
in meters
Telefoonnummer
117.5 Prinses Margrietsluis20088-797 55 55
117.3Brug over benedenhoofd Prinses Margrietsluis207,11
110.7 Brug Spannenburg187,24
088-797 55 63
100.2 Brug Uitwellingera817,18
088-797 55 62
Sluis Terhorne( staat open)0566-689209
89.9 Brug Oude Schouw817,19

088-797 55 61
87.8 Spoorbrug Grouw187,29
0840-
842714
75.5 Brug Fonejacht10,10
Bediening aanvragen minimaal 5 werkdagen van te voren bij
Centrale Post IJsselmeer 088 – 797 33 00
70.6 Brug Burgum187,74
088-797 55 60
65.0 Brug Schuilenburg 221,20
088-797 55 60
62.9 Brug Kootstertille227,18
088-797 55 60
57.0 Brug Blauwverlaat207,29
088-797 55 60
54.0 Brug Stroobos203,17
088-797 55 60

3-Van Starkenborghkanaal bruggen en sluizen

KMNaam objectVHFDoorvaarthoogte
in meters
Telefoonnummer
51.5Brug Eibersburen189,960594-212303
47.2Sluis Gaarkeuken180594-212303
Brug over benedenhoofd sluis Gaarkeuken181,100594-212303
Spoorbrug Zuidhorn9,74
41.2Brug Zuidhorn864,24( gesloten)
9,76( open)
0594-212303
Brug in N355 Zuidhorn9,74
36.5Brug Aduard864,50( gesloten)
9,83( open)
0594-212303
34.3Brug Dorkwerd864,50( gesloten)
9,90( open)
0594-212303
Spoorbrug Walfridus10,48
Noordzeebrug9,88
Fietsbrug westzijde Gerrit Krolbrug7,00
28.6 Gerrit Krolbrug* *
Fietsbrug oostzijde Gerrit Krolbrug7,00
28.1Busbaanbrug686,68( vaste overspanning)
6,83( Basculebrug)
Bediening op afroep. 24 uur tevoren aan
te vragen bij gemeente Groningen, 050-3188500.
Brug over benedenhoofd Oostersluis2,50
27.2Oostersluis20050-5410097
Brug over bovenhoofd Oostersluis1,00
* Gerrit Krolbrug staat voor langere tijd open in verband met onderhoud na aanvaring.

4-Eemskanaal bruggen en sluizen

KMNaam objectVHFDoorvaarthoogte in metersTelefoonnummer
25.4Driebondsbrug646,93( Vaste overspanning)
6,80( Basculebrug)
050-5410097
23.7Borgbrug640,51050-5410097
14.1Bloemhofbrug640,410596-633860
6.8Woldbrug640,410596-633860
4.8Eelwerderbrug64 5,37( Vaste overspanning)
5,36( Basculebrug)
0596-633860
Farmsum
Brug over binnenhoofd zeesluis
261,000596-633860
0.6Zeesluis Farmsum26 0596-633860
Farmsum
Brug over buitenhoofd zeesluis
260596-633860

5-Lijst met bruggen en sluizen( download)

Sluis Farmsum kan over de vloed met 135 meter geschut worden!


6-Bedieningstijden

Periode van 01-01 tot 31-12
ObjectenDagTijden
Van
Prinses Margrietsluis tot en met Eelwerderbrug*
Maandag06.00-23.59
Dinsdag00.00-23.59
Woensdag00.00-23.59
Donderdag00.00-23.59
Vrijdag00.00-23.59
Zaterdag00.00-22.00
Zondag06.00-22.00
Op feestdagen bediening als op een normale dag.
Op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.
Op 24 en 31 december bediening tot 20.00 uur.
Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur.
*Brug Uitwellingera Maandag t/m Zaterdag06:00 – 09:00
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Bediening op afspraak voor beroepsvaart (afspraken maken de dag voorafgaande voor 20:00 uur bij sluis Lemmer).
09:00 – 21:00
Lokale bediening/bediening op afstand
Zondag09:00 – 21:00
Lokale bediening/bediening op afstand
*Brug OudeschouwMaandag t/m Zaterdag 06:00 – 09:00
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Bediening op afspraak voor beroepsvaart (afspraken maken de dag voorafgaande voor 20:00 uur bij sluis Lemmer).
09:00 – 21:00
Lokale bediening/bediening op afstand
Zondag 09:00 – 21:00
Lokale bediening/bediening op afstand
*DriebondsbrugMaandag06:00 – 07:00
09:00 – 16:00
18:00 – 23:59
Dinsdag t/m Vrijdag00:00 – 07:00
09:00 – 16:00
18:00 – 23:59
Zaterdag00:00 – 22:00
Zondag06:00 – 22:00
*Busbaanbrug op aanvraag via telefoonnummer 050-3188500. Gehele jaarOp Aanvraag
Zeesluis FarmsumGehele jaar00.00-23.59

7-Aanwijziging ligplaatsen Rijkswaterstaat

* Deze pagina is weer met de hoogste zorg samengesteld, desondanks kunnen er fouten in staan of kan informatie verouderd zijn. Controleer altijd zelf de plaatselijke omstandigheden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeboden informatie.