Nieuws

Bemanningssterkte.nl

Op zoek naar de juiste bemanningssterkte voor uw schip?

Klik hieronder op het soort schip en zie op de website van Bemanningsterkte.nl waar het schip aan moet voldoen om aan de juiste regelgeving te voldoen:

Voor uitzonderingen en afwijkende bemanningsvoorschriften verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van de Binnenvaartregeling:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025958/2021-10-06/#Hoofdstuk5_Paragraaf5_Artikel5.1

BRON:http://www.bemanningssterkte.nl/