Nieuws

Port of Arnhem

1Havenverordening
2Havengeld tarieven
3Aanmelden bij havendienst
4Walstroom
5Drinkwater
6Afgifte afval
7Vuil water
8Autosteiger
9Contact havendienst

1-Havenverordening


2-Havengeld tarieven


3-Aanmelden bij havendienst

U bent van harte welkom in onze haven of aan onze kade na toestemming van de havenmeester. Deze toestemming kunt u krijgen via het aanvragen van een reservering via de volgende mogelijkheden.

 • Email naar: haven@arnhem.nl
 • VHF: 12
 • Telefoon: 026-377 5510

4-Walstroom

WALSTROOM IN DE NIEUWE HAVEN IN ARNHEM

Vanuit duurzaamheid en milieuoogpunt heeft de gemeente Arnhem in de visie voor de Rijnkade de aanleg van walstroom opgenomen. Bij de reconstructie van de Nieuwe Kade is de infrastructuur voor walstroom aangelegd.

Op maandag 22 oktober 2018 komt er ook in een deel van de Nieuwe Haven in Arnhem walstroom beschikbaar. Deze walstroom wordt geleverd door Walvoorzieningen Nederland BV.

Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de walstroom is in de “Havenverordening 2017” van de gemeente Arnhem een generatorverbod opgenomen en is het gebruik van walstroom verplicht gesteld.

Havenverordening 2017, Artikel 4.2 Verbod gebruik hoofdmotor en generatoren

 1. Het is verboden op een afgemeerd vaartuig de hoofdmotor in werking te hebben, met uitzondering van direct voor vertrek van het vaartuig.
 2. Het is een gezagvoerder verboden gebruik te maken van scheepsgeneratoren indien gebruik kan worden gemaakt van een aanwezige walaansluiting voor stroomgebruik (walstroom).

Nu de walstroom in een deel van de Nieuwe Haven beschikbaar is betekent dit voor alle schepen die daar afmeren dat zij geen gebruik meer mogen maken van hun scheepsgeneratoren en dat er gebruik gemaakt moet worden van de aanwezige walaansluiting.

Op de website van Walvoorzieningen Nederland BV, www.wvnld.nl, kunt u zien hoe u daar een account aanmaakt, u zich kunt aanmelden voor de stroomaansluiting en hoe de schepen worden aangesloten. Daar is ook vermeld wat het tarief is en hoe er gefactureerd wordt.

Is u iets niet duidelijk dan kunt u contact op nemen met de servicedienst van Walvoorzieningen Nederland BV.


5-Drinkwater

Drinkwater kade

 • Aan de Nieuwe kade en de Rijn kade bestaat de mogelijkheid om drinkwater te laden.
 • Hiervoor heeft u toestemming nodig van de havendienst. Deze is te bereiken via de email: haven@arnhem.nl of telefonisch: 026-3775510.
 • U bedient de hydrant door een door u zelf aangeschafte passende hydrantsleutel.
 • U beschikt zelf over de juiste koppelingen.
 • Het is niet toegestaan de putjes naast de hydrant te openen en de zich daarin bevindende kraan om te draaien. Deze staat altijd open!
 • Na afname van het drinkwater doet u direct opgave van de afgenomen hoeveelheid m3
 • De kostprijs is €2,00 per m3 (2018)

6-Afgifte afval

Afgifte huisvuil kade

 • Voor passagiersschepen bestaat de mogelijkheid huisvuil af te geven.
 • Dit kan aangevraagd worden via haven@arnhem.nl of telefonisch 026-3775510.
 • De havendienst komt de container voor u openen.
 • Afgifte kan alleen door gebruik te maken van de container door de havendienst aangewezen indien deze leeg is.
 • Het zelf laten plaatsen van containers en goederen op de kade is alleen toegestaan na toestemming van de havenmeester.
 • Het eenmalig vullen van een (groene) havencontainer kost €2,10 per pax. (pax=max aantal passagiers).

7-Vuil water

Ligt u in Arnhem aan de nieuwe kade (NK4), dan is het vanaf nu mogelijk om vuil water (geen bilge) af te geven. Bel de havendienst en zij helpen u op weg.


8-Autosteiger

Op de lage kades in de binnenstad van Arnhem is auto luw maar is bereikbaar voor binnenvaart.

Zet hiervoor uw navigatie op:

Nieuwe kade 1, 6827AA in Arnhem.

Dan is de hele kade bereikbaar.


9-Contact havendienst

Havendienst
Telefoon: 026-3775510 ( Bij geen gehoor 0643-087807)
Email:haven@arnhem.nl

www.havenarnhem.nl