Nieuws

Port of Deventer

1Bedieningstijden sluizen en bruggen
2Prins Bernhardsluis
3Ligplaatsen en voorzieningen overzichtskaart
4Verordening haven- en opslaggelden
5Kadereservering
6Tarieven elektra
7Contact

1-Bedieningstijden sluizen en bruggen

Prins Bernhardsluis en Hanzebrug
Telefoon +31 570 62 30 30
marifoonkanaal VHF 18

Bediening
Maandag t/m Vrijdag van 06.00 tot 18.15 uur
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

Spertijd
Sluis: Maandag t/m Vrijdag van 07.30 tot 09.00 uur
Hanzebrug: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 09.00 uur en van
16.00 tot 17.30 uur

Schutproces
Verplicht marifoonkanaal VHF 18 open zetten, schip vast leggen aan boeg en achtersteven, schroef uit, melden aan sluismeester.


2-Prins Bernhardsluis

De Prins Bernhardsluis is toegankelijk voor schepen met een maximale lengte van 100 meter en breedte van 11.50 meter.

 • Naam: Prins Bernhardsluis Deventer
 • Lengte: 100.0m
 • Breedte: 12.0m
 • Drempel diepte beneden/buiten: -1.6m
 • Drempel diepte boven/binnen: 2.3m
 • Minimale breedte: 12.0m

3-Ligplaatsen en voorzieningen overzichtskaart


4-Verordening haven- en opslaggelden


5-Kadereservering

Passagiersschepen reserveren digitaal een ligplaats aan de kade. Vrachtschepen en recreatievaartuigen nemen een ligplaats in binnen de aangewezen gebieden.

 • Passagiersschepen die in Deventer aanleggen zijn maximaal 110 meter lang;
 • Het gebruik van een generator is niet toegestaan. Aan het Pothoofd zijn stroomvoorzieningen gerealiseerd (krachtwandcontactdoos en Powerlocksysteem). Blijft u overnachten en heeft u elektra nodig? Bekijk de tarieven onder tarieven elektra;
 • Bij hoogwater kan beperkt ligplaats worden ingenomen;
 • Per locatie wordt 1 reservering toegekend. Is de locatie al gereserveerd, dan wordt geen 2e reservering toegewezen. Het tijdstip van aanmelding is bepalend;
 • De rederij dient het verzoek om een kadereservering minimaal 5 weken van tevoren online in.

Vrachtschepen melden zich bij de sluiswachter: telefoonnummer +31 570 14 05 70. Zij meren af aan de Hoge Wellekade of in het havengebied. Laden en lossen is toegestaan aan een deel van de Pothoofdkade. Tarieven zijn afhankelijk van het gewicht.

Alle tarieven zijn exclusief BTW

Tarief kadereservering passagiersschip, voor maximaal 14 dagen:

Havengeld€ 69,32
Reserveringskosten€ 40,99

6-Tarieven elektra

 • Wenst u buiten werktijd van de Havendienst een aansluiting, dan wordt deze verzorgd door externe partijen. De (hogere) kosten hiervoor berekenen we aan u door.
 • Het aansluiten van powerlock verlengkabels is een arbeidsintensieve bezigheid. Ook deze kosten berekenen we aan u door.

Tarieven elektra:

Gebruik van verlengkabels€ 108,80
Tarief per verbruikt kilowattuur€ 0,27

7-Contact

 • Theo van Raaij
 • Telefoon: +31 651 69 60 23
 • tbfg.van.raaij@deventer.nl
 • Gerard Groenveld (havenmeester)
 • Telefoon: +31570 694262
 • gs.groenveld@deventer.nl