Nieuws

Maas, Lateraalkanaal en Julianakanaal

1Maximale toegestane afmetingen
2Gegevens sluizen( o.a bedieningstijden)
2aLith
2bGrave
2cSambeek
2dBelfeld
2eRoermond
2fLinne
2gHeel
2hMaasbracht
2iBorn
2jTernaaien
3Bruggen
4Lijst van bruggen en sluizen download
5Stuwen Hefdebieten/ strijkdebiet in m/s en N.A.P +M
6Gestuwde Maas en het Maas-Waalkanaal
7Zuidelijk deel Maas en Julianakanaal
8Maasafvoerverdrag
9Keersluis Limmel
10Bediencentrale Maasbracht
ST.Servaasbrug in de afvaart

Op deze pagina kunt u diverse informatie vinden over de volgende vaarwegen: Amer, Bergse Maas, Maas, Lateraalkanaal en Julianakanaal

1-Maximale toegestane afmetingen

Van TotAfmetingen
Maas kilometer 8,65Invaart Julianakanaal137.5 x 14.0 x 3.0
Gekanaliseerde MaasBeatrixhaven137.5 x 14.0 x 3.0
BeatrixhavenHaven Stein110.0 x 12.0 x 3.0*
*Schepen of duwstellen langer dan 110 meter moeten zijn
uitgerust met een actieve kopsturing.
Haven SteinSluis Born137.5 x 14.0 x 3.0 = Traject nieuwe sluis Born
*Traject Oude sluis Born = 132.50 x 13.50 x 3.0
Sluis BornSluis Maasbracht137.5 x 15.5 x 3.0
Sluis MaasbrachtLateraalkanaal Linne Buggenum137.5 x 15.5 x 3.0
Sluis Heel137.5 x 15.5 x 3.0
Traject Sluis Belfeld137.5 x 15.5 x 3.0 = Traject nieuwe sluis
Oude sluis Belfeld: 137,50 x 13,50 x 3,00m*
> 137,50 = 193,00 x 13.50 x 3.00m* *
Of zoveel minder als de waterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan
NAP+10,95m.
Traject Sluis Sambeek137.5 x 15.5 x 3.2 = Traject nieuwe sluis Sambeek
Oude sluis Sambeek: 137,50 x 13,50 x 3,00m*
>137,50 = 193,00 x 13,50 x 3,00m* *
Of zoveel minder als de waterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan
NAP+7,70m.
Maas tussen Grave (boven de sluis)Brug over de A50137.5 x 15.5 x 3.2*
*maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.
Brug over de A50Veerhaven Herpt113.5 x 13.5 x 3.5*
*Zuidkolk = 113,50 x 13,50 x 3,50m* *
Diepgang bij een waterstand van NAP+1m of
zoveel minder als de buitenwaterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+1m.
**Noordkolk = 193 x 17,50 x 4,00m** **
Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de
buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.
Veerhaven HerptVoedingskanaal Amercentrale193.0 x 17.5 x 4.0*
*Diepgang bij een waterstand van NAP of
zoveel minder als de buitenwaterstand in het
benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP
Voedingskanaal Amercentrale200.0 x 23.5 x -*
*Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).
Brede geduwde afmetingen: 153.00 x 34.40
Geduwde afmetingen: 229.50 x 22.90

2-Gegevens sluizen( o.a bedieningstijden)

We hebben bij elke sluis hieronder een link geplaatst( de blauwe knop), via deze link komt u bij alle gegevens van de gekozen sluis:

Als u deze pagina via de mobiel bekijkt ziet deze er anders uit dan via de pc.

Op de pc komen direct alle gegevens naar voren zoals: bedieningstijden, adresgegevens, telefoonnummer etc…

Op de mobiel komen deze gegevens tevoorschijn als u rechtsboven op identificatie drukt:


2a-Lith

VHF Kanaal22
AdresLithoijensedijk 4a
Postcode en plaats5396 NE Lith
Telefoonnummer088 7974135 / Fax 0412-483442

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2b-Grave

VHF Kanaal20
AdresSluisweg 2
Postcode en plaats6612 AR Nederasselt
Telefoonnummer088 797 4142 / Fax 024-6222579

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2c-Sambeek

VHF Kanaal22
AdresMaasstraat 8
Postcode en plaats5836 BB Sambeek
Telefoonnummer088 797 4214

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2d-Belfeld

VHF Kanaal18
AdresDe Roffart 12
Postcode en plaats5991 PS Baarlo
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2e-Roermond( Via de Maas)

VHF Kanaal20
AdresSluisweg
Postcode en plaats6041 TK Roermond
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2f-Linne( Via de Maas)

VHF Kanaal22
AdresSluisweg
Postcode en plaats6097 PC Linne
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2g-Heel( Via het Lateraalkanaal)

VHF Kanaal18
AdresSluisweg 1
Postcode en plaats6097 PC Heel
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2h-Maasbracht

VHF Kanaal85
AdresOude Maasweg 11
Postcode en plaats6051 LV Maasbracht
Telefoonnummer088-7974220 / 088-7974170

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2i-Born

VHF Kanaal22
AdresSluisweg 27 a
Postcode en plaats6121 JR Born
Telefoonnummer088-7974220/ 088-7974221 ( Telefax)

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:

2j-Ternaaien

VHF Kanaal18
AdresRue Collinet
Postcode en plaatsTernaaien (Lanaye) (B)
Telefoonnummer0032-433748740

Voor sluisdetails en bedieningstijden, klik op onderstaande knop:


Wilhelminabrug en ST.Servaasbrug

3-Bruggen

KmNaamHoogte
247,8Brug Keizersveer9,90
231,0Brug Heusden10,30
219,9Brug Hedel12,00
219,5Spoorbrug Hedel11,50
217,3Brug Empel in de A213,20
182,82Spoorbrug Ravenstein8,40
181,85Brug in de A50 Ravenstein10,80
175,5Brug over sluis Grave9,20
167,5Maasbrug Heumen10,30
165,3Spoorbrug mook10,30
154,6Brug Gennep11,10
151,3Brug Boxmeer11,20
131,65Koninginnebrug11,30
111,00Noorderbrug12,20
107,7Spoorbrug Venlo11,80
107,6Stadsbrug Venlo11,00
105,85Zuiderbrug Venlo14,10
Via de MaasVia het Lateraalkanaal
79,45Louis Raemakersbrug8,60Spoorbrug Buggenum10,70
74,0Brug over sluis Linne9,80Hornerbrug11,70
Via het Julianakanaal
36,1Brug Wessem9,20
34Brug over sluis Maasbracht9,70
29,6Brug Echt10,30
26,1Brug Roosteren10,30
23,3Brug illikhoven7,30
18,9Brug Obbicht7,40
17Brug Berg7,70
15,5Brug Urmond7,70
12,9Brug Stein7,50
11,5Scharbergbrug7,20
10,5Brug Elsloo7,70
7,0Brug Geulle7,20
4,7Brug Bunde7,30
2,9Brug Itteren7,30
0,85Keersluis Limmel en Brug9,10
Vervolg via Maas
14,3Noorderbrug Maastricht9,0
14,2Spoorbrug Maastricht***7,0
13,40Wilhelminabrug8,20
13,15ST.Servaasbrug****6,40
12,8Hoge brug te Maastricht10,40
12,3Kennedybrug10,60

Stuw Borgharen

4-Lijst van bruggen en sluizen download


5-Stuwen Hefdebieten/ strijkdebiet in m/s en N.A.P +M

StuwHefdebiet/Strijkdebiet in m³/sStreefpeil N.A.P +MScheepvaart door stuw
mogelijk bij hoogwater
Borgharen200044,05Nee
Linne1350-2000*20,85Nee
Roermond1000-1100*16,85Ja
Belfeld900-1000*14,10Ja
Sambeek1300*11,10Ja
Grave1200-15007,25( 7,91 bij Mook)Ja
Lith12004,90Ja
*Afvoer bij St. Pieter-Noord

6-Gestuwde Maas en het Maas-Waalkanaal

Sluiscomplex Weurt is een primaire kering. Er wordt geschut bij een peil van de Waal tussen 5 m en
13,5 m NAP.

Op het Maas – Waalkanaal is het peil gelijk aan dat op de Maas, behalve tijdens hoogwater op de Maas. Dan
wordt de keersluis bij Heumen gesloten. Het kanaal vormt de doorgaande scheepvaartverbinding tussen Maas en
Waal. In normale omstandigheden staan de keersluis en schutsluis van Heumen open. Het kanaalpeil is dan
gelijk aan het peil op het stuwpand Grave; de scheepvaart kan ongehinderd doorvaren. Bij hoge waterstanden op de
Maas sluiten beide sluizen; schepen dienen van de schutsluis gebruik te maken. Door middel van een gemaal
wordt het peil op het kanaal dan tussen 7,90 M en 8,40 M gehandhaafd. Aan het noordeinde van het kanaal bevinden
zich de schutsluizen van Weurt.

Heumen is een primaire kering. Het complex bestaat uit een keersluis, een schutsluis en een
gemaal (6 m3/s). Het sluitpeil is NAP +8,25 bij Mook. Bij ijsgang worden de stuwen geheven,
ook die bij Grave. Dan worden ook de ebdeuren bij Heumen gesloten.


7-Zuidelijk deel Maas en Julianakanaal


Het Julianakanaal bevindt zich tussen Maastricht en Maasbracht, en heeft als functies scheepvaart en waterbeheer.
Bij Born en Maasbracht bevinden zich schutsluizen met grote vervallen en daarmee grote schutverliezen. Bij lage
Maasafvoeren moet daarom zuinig worden omgegaan met het water.
Mogelijke maatregelen zijn: schutten met alleen volle schutkolken, een deel van het schutwater hergebruiken
bij de naastgelegen schutkolk, en het terugpompen van water. Bij voldoende wateraanvoer kan een pomp gebruikt
als turbine en wekt zo energie op.

Stuw Borgharen bestaat uit 3 schuiven, daarboven is een kantelbare klep aangebracht. Daarnaast heeft de stuw nog een brede schuif zonder klep (scheepvaartschuif). Peilregeling gebeurt bij lage en normale afvoeren met alleen kleppen, bij hogere afvoeren worden de schuiven opgetild (onderstroming). Vanaf 2000 m/s is de stuw buiten bedrijf (alle schuiven boven water).


8-Maasafvoerverdrag

Het Maasafvoerverdrag tussen Vlaanderen en Nederland geeft een sleutel voor de verdeling van het
Maaswater bij lage afvoeren (minder dan 130 m³/s op de Maas bij de stuw van Monsin). Het water wordt verdeeld
over het Albertkanaal, de Zuid- Willemsvaart, de Grensmaas en het Julianakanaal. Het water voor de
Zuid-Willemsvaart is gedeeltelijk weer voor Nederland bestemd.
Uitgangspunt in het Maasafvoerverderdag is een gelijk gebruik van water voor de economische doeleinden van beide landen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Grensmaas.


9-Keersluis Limmel

Aan de zuidzijde van het Julianakanaal bevindt zich de keersluis Limmel. Deze wordt gesloten bij waterstanden boven de NAP + 44,20 m, vanwege de beperkte hoogte van de kanaaldijken.

De scheepvaart is dan gestremd.


10-Bediencentrale Maasbracht

Vanuit de bediencentrale Maasbracht begeleidt Rijkswaterstaat de scheepvaart op de Maas vanaf de Belgische grens tot aan Venlo. De bediencentrale treedt op als coördinatiepunt bij ongevallen, calamiteiten en waterverontreinigingen. Sinds 2014 worden de sluizen op de Maasroute bediend vanuit de centrale in Maasbracht.

Contactgegevens:

Oude Maasweg 7-11
6051 LV Maasbracht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088-7974220