Belgie, Info, Nederland, Nieuws

VTS-Scheldt

1Marifoonkanaal blokindeling VTS-Scheldegebied
2Marifoon werk procedures
3Notices to Skippers (NtS) ( Scheepvaartberichten)
4Binnenvaart Passagiersschepen
5Wetgeving
6Voertaal Scheldegebied
7Contactgegevens

Veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied

Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer is een verdragsrechtelijke samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse overheid en staat in voor veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.


1-Marifoonkanaal blokindeling VTS-Scheldegebied (versie 5.5/ Sept.2020)

Wij proberen altijd de laatste versie van een door ons aangeboden PDF aan te bieden, soms kan een PDF verouderd zijn. Kijk op https://www.vts-scheldt.net/nautisch/marifoon voor de laatste versie van deze aangeboden PDF.

2-Marifoon Werk Procedures

De marifoon werk procedures bevinden zich onderaan de door ons doorgelinkte pagina


3-Notices to Skippers (NtS) ( Scheepvaartberichten)


4-Binnenvaart passagiersschepen

De Westerschelde behoort tot de drukst bevaren rivieren ter wereld. Dagelijks delen veel grote zeeschepen deze open zeearm tussen Vlissingen en Antwerpen met de binnenvaart en de pleziervaart.

Deze rivier kent eb en vloed, waarbij de verschillen in de waterstand vrij groot zijn. Bij laagtij komen er zo tal van zandbanken bloot te liggen. Soms zijn er verraderlijke stromingen.

Het aantal binnenvaartpassagiersschepen neemt er jaar na jaar toe. Hoge golfslag en aanvaringen vormen een reëel gevaar, te meer omdat binnenvaartpassagiersschepen door hun constructie en het hoge aantal opvarenden een kwetsbare groep vormen. Daarom geeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit deze vaarweggebruikers bijzondere aandacht.


5-Wetgeving

GNB-Verdrag

Verdrag inzake het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (Middelburg 21 december 2005) 

Het GNB-verdrag vormt de bekroning van een nautische samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen die in 1839 is gestart. Het is niet alleen een eindpunt, maar evenzeer het startpunt van verdere versterking van de samenwerking. Met de uitdaging om het veiligheids- en vlotheidsniveau verder te verbeteren, ondanks de schaalvergroting van de scheepvaart. 

In het verdrag zijn formele afspraken gemaakt over:

  • de doelstellingen van het GNB
  • het toepassingsgebied
  • de taken en opdrachten van de Permanente Commissie
  • de taken en opdrachten van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
  • de nautische ketenwerking
  • de wijzigingen aan het Scheldereglement 

Bij de uitvoering van het verdrag genieten de volgende elementen prioritaire aandacht: 

  • het uitwerken van een nautische ketenwerking
  • het opstellen van een preventief en curatief veiligheidsplan voor het Scheldegebied
  • het vaststellen van het precieze toepassingsgebied van het verdrag
  • de officiële inrichting van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en het Gemeenschappelijk Nautisch Secretariaat

Algemeen:

Voor Vlaamse zijde:

Voor Nederlandse zijde: (www.overheid.nl)


6-Voertaal Scheldegebied

De voertaal in het Scheldegebied is Nederlands of Engels


7-Contactgegevens

Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA)

Scheldecoördinatiecentrum Vlissingen

Commandoweg 50
NL-4381 BH Vlissingen
GNA adviseur (continu dienst)
Tel: +31 88-7980 760
Nautisch Dienstchef (continu dienst)
Tel: +31 88-7980 758
e-mail: gna-scc@vts-scheldt.net

Rijkswaterstaat Zee & Delta

Poelendaelesingel 18
NL – 4335 JA Middelburg
Postbus 2232
NL – 5300 GE Utrecht
Tel: +31 88 7974 600
Fax: +31 88 7974 601

Scheepvaartbegeleiding

Maritiem Plein 3
B-8400 Oostende
Tel: +32 59 255 440
Fax: +32 59 255 441
e-mail: scheepvaartbegeleiding@mow.vlaanderen.be

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Stafdienst
Graaf de Ferrarisgebouw, 6e verdieping
Koining Albert II-laan 20, bus 5
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 553 77 11
Fax: +32 2 553 77 05
e-mail: staf.maritiemedienstverlening.kust@vlaanderen.be

Beheer- en Exploitatieteam (BET)Secretariaat
Tel: +31 88 7980 723
e-mail: secretariaat@schelderadar.net

Verkeerscentrale Vlissingen

Commandoweg 50
NL – 4381 BH Vlissingen
Tel: +31 88 7980 790
Fax: +31 88 7980 789
e-mail: vts-vlissingen@vts-scheldt.net

Verkeerscentrale Zandvliet

Zandvlietsluis
Dienstgebouw blok A – vijfde verdieping
B-2040 Zandvliet
Operationele dienst
Tel: +32 3 20 28 200
Fax: +32 3 20 28 248
e-mail: vts-zandvliet@vts-scheldt.net

Verkeerscentrale Zeebrugge

Westelijke Havendam
B-8380 Zeebrugge
Operationele dienst
Tel: +32 59 342 800
Fax : +32 59 342 899
e-mail: vts-zeebrugge@vts-scheldt.net

Verkeerscentrale Terneuzen

Noordzijde Middenhavendam 1c
NL – 4531 BX Terneuzen
Tel: +31 88 7980 500
Fax: +31 88 7980 599
e-mail: vts-terneuzen@vts-scheldt.net

Verkeerscentrale Hansweert

Kanaalweg 2
NL – 4417 ER Hansweert
Tel: +31 88 7980 300
Fax: +31 88 7980 311
e-mail: vts-hansweert@vts-scheldt.net

VTS-simulator Kallo

Steenlandlaan Sluisgebouw bus 9
B-9130 Kallo
Hoofdinstructeur
Tel: +32 3 20 28 255
Fax: +32 320 28 256

Uitkijk Zelzate

Beneluxlaan 01
B-9060 Zelzate
Operationele dienst
Tel: +32 9 344 51 64
Fax: +32 9 245 68 05
email: zelzatebrug@vlaanderen.be

Loodswezen DAB

Thonetlaan 102, bus 1
B-2050 Antwerpen
Tel. +32 3 222.08.77
e-mail: loodswezen@vlaanderen.be

Loodswezen Nederland

Boulevard de Ruyter 8
4381 KA Vlissingen
Tel. +31 118 489 500
Fax. +31 118 412 831
e-mail: scheldemonden@loodswezen.nl

Voor meer informatie omtrent het Scheldegebied ga naar https://www.vts-scheldt.net/