Belgie, Nieuws

Vlaamse scheepvaartreglementering

De voorbije jaren werden er op de waterwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv verschillende berichten gepubliceerd die voor het waterwegennetwerk of voor een specifieke waterweg van toepassing zijn, maar een langdurig karakter hebben. In deze publicatie bundelen we deze algemene tijdelijke voorschriften.

Vlaamse scheepvaartreglementering

Op de waterwegen zijn verschillende reglementen van toepassing. Een overzicht van deze reglementen kan u terugvinden op: www.visuris.be/Scheepvaartreglementering.

De algemene reglementering van toepassing op het overgrote gedeelte van de waterwegen:

 • Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB)
 • Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk (ARSK)Op een aantal waterwegen is een apart reglement van toepassing:
 • Kanaal Gent-Terneuzen: Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen
 • Beneden-Zeeschelde: Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde en Scheepvaartreglement van deBeneden-Zeeschelde
 • Kanaal Brussel-Schelde: Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde en Tariefreglement voorhet kanaal Brussel-Schelde
 • Gemeenschappelijke Maas: Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas

  Voor de meeste waterwegen bestaat er een bijzonder reglement dat plaatsgebonden operationele bepalingen omvat.
  De waterwegbeheerder heeft de algemene tijdelijke voorschriften verzameld in huidig overzicht. Deze tijdelijke voorschriften worden minstens 1 keer per jaar geactualiseerd en gepubliceerd.

  Daarnaast kan de waterwegbeheerder lokale tijdelijke voorschriften communiceren onder de vorm van een scheepvaartbericht: 
  www.visuris.be/Scheepvaartberichten. Deze algemene en lokale tijdelijke voorschriften kennen hun juridische basis in artikel 1.22. van het APSB. “Art. 1.22. Tijdelijke voorschriften
  De schippers dienen zich te houden aan de tijdelijke voorschriften die worden uitgevaardigd als bericht aan de schipperij.
  Deze tijdelijke voorschriften gaan boven de algemene verkeersregels en de verkeerstekens opgenomen in dit reglement.”


  Overige informatie betreffende de Vlaamse binnenvaartVisuRIS is een webtoepassing die een schat aan informatie over de Vlaamse binnenvaart in beeld brengt: naast de kenmerken van de waterwegen, bruggen, sluizen, ook waterstanden, berichten aan de schipperij, bedieningstijden, een actueel verkeersbeeld, enzovoort. De toepassing is terug te vinden op www.visuris.be.

  Contactgegevens River Information Services (RIS) ris@vlaamsewaterweg.be
  Het RIS is telefonisch bereikbaar (24/24) via onderstaand (gratis) telefoonnummer: Binnenland: 0800 30 440
  Internationaal: +32(0)78 055 440
  Of vul het contactformulier in op de website via onderstaande link: www.visuris.be/Contact.

Vuistregels aflaaddiepte

Een handig advies lijstje bij het bepalen van de aflaaddiepte op de Rijn.

Reglementen

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel.

Duitse kanalen

Er zijn veel kanalen in Duitsland, Rhein Herne Kanal, Dortmund Ems Kanal, Wesel Datteln Kanal, Mittelandkanal, Elbe Seiten Kanaal etc etc

Schrijf je hier in voor onze