Handig, Nieuws

Verkeerspost Nijmegen

Afvarend gezien melden de grotere duwstellen zich aan de werf van Millingen, andere bekende meldpunten zijn: de Pannerdensche Kop, de Model- of Proefboerderij, de Millinger Waard, de Vahali(werf), Hulhuizen, Kekerdom, de bocht van Erlecom, Ooij of Radarscanner van Ooij,Bisonbaaij.

Sector Nijmegen begint vanaf kmr 881,500 t/m kmr 890,500 op rivier de Waal met meerdere havens en van de sluizen van het Maas-Waalkanaal tot aan de Waal.

De vaarwaters Waal en Maas-Waalkanaal zijn in principe gelijk aan elkaar. Het zijn vaarwateren van gelijk belang, maar er zijn verschillen:

Op het Maas-Waalkanaal vigeert het BPR en op de Waal vigeert het RPR. 

De voorhaven van het Maas-Waalkanaal dusdanig ingericht dat er havenlichten zijn geplaatst aan respectievelijk de boven- en benedenzijde van de monding. 

Op grond daarvan is de rivier de Waal het (hoofd)vaarwater en is de monding van het Maas-Waalkanaal te bezien als (voor)haven.

Foto: Verkeerspost Nijmegen

De diverse meldpunten in de sector Nijmegen zijn: Sprokkelenburg, Oude Sper, de Vlietberg, Verkeersbrug, Spoorbrug, Waalhaven, Nijmegen aan de stad, Neptun, Honig, hoogspanning, de Oversteek, steenfabriek, palen van Swanenberg,  Beuningen, Camping Oosterhout enz enz. 

Vaarweginformatie.nl
U vindt hier actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, geplande en ongeplande hinder en werkzaamheden. Daarnaast is statische informatie beschikbaar, zoals reguliere bedieningstijden van Nederlandse bruggen en sluizen en ENC’s (Electronical Navigational Charts). Ook vindt u op deze portal informatie over bijvoorbeeld waterstanden en ijsgang. De gegevens op deze site zijn afkomstig van verschillende vaarwegbeheerders. De Waterkamer van Rijkswaterstaat verzamelt en verwerkt deze gegevens als ook de plaatsing op Teletekst. 

Foto: Haven Lobith – Verkeerspost Nijmegen

Artikel 9.11. Varen bij slecht zicht benedenstrooms van het Spijksche Veer.

Een schip dat bij slecht zicht benedenstrooms van het Spijksche Veer (km. 857,40) vaart, moet zoveel mogelijk zijn stuurboordswal houden. De artikelen 6.04 en 6.05 zijn niet van toepassing.

Voor de rivier de Waal betekent het dat zicht minder dan 1000 meter zicht, slecht zicht is.

Artikel 14.11. Overnachtingshavens Boven-Rijn en Waal.

1 In de overnachtingshavens te Lobith (km 863,40), IJzendoorn (km 907,80) en Haaften (km 936,00), is het zonder toestemming van de bevoegde autoriteit, verboden:

a. schepen te laden of te lossen;
b. goederen of andere voorwerpen op de oever of op een aanlegsteiger te plaatsen;
c. tanks te ontgassen;
d. passagiers aan boord te nemen of aan de wal te zetten;
e. met drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen in te varen;
f. in te varen met schepen die verplicht zijn de tekens bedoeld in artikel 3.14, tweede en derde lid, te voeren;
g. langer dan drie opeenvolgende dagen ligplaats te nemen;
h. nadat de onder g genoemde periode is verstreken, binnen twaalf uren opnieuw ligplaats te nemen;
i. met het achterschip naar de wal ligplaats te nemen;
j. met samenstellen langer dan 135 m aan de aanlegsteigers af te meren.

2 De schipper moet zowel het innemen van de ligplaats in de overnachtingshaven als het vertrek daaruit onmiddellijk melden aan de verkeerspost Nijmegen (Lobith) en Tiel (IJzendoorn en Haaften)

3 De bevoegde autoriteit kan de schipper aanwijzingen geven waarbij dit artikel wordt aangevuld, dan wel daarvan wordt afgeweken.

Verkeerspost Nijmegen, 

Het werkgebied waarvoor Verkeerspost Nijmegen verantwoordelijk tevens het aanspreekpunt is voor incident en calamiteiten.

Afhandeling:
Het gebied vanaf de Duitse grens via de Boven Rijn- en Waal tot aan Slot Loevestein. 
Daarnaast van de Boven Rijn via Pannerdenschkanaal, Nederrijn en de Lek tot aan Schoonhoven.  

De Verkeerspost Nijmegen kan in het grensgebied eventueel bemiddelen in contact met de Duitse hulpdiensten ( Politie/brandweer).

Buiten het gebied van Verkeerspost Nijmegen , richting Duitsland is de Revierzentrale Duisburg van het Wasser und Schifffahrtsambt het aanspreekpunt, ze hebben gelijk als in Nederland, een goede verbinding met de (nood)hulpdiensten in 24/7 en 365 dagen bezetting

https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/startseite/startseite_node.html

De categorieën schepen genoemd in art. 12.1 van het RPR, die in Nederland aan de grens op kanaal 64 melden, melden zich in Duitsland aan op marifoonkanaal 24. 

De Revierzentrale Duisburg, maakt geen gebruik van radardekking en heeft geen begeleidende of adviserende rol. Ze dragen enkel zorg voor de voortgangsmeldingen*, de calamiteitenafhandeling en informatievoorziening.

*Schepen die zich stroomafwaarts varende enkel melden per BICS, melden zich per marifoon bij de eerste Meldpost aan zodat kan worden gezien of de gegevens goed in het systeem staan.

 Het werkgebied is aanzienlijk: van Bergeshövede aan het Dortmund-Eemskanaal tot Hamm en Dortmund, het hele Wesel- Dattelnkanaal, Rijn-Hernekanaal, en de Rijn van Emmerich tot aan Rolandseck. 

Soms kunnen ze hierdoor niet direct antwoorden op een voortgangsmelding als een schipper zich meldt aan Wesel of Emmerich.

Verkeerspost Nijmegen onderhoud dagelijks regelmatig contact met de RVZ-DB zowel telefonisch als via scheepsdata systemen.

De categorieën schepen genoemd in art. 12.1 van het RPR, moeten zich in Nederland aan de grens op kanaal 64 aanmelden bij “Post Millingen”.

Hierbij worden de veelal elektronisch per BICS aangeleverde gegevens nagelopen en staat het schip in principe goed in het systeem voor de rest van het land. Voor een reisverandering of onderbreking van meer dan 2 uur geldt dit niet, dan dient de schipper zich opnieuw aan of af te melden. Het scheepsdatasysteem in gekoppeld aan AIS, de vele voortgangsmeldingen zijn hierdoor passé en de sluismeester kan in principe al anticiperen op uw aankomst voor de sluis. 

Foto: Verkeerspost Nijmegen
Foto: Verkeerspost Nijmegen

Regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren

Verkeerspost Tiel

WieWatBij wieHoeWanneerOpmerkingen
Roepnaam : Sector St. Andries:Waal km 931,0 tot km 921,0
Ieder schip, met uitzondering van:– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat* scheepsnaam* positie* vaarrichting* elke bijzondere manoeuvresector St. Andries marifoonkanaal 68Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater– keren en oversteken van de vaarweg– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaatsAlle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden
WieWatBij wieHoeWanneerOpmerkingen
Sector Tiel:Waal km 917,0 tot km 905,0
Ieder schip, met uitzondering van:– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat* scheepsnaam* positie* vaarrichting* elke bijzondere manoeuvresector Tielmarifoonkanaal 69Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater– keren en oversteken van de vaarweg– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Nijmegen

Sector Nijmegen:Waal km 890,5 tot km 881,5
WieWatBij wieHoeWanneerOpmerkingen
Ieder schip, met uitzondering van:– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat* scheepsnaam* positie* vaarrichting* elke bijzondere manoeuvresector Nijmegenmarifoonkanaal 4Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater– keren en oversteken van de vaarweg– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaatsAlle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden
WieWatBij wieHoeWanneerOpmerkingen
Sector Millingen:Waal km 881,5 tot km 857,9
Ieder schip, met uitzondering van:– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat* scheepsnaam* positie* vaarrichting* elke bijzondere manoeuvresector Millingenmarifoonkanaal 5Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater– keren en oversteken van de vaarweg– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaatsAlle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

De “Regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren”, vermeld, wie, wat, waar, hoe en wanneer een schip zich meldt bij sector St.Andries, Tiel, Nijmegen en sector Millingen 

Foto: Verkeerspost Nijmegen

Wanneer melden: 

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, 

Zoals:

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater
– keren en oversteken van de vaarweg
– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats. 

Behoudens slecht zicht, of bijzondere situaties waarin normaal wordt doorgevaren en waarbij er tevens geen sprake is van 

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater
– keren en oversteken van de vaarweg
– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Behoeft een schipper zich in de voornoemde sectoren in principe*niet te melden.

*Omdat de schipper zich er nu eenmaal van dient te vergewissen dat de vaart veilig kan worden voortgezet, kan zich naar believen melden. 

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied (wel!) uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden..

Check de “Regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren” : in overig  vaarwateren kan er tevens sprake zijn van meldplicht bij in en/of uitvaren van een sector of overige aanvullingen. 

Foto: Verkeerspost Nijmegen

Download hier het Binnenvaart Politie Reglement en Rijnvaart Politie Reglement.