Nieuws, Partners Website

Prijsvraag

In samenwerking met onze partner TRANSAFE hebben wij een mooie prijsvraag waarbij je een COMPLEET VERZORGDE ADN HERHALINGSCURSUS kunt winnen.

– De prijsvraag is geldig tot 30 april.
– Antwoorden kunnen worden gestuurd naar info@binnenvaartkennis.nl
– De uitslag wordt bekend gemaakt via deze website en onze sociale kanalen.
– De antwoorden zijn te vinden op de website’s van Transafe en Binnenvaart Kennis.

Algemene voorwaarden prijsvraag

Deze algemene voorwaarden prijsvraag (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op prijsvragen op de website van binnenvaartkennis.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag.

1 – Deelnemers mogen niet jonger zijn dan 16 jaar. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

2 –Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

3 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

4 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

5 – De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

6 – De aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

7 – De aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag, zal door de aanbieder op haar website en sociale media kanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.