Nederland, Nieuws, Recreatie

Knooppunten

1Regio West-Nederland
2Regio Deltawateren
3Regio Noord-Nederland
4Regio Zuid-Oost-Nederland
5Regio Waddenzee en IJsselmeer
6Regio Noordzee
7Knooppuntenboekjes

Geplaatst op advies van Bas Struijk BLN / Varen doe je samen

” Vooral de knooppunten zijn interessant voor de beroepsvaart. Hier wordt voor diverse drukke knooppunten een adviesroute aan de pleziervaart gegeven.
Het is ook erg handig voor de beroepsvaart om te weten wat pleziervaart op die plekken zouden kunnen gaan doen.”

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. In de ‘Knooppuntenboekjes’ staan per regio de belangrijkste vaarwegknooppunten beschreven.

Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. Het zijn adviezen, geen verplichte trajecten: je kunt ook op andere manieren de knooppunten oversteken. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren. Lees voor vertrek de teksten over de te passeren vaarwegknooppunten en bestudeer de kaarten. Dan ga je goed voorbereid op reis.

Gebruik aan boord altijd de meest recente (ANWB-)waterkaart en de ANWB-Wateralmanak.

Hier onder vind je een totaaloverzicht van de knooppunten, ingedeeld per regio. Klik op een van de regio’s of individuele knooppunten voor meer informatie

1-Regio West-Nederland

Alles over de regio West-Nederland

Noord-Holland:

Zuid-Holland:

Amsterdam Rijnkanaal:

2-Regio Deltawateren

Alles over de regio Deltawateren

3-Regio Noord-Nederland

Alles over de regio Noord-Nederland

4-Regio Zuid-Oost-Nederland

Alles over de regio Zuid-Oost-Nederland

Maas en grote rivieren:

Gelderse IJssel en Twentekanalen:

5-Regio Waddenzee en IJsselmeer

Alles over de regio Waddenzee en IJsselmeer

Waddenzee:

IJsselmeer:

6-Regio Noordzee

Alles over de regio Noordzee

7-Knooppuntenboekjes:

Knooppunten vaarwegen Noord-Holland

Knooppunten vaarwegen Zuid-Holland

Knooppunten vaarwegen Amsterdam-Rijnkanaal

Veilig varen op de Gouwe

Knooppunten vaarwegen Deltawateren

Knooppunten vaarwegen Fryslân, Groningen en Drenthe

Knooppunten vaarwegen Maas en de grote rivieren

Knooppunten vaarwegen Geldersche IJssel, Twentekanalen en de kop van Overijssel

Samen door de bocht(en)

Recreatievaart kribverlaging

Maasoevers

Veilig varen op de Waal

Routes over de Waddenzee

Knooppunten vaarwegen IJsselmeergebied, Randmeren en

Flevoland

Schuitengat Aanpassingen vaarwegmarkering

Knooppunten vaarwegen langs de Noordzeekust

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust

Dit artikel is geplaatst in overleg met Bas Struijk van BLN / Varen doe je samen