Nederland, Nieuws, Vaarwegen

Vaarwegenoverzicht Nederland

Hoeveel vaarwegen zijn er in Nederland?

Nederland beschikt over 6,3 duizend kilometer aan vaarwegen. Deze zijn voornamelijk geconcentreerd in het westen en noorden van ons land. Vaak zijn ze ontstaan door de behoefte aan landbouwgrond of als gevolg van de ontwatering van laag- en hoogveengebieden ten behoeve van de turfproductie. Deze vaarten en kanalen werden, om overtollig water af te kunnen voeren, aangesloten op de bestaande rivieren en kanalen. Hierdoor is een heel netwerk ontstaan van waterwegen.

De hoofdtransportassen, de grote rivieren, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Rijn-Scheldeverbinding, worden voornamelijk gebruikt door binnenvaartschepen voor de doorvoer van goederen vanuit de havens van Amsterdam en Rotterdam naar Duitsland en België. De hoofdvaarwegen ontsluiten ons land verder voor vervoer over water.

Lengte hoofdvaarwegennet

Vaarwegenoverzicht

Hieronder staat een overzicht van vaarwegen die (gedeeltelijk) onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen. Andere vaarwegbeheerders in Nederland zijn bijvoorbeeld de provincies, gemeenten en waterschappen. De hoofdvaarwegen behoren tot het Rijk. Waterwegen die hier niet genoemd zijn, hebben regionale beheerders.

Bronnen: Rijkswaterstaat, CBS

Vaarwegen en afmetingen

Klik op de button om de meest recente informatie wat betreft de vaarwegen te downloaden: