Antwerpen, Nieuws

Efficiënte scheepvaartbegeleiding dankzij Vessel Traffic Services

Update 27-02-2021

Nieuwe dienst in de haven van Antwerpen

Maandag 1 maart start Port of Antwerp met een nieuw scheepvaartbegeleidingssysteem. De nieuwe dienst genaamd Vessel Traffic Service (VTS) staat in voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer in de haven. Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het verkeer toe en Port of Antwerp wil hier op een adequate manier mee omgaan. De nieuwe dienst zorgt voor een efficiëntere begeleiding van het scheepvaartverkeer. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven. 

Vlot verkeer

VTS geeft informatie en advies over zowel scheepsnavigatie, als weersomstandigheden, calamiteiten en  andere mogelijke risico’s. De nieuwe VTS-operatoren en verkeersleiders staan in voor een veilige en efficiënte organisatie van het scheepvaartverkeer achter de sluizen. Door de analyse en communicatie van deze informatie is vlottere doorstroom van zeeschepen en binnenschepen mogelijk. 

Op linker- en rechteroever

De haven zal worden gemonitord door middel van drie sectoren. Rechteroever wordt onderverdeeld in 2 sectoren, sector Polder en sector Stad, linkeroever wordt sector Waasland. Deze sectoren hebben elk hun eigen VHF-kanaal om te communiceren met de verkeersdeelnemers. Met de opstart van het nieuwe scheepvaartbegeleidingssysteem zal het scheepvaartverkeer worden opgevolgd door een VTS-operator. De opstart van de dienst verloopt in verschillende fasen. Op 1 maart start VTS bij sector Waasland in de dokken op Linkeroever. De dienst is operationeel van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 16u00. Vanaf 3 april zal de dienst 24/7 functioneren. In het najaar start de  gefaseerde uitrol op Rechteroever, namelijk sector Polder en sector Stad. 

Sector Waasland – VHF 87
Sector Polder – VHF (nog niet bekend 27/02)
Sector Stad – VHF (nog niet bekend 27/02)

Sector Waasland is de sector tussen de Kallosluis en de Kieldrechtsluis

Overzicht van de nieuwe VTS-sectoren in de haven van Antwerpen
Overzicht van de nieuwe VTS-sectoren in de haven van Antwerpen

Contact

De dienst is goed voor 33 jobs. 8 VTS-verkeersleiders en 25 VTS-operatoren gaan te werk in het VTS-center, dat haar thuisbasis krijgt in het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis. 

Bij vragen kan je terecht bij het nieuwe VTS-team via het e-mailadres: VTS@portofantwerp.com

Bron: Port of Antwerp