Uncategorized

Partnercontent: Scheepvaartbegeleiding

Scheepvaartbegeleiding
PARTNERCONTENT

Maritime Traffic Control (MTC)

Maritime Traffic Control maakt onderdeel uit van MTC Marine Services. Net als op land waar verkeersbegeleiders- regelaars worden ingezet bij diverse verkeerssituaties, doen wij dit met het MTC, conform VTS (Vessel Traffic Services) richtlijnen, op het water met gecertificeerde NNVO (Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding) mobiele scheepvaartbegeleiders- verkeersleiders.

Al onze nautisch verkeersleiders zijn bevoegd verkeersleider op alle provinciale- en rijkswateren in Nederland- en België.

Tevens kunnen wij zorg dragen voor plaatsing van voorgeschreven- noodzakelijke bebording en de juiste wijze voorgeschreven montage van de vaarwegbebording. Dit doen wij in samenwerking met één van onze partners omdat wij zelf geen vaarwegbebording aanbieden.

Een vergelijking maken tussen verkeersbegeleiders-  regelaars op land- of water gaat niet op. Immers zijn verkeersregels- en tekens op land niet hetzelfde als op het water.

“Scheepvaartbegeleiding is een specialistisch vak”

Verder ondersteunen wij met onze Marine Services overige nautische dienstverleningen bij verschillende situaties op- en rond het water bij o.a. evenementen- het plaatsen van vaarwegbebording op de provinciale- en rijksvaarwegen- pechhulp- sleepwerk- en calamiteiten. Maar ook ondersteuning rondom werkzaamheden en inspecties aan oevers- bruggen- vaarwegen- en duikwerkzaamheden. Daarnaast ondersteunen wij (24/7) met onze technische dienstverlening bij spoedreparatie- en onderhoud van werkschepen- beroeps- maar ook pleziervaartuigen.

Wanneer is scheepvaartbegeleiding met een verkeersleider noodzakelijk

Het inzetten van actieve scheepvaartbegeleiding- met een gecertificeerde mobiele verkeersleider is in de meeste gevallen noodzakelijk bij volledige- en beperkte vaarwegstremmingen of wanneer waterbouwwerkzaamheden een gevaar- of hinder voor de overige vaarweggebruikers kan opleveren. Hierbij kunt u denken aan lassen- slijpen- boren- en schoonmaken, boven de vaarweg, van bijvoorbeeld bij een brug.

Maar ook bij het uitvoeren van grondboringen in de vaarweg- baggerwerkzaamheden in de vaargeul- of hijswerkzaamheden met een drijvend bok waarbij het anker in de vaarweg ligt.

Ook wanneer de golfslag van passerende schepen bij uw werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken kan scheepvaart-begeleiding noodzakelijk- of wenselijk zijn.

In veel gevallen zal de vaarwegbeheerder in het kader van veiligheid, u als natte aannemer- berger- of waterbouw-ondernemer, het gebruik maken van een mobiel nautisch verkeersleider verplicht kunnen stellen.

Tijdens de voorbereiding, na opdracht aan ons, wordt een vaarwegmanagementplan opgesteld.
In dit plan staat onder andere kort omschreven welke werkzaamheden er plaatsvinden, welk hinder dit kan veroorzaken voor de overige vaarweggebruikers- en welke maatregelen er genomen zijn- of worden voorgeschreven om de hinder te beperken.

Daarnaast wordt gekeken of er een noodzaak- plicht aanwezig is dat ook bebording- en welke bebording moet worden aangebracht. Desgewenst kunnen wij een bordenplan opstellen.

 

Aanvaringsalarm en waarschuwing


Periskal ontwikkelde een functie die potentiële aanvaringen opspoort op basis van AIS gegevens. Tegenliggers of achterop lopende schepen die binnen een bepaalde ingestelde afstand komen, worden anders weergegeven, ze krijgen rode blokjes rond het AIS symbool. U stelt zelf de afstand in waarbinnen deze functie zal werken en kiest een minimum toegelaten afstand. Elk schip dat binnen deze ingestelde afstand zal komen, licht op in de kaart. De potentiële aanvaring wordt gedetecteerd op basis van ongewijzigde koersen en snelheden. De functie heeft haar beperkingen want is gebaseerd op AIS en GPS maar kan toch een onderscheid laten zien tussen schepen die vrij blijven en schepen die dichtbij kunnen komen.

 

Wij ondersteunen o.a. bij

 • Stremmingen provinciale-rijksvaarwegen
 • Stremmingen bij bruggen- sluizen ect.
 • Inspectie werkzaamheden
 • Verhuur van onderwaterdrones
 • Plaatsen-leveren van vaarwegbebording
 • Pech onderweg- Motor problemen
 • Evenementen op- en rond het water
 • Scheepvaartbegeleiding- Verkeersleiding
 • Natte Aannemerij- en Waterbouw
 • Ondersteuning bij Handhaving & Toezicht
 • Inzet van een Calamiteiten Coördinator

Ondersteuning Milieu incidenten.

Wij kunnen met onze schepen- en bemanning ondersteunende taken verrichten, op en rond het water. In samenwerking- met- of in opdracht van- een gespecialiseerd  milieutechnisch bedrijf. 

Met name zijn wij zeer snel inzetbaar op het Amsterdam- Rijnkanaal vanaf Utrecht tot en met Amsterdam- Loosdrechtse Plassen- Vinkeveense Plassen- De Vecht- Markermeer- Gooimeer- en Eemmeer.

Het één en ander heeft daarmee te maken dat wij exact 21,5 Km van Amsterdam en 21,5Km van Utrecht onze boten op de Angstelkade in Nieuwersluis afgemeerd hebben liggen. Hierdoor kunnen wij snel ter plaatse zijn om, indien noodzakelijk, de eerste maatregelen te treffen.

 

MTC Marine Service

Angstelkade 1

3631 NA – Nieuwersluis

Tel.: 0628256056
Tel.: 0619455941

www.mtc-marineservice.nl

Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.

Vuistregels aflaaddiepte

Een handig advies lijstje bij het bepalen van de aflaaddiepte op de Rijn.

Reglementen

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel.

Duitse kanalen

Er zijn veel kanalen in Duitsland, Rhein Herne Kanal, Dortmund Ems Kanal, Wesel Datteln Kanal, Mittelandkanal, Elbe Seiten Kanaal etc etc

Schrijf je hier in voor onze