Kennis, Nieuws, Vaarwegen

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen verbindt de stad Gent in België met de Westerschelde. Het kanaal komt in Sas van Gent Nederland binnen en mondt uit in Terneuzen.
Om de haven van Gent of de ringvaart naar sluis Evergem te bereiken moet men door de sluizen van Terneuzen.

Aanmelden sluizen Terneuzen

Het is niet verplicht u voor aan te melden, maar dit wordt sterk aangeraden i.v.m. mogelijke wachttijden die ontstaan tijdens de bouw van de nieuwe sluis. U kunt zich tot maximaal 24 uur vooraf elektronisch aanmelden.

Aanmelden voor de sluizen van Terneuzen kan op meerdere manieren:

 • Via VHF 69 bij binnenkomst blok blijft mogelijk. Bij drukte gaan schepen die zich eerder aangemeld via de GTiTool aangemeld hebben echter voor.
 • Via de website sluisplanning.rws.nl (hiervoor heeft u wel een account nodig)
 • Telefonisch via de spraakcomputer:
  +31115796540 (NL) 
  +3235470111 (BE)
 • Via BICS, meer informatie zie: link

Mocht uw ETA aan de sluis wijzigen kunt u gewoon opnieuw aanmelden, uw eerdere aanmelding wordt automatisch overschreven.

Komt u niet meer schutten horen we dit graag telefonisch, u kunt uw reis namelijk niet zelf verwijderen. (tel: +31 88 798 0554)

Meer informatie over het elektronisch aanmelden vind u op de website van VTS-Scheldt

Gegevens kanaal

Lengte kanaal: 32 km
Breedte kanaal: 140 meter
Diepte kanaal: 13,50 meter
Maximale snelheid kanaal: 16 km/uur
– diepgang meer dan 10 meter diepgang : 9 km/uur
– diepgang van 4,50 meter tot 10 meter : 12 km/uur
– diepgang minder dan 4,50 meter : 16 km/uur

Opvaart is richting Gent
Afvaart is richting Terneuzen

Onderdoorvaarthoogte Brug Sluiskil

Foto: kanaalboek Brug SLUISKIL

Onderdoorvaarthoogte middengedeelte bij gesloten brug 7 meter.
Onderdoorvaarthoogte oostzijde 6,50 meter
Onderdoorvaarhoogte westzijde 7,00 meter.
Bovenstaande hoogtes zijn bij kanaalpeil NAP + 2.13 meter.
Alles wat de waterstand hoger is dan NAP +2.13 gaat van de onderdoorvaarthoogte af.

Vrije doorvaarthoogte is af te lezen op remmings-werkpalen aan de nw/zw zijde van de middenpijler beweegbare gedeelte.
Noordwestkant kan men de onderdoorvaarthoogte west-en middenzijde aflezen.
Zuidoostkant onderdoorvaarthoogte midden/ oostzijde.

Binnenvaart mogen via oost / westzijde passeren indien afmetingen kleiner zijn dan 135 x 12 x 4,50 

Draaitijd van gesloten naar geopende toestand en omgekeerd 6 minuten en 36 seconden.

LICHTEN AAN DE ZUIDZIJDE VAN DE BRUGGEN:

Voor afvarende schepen geldt dat de Westelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.

Aan de Oostelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten, tegenliggende vaart niet mogelijk.

LICHTEN AAN DE NOORDZIJDE VAN DE BRUGGEN:

Voor opvarende schepen geldt dat de Oostelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.

Aan de Westelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten (bij gesloten brug), tegenliggende vaart niet mogelijk.

Rood/groen op de middenoverspanning betekend dat eerst de vaart aan de zijde waar dit voorseingetoond wordt eerst kan passeren.

Informatiesein dat de brug draait naar geopende toestand: Karakter isophase wit 1 seconde.
     
Spui-lichten: 3 vaste rode lichten. Geeft aan dat er gespuid wordt met meer dan 35 m3/s.
Staan aan de noord- en zuidwestzijde op de midden-peiler van het beweegbare gedeelte.

Voorsein rood/groen: In principe krijgt die kant die als eerste door de brug komt het voorsein.
Als het schip bijna in het bruggat zit heeft de brugwachter de mogelijkheid om de andere kant al rood/groen te zetten ten teken dat het schip van de andere kant er bijna door is. Als er voor een kant sperlichten bijgezet worden gaan alle groene lampen onmiddelijk op rood.

Gele onderdoorvaart lichten:    

Als er een geel licht van het beweegbare gedeelte niet gedoofd is kan de brug niet draaien van gesloten naar geopende toestand. Deze staat dan geblokkeerd.
Als de brug gesloten wordt ,kan het gele onderdoorvaart licht pas vertoond worden als de brug is afgewerkt. De slagbomen hoeven nog niet geopend te zijn

DRIPS

Bij de bruggen op het Nederlandse gedeelte staan informatie borden ,deze borden staan op 565 meter voor de bruggen . Doelstelling is om de scheepvaart te informeren over de brugbeweging.

Tekst: brug opent en brug sluit dit wordt in 4 talen Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de bruggen

STRIJKEN VAN DE MASTEN

In BASS 64-2020 is bepaald dat een brug niet wordt bediend (doorvaart verboden) voor vaartuigen, die na het strijken van hun mast, antennes e.d. onder het beweegbare gedeelte van de brug in gesloten toestand kunnen doorvaren.

ZICHT

Een brug wordt normaal bediend als het zicht meer is dan 250 meter.

STREMMINGEN:

Op werkdagen is de brug gestremd voor het scheepvaartverkeer van:   

07.40 – 08.00 en van 16.40 – 17.00 (niet in het weekend en tijdens feestdagen)
Op de begintijd van de stremming moet de brug beschikbaar zijn voor het landverkeer.

Bijzonderheden of dergelijk uitgesloten.

Onderdoorvaarthoogte Brug Sas van Gent

Onderdoorvaarthoogte Brug Sas van Gent

Foto: kanaalboek Brug SAS VAN GENT

Onderdoorvaarthoogte middengedeelte bij gesloten brug 7 meter.
Onderdoorvaarthoogte oostzijde 6,50 meter
Onderdoorvaarhoogte westzijde 7,00 meter.
Bovenstaande hoogtes zijn bij kanaalpeil NAP + 2.13 meter.
Alles wat de waterstand hoger is dan NAP +2.13 gaat van de onderdoorvaarthoogte af.

Vrije doorvaarthoogte is af te lezen op remmings-werkpalen aan de nw/zw zijde van de middenpijler beweegbare gedeelte.
Noordwestkant kan men de onderdoorvaarthoogte west-en middenzijde aflezen.
Zuidoostkant onderdoorvaarthoogte midden/ oostzijde.

Binnenvaart mogen via oost / westzijde passeren indien afmetingen kleiner zijn dan 135 x 12 x 4,50 

Draaitijd van gesloten naar geopende toestand en omgekeerd 5 minutenen27 seconden.

LICHTEN AAN DE ZUIDZIJDE VAN DE BRUGGEN:

Voor afvarende schepen geldt dat de Westelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.
Aan de Oostelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten, tegenliggende vaart niet mogelijk.

LICHTEN AAN DE NOORDZIJDE VAN DE BRUGGEN:

Voor opvarende schepen geldt dat de Oostelijke doorvaart verboden is, hierop staat dus altijd rood.
Aan de Westelijke doorvaart staan altijd 2 gele onderdoorvaartlichten (bij gesloten brug), tegenliggende vaart niet mogelijk.

Rood/groen op de middenoverspanning betekend dat eerst de vaart aan de zijde waar dit voorseingetoond wordt eerst kan passeren.

Informatiesein dat de brug draait naar geopende toestand: Karakter isophase wit 1 seconde.
     
Spui-lichten: 3 vaste rode lichten. Geeft aan dat er gespuid wordt met meer dan 35 m3/s.
Staan aan de noord- en zuidwestzijde op de midden-peiler van het beweegbare gedeelte.

Voorsein rood/groen: In principe krijgt die kant die als eerste door de brug komt het voorsein.
Als het schip bijna in het bruggat zit heeft de brugwachter de mogelijkheid om de andere kant al rood/groen te zetten ten teken dat het schip van de andere kant er bijna door is.
Als er voor een kant sperlichten bijgezet worden gaan alle groene lampen onmiddelijk op rood.

Gele onderdoorvaart lichten:    

Als er een geel licht van het beweegbare gedeelte niet gedoofd is kan de brug niet draaien van gesloten naar geopende toestand. Deze staat dan geblokkeerd.

Als de brug gesloten wordt ,kan het gele onderdoorvaart licht pas vertoond worden als de brug is afgewerkt. De slagbomen hoeven nog niet geopend te zijn

DRIPS

Bij de bruggen op het Nederlandse gedeelte staan informatie borden ,deze borden staan op 565 meter voor de bruggen . Doelstelling is om de scheepvaart te informeren over de brugbeweging.

Tekst: brug opent en brug sluit dit wordt in 4 talen Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de bruggen

STRIJKEN VAN DE MASTEN

In BASS 64-2020 is bepaald dat een brug niet wordt bediend (doorvaart verboden) voor vaartuigen, die na het strijken van hun mast, antennes e.d. onder het beweegbare gedeelte van de brug in gesloten toestand kunnen doorvaren.

ZICHT

Een brug wordt normaal bediend als het zicht meer is dan 250 meter.

STREMMINGEN:

Op werkdagen is de brug gestremd voor het scheepvaartverkeer van:   

07.40 – 08.00 en van 16.40 – 17.00 (niet in het weekend en tijdens feestdagen)
Op de begintijd van de stremming moet de brug beschikbaar zijn voor het landverkeer.

Bijzonderheden of dergelijk uitgesloten.

Onderdoorvaarthoogte Brug Zelzate

Foto: kanaalboek Brug ZELZATE

De Zelzatebrug ligt op het Belgische gedeelte van het Kanaal Gent-Terneuzen en bestaat uit nagenoeg twee identieke brugklappen. 

De onderdoorvaarthoogte van de zij overspanningen van de brug wordt is 7.40 m bij normaal kanaalpeil.

De onderdoorvaarthoogte in het hart van het midden gedeelte bedraagt 9.25 m.

Breedte midden opening 60 m en breedte vaste gedeelte 25 m 
De Zelzatebrug vormt een essentiële schakel in de maritieme toegang tot het havengebied van Gent.

De Zelzatebrug is te bereiken op VHF-kanaal 11 “Uitkijk Zelzate”.

Dagelijkse stremming

 • 07.40 – 08.00 en 16.40 – 17.00 (Doordeweeks, uitgezonderd feestdagen)
 • Bij windkracht 8 bft 
 • Zicht < 250 m

Bekendmaking aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS)

In een BASS bericht worden lokale berichten aan de scheepvaart bekend gemaakt. Dit zijn berichten die betrekking hebben tot de vaarweg, zoals veranderingen in de betonning of werkzaamheden.

BASS 64/2020

Scheepvaartreglement Kanaal van gent naar Terneuzen

Technische fiche

Bronnen: Rijkswaterstaat, Kanaalboek

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst. U dient zelf de plaatselijke omstandigheden en de daarbij behorende wetten en reglementen te controleren.