ADN, Nieuws

ADN Checklist

Speciaal voor de tankvaart hebben wij een invulbare ADN Checklist / Controlelijst gemaakt, sla hem op op je computer, vul hem geheel digitaal in en verstuur hem per email, natuurlijk kun je hem ook uitprinten

Invulinstructies

Het doel van deze invulinstructie is een toelichting op het op de juiste manier invullen van de ADN-Controlelijst,die gebruikt wordt voorafgaand aan het laden en het lossen van tankschepen.

De ADN-Controlelijst moet in tweevoud worden ingevuld en is bedoeld om:

-de gemaakte operationele afspraken formeel vast te leggen (zoals hoeveelheden, pompsnelheden, druk, hoe en door wie wordt de arm leeggemaakt na belading/lossing, etc.);

-te controleren of aan alle veiligheidseisen wordt voldaan om de overslag veilig plaats te laten vinden.