Duitsland, Kennis, Nieuws

AIS verplichting op de Rijn en BPR wateren

AIS is al jaren een verplichting voor de scheepvaart, na jaren lang waarschuwen is men nu overgestapt naar handhaven.
Er is afgelopen week een schip stil gelegd omdat de AIS kapot was, de schipper werd geconfronteerd met de “48 uur regel”

In het CCR staat bij: 1.5.4 Wat moet men doen als het AIS-apparaat defect is ?

Het AIS-apparaat moet in werking én deugdelijk zijn en goed functioneren.

Defecte of niet goed functionerende AIS-apparatuur • kan tot misverstanden leiden en daardoor kan de veiligheid op de waterweg in het geding komen.

Daarom moet defecte Inland AIS-apparatuur onmiddellijk worden hersteld of vervangen • door apparatuur die naar behoren functioneert. Zonder een goed werkend Inland AIS-apparaat, dat bovendien ingeschakeld moet zijn, mag niet met de reis worden begonnen.

plaats waar de defecte uitrusting kan worden gerepareerd of vervangen.

Geen enkele reis mag worden begonnen zonder een goed werkend AIS-apparaat, dat ingeschakeld moet zijn; indien dit niet het geval is, vervalt de verleende termijn van 48 uur.

Gezien de bijzondere aard van de reizen van veerponten en dagtochtschepen, zijn de twee voorafgaande leden niet op deze twee scheepstypen van toepassing. Een veerpont met een AIS-apparaat dat geen gegevens meer uitzendt mag de reis gedurende ten hoogste 24 uur voortzetten. Een dagtochtschip met een AIS- apparaat dat geen gegevens meer uitzendt mag de reis gedurende ten hoogste 48 uur voortzetten.

Wanneer een schip, dat niet onder de verplichting valt, is uitgerust, met een defect AIS-apparaat, wordt aanbevolen het apparaat uit te schakelen en zo snel mogelijk te laten repareren.

Aangezien te verwachten valt dat een AIS-apparaat slechts bij hoge uitzondering defect zal raken, beveelt de CCR de Rijnoeverstaten aan, hier soepel mee om te gaan en daarbij het volgende in acht te nemen:

• Het schip met een AIS-apparaat dat geen gegevens meer uitzendt mag de reis gedurende ten hoogste 48 uur voortzetten. Deze tolerantie maakt het mogelijk de volgende laad- of loshaven te bereiken of – indien deze te ver is – een plaats waar de defecte uitrusting kan worden gerepareerd of vervangen.

• Wanneer het AIS-apparaat geen gegevens meer uitzendt, moet de schipper onmiddellijk de verkeerscentrale waarschuwen en zich vervolgens regelmatig melden via het schip-schip kanaal tot aan het moment dat het AIS-apparaat weer werkt.

Bron: Varende rechter

Wat houdt de AIS-verplichting in?

 • Schepen op de Rijn moeten sinds 1 december 2014 uitgerust zijn met AIS in combinatie met een elektronische vaarkaart: inland-ECDIS of een vergelijkbaar kaartsysteem (visualiseringsysteem).
 • Schepen op BPR-wateren moeten vanaf 1 januari 2016 AIS hebben. Koppeling met een E-vaarkaart is in BPR-gebieden niet verplicht.
 • De gegevens die AIS uitzendt moeten correct zijn.
 • De AIS moet altijd aanstaan (enkele uitzonderingen).
 • Een defecte AIS moet binnen 48 uur gerepareerd zijn. Via het marifoonblokkanaal laat je regelmatig weten dat je AIS niet werkt.
 • De computer waarop de elektronische vaarkaart draait, mag niet voor andere dingen gebruikt worden tijdens de vaart.
 • Op BPR wateren is een koppeling tussen een elektronische vaarkaart en AIS niet verplicht. 

Welke schepen?

De AIS-verplichting geldt voor de meeste schepen. Dus ook zeeschepen, veerponten, kleine schepen van de politie (uitgerust met  radar) en kleine schepen met een certificaat van onderzoek (ROSR) of een gelijkwaardig certificaat. Anders gezegd, iedereen die op de Rijn vaart met een schip van twintig meter of langer en ook kleinere beroepsvaartuigen met eigen aandrijving. Bij een duwstel staat de AIS op de duwboot. Bij een sleep wordt AIS gevoerd op de sleepboot én op de gesleepte schepen. Voor een koppelverband moet het ene schip de instellingen van de AIS aanpassen en het andere schip de AIS uitschakelen.

De verplichting geldt niet niet voor:

 • schepen die deel uitmaken van duwstellen en gekoppelde samenstellen, met uitzondering van het vaartuig dat voor de voortstuwing zorgt
 • kleine schepen (recreatievaart), behalve politie en kleine schepen met een certificaat.
 • duwbakken zonder eigen mechanische aandrijving
 • drijvende werktuigen zonder eigen voortstuwing.

Zie voor de juiste omschrijvingen artikel 4.07 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) 

Verplichte gegevens

De gegevens hieronder zijn verplicht. Bepaalde gegevens zijn bij installatie vastgelegd. De ervaring heeft uitgewezen dat dit niet altijd correct en volledig is gebeurd. Positie, koers, snelheid, richting en tijd worden automatisch door de AIS zelf gegenereerd. Bepaalde instelbare gegevens moet je aanpassen zodra de situatie verandert. In de tabel hieronder wordt e.e.a. verduidelijkt.

AIS-gegevens Toelichting Actie
MMSI-nummer Ingesteld bij installatie Af en toe controleren
Scheepsnaam Zonder aanvullingen (ms, mts). Ingesteld bij installatie Af en toe controleren
Scheeps- of samensteltype Veelal ingesteld bij installatie Wijzigen zodra dit verandert
ENI nummer (of IMO-nr)
“Europanummer”
Veelal ingesteld bij installatie Af en toe controleren
Lengte schip/samenstel Op 1 decimeter nauwkeurig Wijzigen zodra dit verandert
Breedte schip/samenstel Op 1 decimeter nauwkeurig Wijzigen zodra dit verandert
Positie Gaat automatisch, op basis van GPS Alert zijn op juiste werking
Snelheid (over de grond) Gaat automatisch, op basis van GPS Alert zijn op juiste werking
Koers (over de grond) Gaat automatisch, op basis van GPS Alert zijn op juiste werking
Tijd (voor positie) Gaat automatisch, op basis van GPS Niet controleerbaar

Zelf controleren – ook de antennes

Vraag van tijd tot tijd na, bij een buurman of bij een verkeerspost, of je AIS-gegevens nog kloppen. Als schipper ben je verantwoordelijk voor wat je uitzendt. Je kunt je niet verschuilen achter de installateur. Kijk ook op het AIS apparaat of de gegevens correct zijn en of er geen storingsmeldingen zijn. Ook als het apparaat normaal lijkt te functioneren, kunnen positie, snelheid en koers afwijken, bijvoorbeeld omdat de antennes niet in de juiste stand staan. Controleer of deze niet neergeklapt zijn of onder een hoek staan!

Naar buiten blijven kijken

Zoals veel schippers inmiddels hebben ervaren, is AIS niet geschikt als navigatiemiddel. Maar de meesten willen AIS eigenlijk niet meer kwijt, omdat het zo handig is. In de basis-uitvoering is AIS niet betrouwbaar genoeg voor navigatiedoeleinden. Ook een koppeling tussen AIS en blauw bord raden we af, om dezelfde redenen.

Bron: Bureau Telmatica Binnenvaart