Handig, Kennis, Nieuws, Vaarwegen

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel, bedoeld in artikel 9.02, eerste lid van het Binnenvaartpolitiereglement, zijn opgenomen in bijlage 3 van deze regeling.

Vaarweg Lengte in m Breedte in m Diepgang in m
Fryslân


Haven Terschelling 85 12,00 3,40
Haven Vlieland 60 10,00 3,40
Vaarweg tussen zee en Harlingen, via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam 140
6,50
Prinses Margrietkanaal 110,50 11,50 3,20
Groningen


Van Starkenborghkanaal 110,50 11,50 3,20
Eemskanaal van km 0,00 t/m km 19,74 144 13 4,50
Eemskanaal van km 19,74 t/m km 26,44 144 13 5,00
Overijssel


Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen


– Geldersche IJssel- Delden (beneden de sluis) – Delden – Enschede 110 11,50 2,801

110 9,75 2,60 of

110 11,50 2,20
Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen 110 9,75 2,50
Overijssel/Gelderland


Geldersche IJssel


– IJsselkop2 – Stadsbrug Kampen 110 12,00
– Stadsbrug Kampen – Ketelmeer 200 17,50
Zwolle-IJsselkanaal 110 12,00 3,253
Meppelerdiep


– van Zwarte Water via Meppelerdiepkeersluis – Kaapbrug 110 12,00 3,254
– via Grote Kolksluis 55 8,20 2,804
Zwarte Water 110 12,00 3,253
Zwolsche Diep 110 12,00 3,003
Ramsdiep 110 11,50 3,003
Zwanendiep 85 9,50 2,703
Noord-Holland


De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder

9.00
Marinehaven Willemsoord 200
8.00
Oranjesluizencomplex


– Noordersluis 70 13,50 3,505
– Middensluis 90 17,50 3,505
– Zuidersluis 70 13,50 3,505
– Prins Willem Alexandersluis 200 23,00 3,505
Noordzeekanaal en Noordzeesluizen te IJmuiden 325 42,00 13,10
– 1e Rijksbinnenhaven

3,50
– 2e Rijksbinnenhaven

5,70
– 3e Rijksbinnenhaven

5,70
– Kruithaven, buitenzijde (meerstoelen)

9,10
– Zijkanaal B (zuidelijk deel)

1,80
– Zijkanaal C
11,40 3,00
– Zijkanaal D

3,00
– Zijkanaal E

2,20
– Zijkanaal G over een lengte van 1000 m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal

8,00
– Zijkanaal H

1,30
Haven Marken 55 6,60 1,905
Flevoland


IJsselmeer


– Houtribsluis 190 17,50 3,50
– Krabbersgatsluis 110 11,60 3,203
– Naviduct 110 11,45 3,203
– Lorentzsluizen:


grote sluis 120 13,00 3,506
kleine sluis 67 8,20 3,507
– Stevinsluis 120 13,00 3,507
– Noorderhaven Breezanddijk 50 11,50 2,807
– Zuiderhaven Breezanddijk 95 11,50 2,507
– Buiten- en voorhavens Den Oever en Kornwerderzand 120 13,00 3,507
Randmeren Flevoland


– Nijkerkersluis 90 9,50 3,003
– Roggebotsluis 90 9,50 3,003
Noord-Holland/Utrecht


Buitenhaven van Muiden en toegangsgeul


– Grote Zeesluis – IJmeer 45 7,50 1,80
Amsterdam-Rijnkanaal 200 23,50 4,00
Lekkanaal 200 17,70 3,507
Merwedekanaal (benoorden de Lek) 110 11,50 2,808
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel


– Doorslagsluis – km 2,2 39 5,45 1,759
– km 2,2 – Oudewater (km 17,9) 39 5,45 1,75
– km 17,9 – Haastrechtse brug 39 5,45 1,90
Zuid-Holland


Hollandsche IJssel


– van km 0.0 tot km 1.1 39 5,45 2,5010
– van km 1.1 tot km 3.4 110 11,50 3,1511
– van km 3.4 tot km 4.5 110 11,50 3,6011
– van km 4.5 tot km 7.0 110 11,50 4,0511
– van km 7.0 tot km 16.9 110 11,50 1,5011
– van km 13.2 tot km 16.9 135 11,50 1,5011a
– van km 16,9 tot km 19,7 180 11,50 4,7011
Oude Maas (zeevaart) 175 25 8,80
Dordtsche Kil en de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk (zeevaart) 175 25,00 8,00
Volkeraksluizen 225 23,50 4,75
Boven-Merwede/Beneden-Merwede/ Nieuwe Merwede/Noord/Oude Maas/Dordtsche Kil/ Hollandsch Diep/Amer/Haringvliet


– algemeen 225 23,50
– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m)) 153 34,35
– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m)) 229,50 22,90
Beneden-Merwede

4,4011
Bergsche Maas 193 17,50 4,0011
Nieuwe Merwede (Biesboschsluis) 55 6,60 3,20
Het Spui 110 11,50 2,80
Noord

4,4011
Rietbaan


– van km 977,3 tot km 978,965 85 8,2 2,8
– van km 978,965 tot km 979,8 135 17 4
Nieuwe Maas (beheersgebied Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid) 225 23,50
– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m)) 153 34,35 4,50
– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m)) 229,50 22,90 4,50
Noord-Brabant


Zuid-Willemsvaart


– sluis 13 t/m sluis 4


<= 68 6812 7,25 1,90
>68 8012 5,20 1,90
– sluis4 – Maximakanaal


<= 105 10512 9,60 3,00
>105 11012 7,25 3,00
Máximakanaal


≤105m 105 9,50 3,00
>105 110 6,70 3,00
Wilhelminakanaal, met inbegrip van de Amertak


– Amer – sluis I 135 11,50 3,3013
– sluis I – sluis II 90 9,60 2,70
– sluis II – industriehaven Loven 63 7,25 2,10
– industriehaven Loven – Beatrixkanaal 63 7,25 1,90
– Beatrixkanaal – Zuid-Willemsvaart 110 6,70 1,90
<= 68 6812 7,25 1,90
> 68 8012 5,20 1,90
Markkanaal 90 9,60 2,60
Donge 110 11,50 3,3013
Oude Maasje


– Bergsche Maas – haven Waspik 95 11,50 2,50
– haven Waspik – haven Sprang Capelle 60 6,60 2,50
Zeeland


Zuid-Vlije/Krammer/ Zijpe/Mastgat/Keeten/ Oosterschelde 200 23,50
Schelde-Rijnverbinding 225 23,50 4,30
Volkerak 225 23,50 4,75
Krammersluizen 200 23,50 4,7514
Kanaal door Zuid-Beveland


– gehele kanaal 200 23,50 4,7514
– vanaf de parallel 51º 27′.9 N 200 23,50 5,2515
Veerse Meer 130 18,00
Roompotsluis 95 14,50 5,0016
Bergsediepsluis 34 6,00 2,0017
Handelshaven Breskens18 95

Veerhaven Terneuzen 80 9,50
Limburg


Maas


– van km 8,650 -Julianakanaal 137,50 14,00 3,00
– van km 64,5 -Julianakanaal 110 12,00 2,80
– sluis Linne 193 13,50 3,0019
– sluis Roermond 193 13,50 3,0020
Sluis Belfeld


– oostsluis


<= 137,50 m: > 137,50 m 137,50 193 15,50 13,50 3,00 3,00
– west- en middensluis: 137,50 15,50 3,00
Sluis Sambeek


– oostsluis> 137,50m 137,50 193 15,50 13,50 3,50 3,50
– west- en middensluis: 137,50 15,50 3,20
– sluis Grave 137,50 15,50 3,2021
– Prinses Maxima sluizen te Lith


Zuidkolk 113,50 13,50 3,5022
Noordkolk 193 17,50 4,0023
– Maasbracht monding Julianakanaal – km 110,500


≤ 137,50 m 137,50 15,50 3,00
> 137,50 m 193 13,50 3,00
km 110,500 – Grave boven


≤ 137,50 m 137,50 15,50 3,50
> 137,50 m 193 13,50 3,50
– Traject Grave boven- km 182 (brug A50) 137,50 15,50 3,2020
– Traject km 182 (brug A50)- km 226


≤ 137,50 137,50 15,50 4,0024
>137,50 193 13,50 4,0023
Julianakanaal


– Traject Gekanaliseerde Maas – Beatrixhaven 137,50 14,00 3,00
– Traject Beatrixhaven – haven Stein


<= 110 110 12,00 3,00
> 110 m 137,50 11,50 3,00
– Traject Haven Stein – sluis Born 137,50 14,00 3,00
– Sluis Born westsluis 132,50 13,50 2,80
– Sluis Born midden- en oostsluis 137,50 15,50 3,00
– Traject Born – km 36,6


≤ 137,50 137,50 15,50 3,00
> 137,50 193 13,50 3,00
– Sluis Maasbracht oostsluis 193 13,50 3,00
– Sluis Maasbracht midden -en westsluis 137,50 15,50 3,00
Lateraalkanaal Linne-Buggenum


– Sluis Heel oostsluis 193 13,50 3,00
– Sluis Heel westsluis 137,50 15,50 3,00
Maas-Waalkanaal


km 0,0 (Maas)- km 10,7


≤137,50 m 137,50 15,50 3,50
> 137,5 m 193 13,50 3,50
km 10,7 – km 12,9 225 15,50 3,7025
km 12,9 – km 13,4 (Waal)


≤ 193 m 193 22,90 3,7025
> 193 m 225 17,50 3,7025
Kanaal van Sint Andries 110 13,50 3,5026
Verbindingskanaal in het Bossche Veld en Zuid-Willemsvaart tot grens Smeermaas 86 8,30 2,50
Belgische grens nabij Loozen tot en met sluis 15 68 7,25 2,10
Sluis 15 – Randwegbrug 95 9,60 2,10
Randwegbrug – sluis 13


<= 68 >68 68 80 7,25 5,20 1,90 1,90
Kanaal Wessem – Nederweert


– km 0,00 – km 0,85 137,50 15,50 3,00
– km 0,85 – km 2,20 95 9,60 2,50
– km 2,20 – km 16,30 95 9,60 2,10
oude sluis Panheel 95 7,25 2,10

1Op het pand Geldersche IJssel – Eefde (voorpand) evenveel minder dan 2,80 m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m. 

2Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (km 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op ca. NAP + 0,50 m, d.w.z. ongeveer 0,50 m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP + 0,50 m is slechts 8,00 m; c. eerst op ca NAP + 2,50 m is een breedte van 12 m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.

3Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

4Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiep-brug ligt op NAP – 3,50 m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP + 0,50 m en bij een waterstand lager dan NAP – 0,50 m.

5Bij een waterstand van NAP – 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,50 m.

6Bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP – 0,50 m dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP – 0,50 m.

7Bij een waterstand van NAP – 0,40 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,40 m.

8Bij een waterstand van NAP – 0,40 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is. Bij een waterstand van NAP + 1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnesluis is.

9Bij een waterstand van NAP + 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.

10Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.

11Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

11aUitsluitend ledige schepen.

12Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.

13Bij een waterstand van NAP + 0,70 m of zoveel minder als de waterstand minder is dan NAP + 0,70 m.

14Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.

15Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,55 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,55 m met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal “Kaai 85” te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.

16Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

17Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP – 1,50 m of hoger.

18Kielspeling 10% van de waterdiepte.

19Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 16,95 m.

20Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 14,20 m.

21Maas tussen Grave (boven de sluis) en kmr 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.

22Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 1 m.

23Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

24Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

25Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m.

26Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.

Bron: Overheid.nl
Met dank aan: Jacobine
Lees meer op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010360/2018-12-01#Paragraaf4

Vuistregels aflaaddiepte

Een handig advies lijstje bij het bepalen van de aflaaddiepte op de Rijn.

Reglementen

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel.

Duitse kanalen

Er zijn veel kanalen in Duitsland, Rhein Herne Kanal, Dortmund Ems Kanal, Wesel Datteln Kanal, Mittelandkanal, Elbe Seiten Kanaal etc etc

Schrijf je hier in voor onze