Kennis, Reglementen

Algemeen reglement der scheepvaartwegen

Het “Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk” is van toepassing op het overgrote gedeelte van het Belgische waterwegennet. Voor de vaarregels is op deze waterwegen ook het nieuwe “Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren” van toepassing. Onderstaande brochure “vaarregels in beeld” geeft in tabellen en schema’s een overzicht van deze nieuwe opCEVNI (Code Européen des Voies de Navigation Intérieure) gebaseerde vaarregels. 

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten